přeskočit na navigaci

HISTORIE UŽITÍ AKTIVNÍHO KYSLÍKU - OZONU V MEDICÍNĚ

K terapeutickému vyžití ozonu dochází od roku 1900 . Pro názornost uvádíme časovou posloupnost vývoje této terapie na některých klíčových publikacích.

1900
Nikola Tesla založil v USA společnost "Tesla Ozone Company" , která jako první začala vyrábět ozonové generátory "Violet Ray" využívající Teslova patentu vysokofrekvenčního transformátoru .
1902
J.H. Clarke v publikaci " A Dictionary of Practical Materia Medica" (Londýn) popsal úspěšné použití ozonu při léčbě chudokrevnosti, cukrovky, chřipky, akutních herpetických zánětů, černého kašle, otravy morfinem a strychninem.
1902
Dr. K.. O. Linder M.D. v magazinu "Centennial" (USA) popsal generátory ozonu a jejich užití v lékařské praxi.
1904
Chas. Marchand v lékárnické knize "The Medical Uses of Glycozone" (New York USA) popisuje užití ozonizovaného olivového oleje.
1910
M. Eberhart M.D., Ph. D., D.C.L. profesor univerzity mediciny a chirurgie v Chicagu (USA), člen Americké lékařské asociace ve své publikaci o užití Teslova ozonového generátoru " A Working Manual Of High Frequency Currents " popisuje úspěšné užívání ozonu při léčení tuberkulozy, chudokrevnosti, zeleného zákalu, ušních šelestů, černého kašle, bronchitidy, vysokých horeček, zápalu plic, cukrovce, dně, syfilisu. Používalo se inhalace ozonu procházejícího přes eukaliptový nebo cedrový olej.
1914 - 1918
V průběhu 1. světové války byl ozon používán k léčení ran po amputacích, gangrén a otrav plynným chlorem.
1915
Publikoval Dr. Albert Wolff z Berlina zprávu o úspěšném léčení rakoviny tlustého střeva, rakoviny děložního čípku, bércových vředů a proleženin.
1929
Byla v USA vydána publikace " Ozone and Its Therapeutic Action ", ve které je popsáno 114 diagnóz a jejich léčba ozonem. Autory této publikace byli vedoucí lékaři významných univerzitních nemocnic světa.
1930
Švýcarský dentista Dr. E.A. Fisch zavedl používání ozonu (ozonizované vody) do zubního lékařství k léčení paradentozy, operačních ran a zánětů .
1931
Dr. Otto Warburg získal Nobel cenu za práci o  buněčném stresu při nedostatečném kyslíkovém metabolismu
1932
Chirurg univerzitní kliniky v Lipsku Dr. Erwin Payr zavedl používání ozonu do chirurgie k výplachu operačních ran.
1933
Americké lékařské asociaci se v čele s Dr. M Fishbeina spolu s farmaceutickými podniky podařilo v některých státech USA zakázat užívání ozonu k léčebným účelům z důvodů dostatku chemoterapeutik.
1935
Byla v Paříži vydána publikace Dr. M. Sourdeau " Ozone in Therapy "
1938
Chirurgická akademie v Paříži vydala publikaci Dr. Abourga " Medical Ozone : Production, Dosage and Methods of Clinical Application " ve které je vyhodnoceno 8000 úspěšných aplikací ozonu na rektální a vaginální infekce, bez vedlejších účinků.
1940
Byla v Berlině vydána publikace Dr. Hanse Wolffa " Das Medizienische Ozon " , která je považována za první učebnici ozonove terapie.
1943
Pediatr Dr. Robert Mayer během druhého světové války pracoval pro FBI. Od německých válečných zajatců se dozvěděl o terapeutických působe-ních ozonu na infekční choroby. Od té doby Dr. Robert Mayer ozonem bezpečně a efektivně léčil více jak 12000 pacientů, převážně dětí. Používal techniku aplikace ozonu přímo do mozkomíšního moku v pateřním kanálu, pro likvidaci meningitidy. Dr. Robert Mayer je autorem mnoha prací o aplikaci ozonu, na př. "Using Ozone As A Chemotherapeutic Agent For the Treatment Of Diseases" .
1944
Dr. Otto Warburg získal druhou Nobelovu cenu za práci o rakovině a její spojitosti s nedostatečným kyslíkovým metabolismem na buněčné úrovni.
1957
Dr. J. Hansler v Německu zahájil výrobu generátorů ozonu pro medicínské aplikace a tím zahájil mohutný nástup této terapie v Německu.
1958 - 1973
Dr. Robert Mayer a Dr. Edmund J. Ryan získali několik patentů na užití ozonu v lékařské praxi s názvem "Polymeric Oxygen (Ozone) In Blo-od and Sera Treatment and the Product Thereof."
1961
Publikace " Encyclopedia of Chemical Technology stated " kapitola 16, třetí vydání John Wiley a Sons uvádí " Během 80-leté historie užívání ozo-nu nebyl ozon nikdy příčinou smrti. "
1971
Dr. Hans Wolff a Prof. Dr. Siegfried Rilling zakládají německou lékařskou společnost pro ozonovou terapii.
1972
Je založena " International Association for Oxygen Therapy " která sdružuje zájemce a uživatele ozonu v lékařské praxi.
1973
Je založena "INTERNATIONAL OZONE ASSOCIATION" organizace s celosvětovou působností, která se zabývá všemi aspekty působení a využití ozonu na zemi. Sdružuje výzkumné ústavy, university, vědce, lékaře, inženýry, systémové projektanty, technology, výrobce a uživatele využívající vlastnosti ozonu a různých forem kyslíku.
1979
První publikovaný případ AIDS ošetřený ozonovou terapií. Dr. George Freibott léčil pacienta AIDS s "Kaposi's Sarcoma" zhoubným nádorem pojivových tkání úst. Ozon byl aplikován rektální insuflací po jeden a půl roku, vždy 1x za týden. Všechna poranění se zhojila.
1979
Dr. Hanse Wolff vydává druhé doplněné vydání " Das Medizienische Ozon " , která je považována učebnici ozonove terapie.
1980
German Medical Society for Ozone Therapy pověřila Marii Theresu Jacobs a profesora Dr. Hergetbegana z univerzitní Kliniky Giessen a institutu pro lékařské statistiky a dokumentaci Giessen univerzity vypracovat zprávu "Adverse Effects and Typical Complications In Ozone Therapy." (negativní dopady a typické komplikace v ozonoterapii). Bylo rozesláno 2815 dotazníků všem členům německé lékařské společností pro ozonovou terapii 884 lékařům a 1931 terapeutům. Bylo hodnoceno 384 775 pacientů s minimalně 5 579 238 aplikacemi. Vedlejší účinky byly pozorovány u 0,000005 pacientů. Zpráva také uvádí, že většina negativních dopadů byla způsoben neznalostí zásad ozonové terapie.
1982
Dr. Ewald Fischer vydává v Heidelbergu německou lékařskou učebnici "Medical Ozone".
1983
Mattassi R. MD, D'Angelo F. MD, Franchina A. MD, Bassi, P. MD. Z nemocnice Santa Corona oddělení cévní chirurgie a neurologie, Milano, Itálie popsali 58 případů úplně vyléčeného pásového oparu po dvou až pěti dnech ozonové terapie. Denní aplikace byla intravenozní 20ml ozonové směsy ve dvou dávkách.
1983
INTERNATIONAL OZONE ASSOCIATION na své šesté celosvětové konferenci konstatovala :
May 24-25 1983 SIXTH WORLD OZONE CONFERENCE Washington, D.C.
412 page book: "Medical Applications of Ozone."

"OZONE Removes viruses and bacteria from blood, human and stored...

Successfully used on: AIDS, Herpes, Hepatitis, Mononucleosis, Cirrhosis of the liver, Gangrene, Cardiovascular Disease, Arteriosclerosis, High Cholesterol, Cancerous Tumors, Lymphomas, Leukemia.

Highly effective on:
Rheumatoid and other Arthritis, Allergies of all types, Improves Multiple Sclerosis, Ameliorates Alzheimers Disease, Senility, Parkinson's.

Effective on:
Proctitis, Colitis, Prostrate, Candidiasis, Trichomoniasis, Cystitis.

Externally ozone is effective in treating:
Acne, Burns, Leg Ulcers, Open sores, Wounds, Eczema, Fungus.
1985
International Ozone Association uveřejňuje zkušenosti pediatra Roberta A. Mayer'se při užívání ozonu při mikrobiálních infekcí dětí.
1985
Siegfried Rilling, MD prezident německé lékařské asociace pro ozonovou terapii vydává lékařskou publikaci, "The Basic Clinical Applications of Ozone Therapy", ve které jsou popisy téměř všech aplikací ozonu a navrhované protokoly.
1987
Dr. Horst Kief, Heidelberg, oznámil úspěšné léčení 3 pacientů AIDS kdy došlo ke změně stupně 8 na stupeň 1. U 15 pacientů došlo k plnému vymizení projevů nemoci. Ziskali větší hmotnost. T - buňky z 300 se vrátily k normálu 1500. Pacienti se mohli vrátit do zaměstnání. Typická léčba probíhá po dobu 7 až 11 měsíců při dvou aplikacích týdně.
1987
Dr. Hans Neiper, Hanover úspěšně léčil rakovinu tlustého střeva prezidenta Regana.
1987
V klasické lékařské učebnici ozonoterapie publikují Karl F. Haug, Heidelberg, by Professor Siegfried Rilling, M.D. and Renate Viebahn, Ph.D, co-authors. 225 referencí užití ozonoterapie pro 48 chorob: "Abscess, Acne, AIDS, Allergies, Anal Fissure, Antiviral effect, Cerebral sclerosis, Circulatory dis-turbances, Cirrhosis of the liver, Menopause, Constipation, Cystitis, Bedsores, Dermatology, Fistulae, Funguses, Furunculosis, Gangrene, Gastroentero-logy, Gerontology, Hepatitis, Herpes, High Cholesterol, Colitis, Neurology, Dental Medicine, Tumors, Cancer, Orthopedics, Osteomyelitis, Parkinson's, Rheumatism, Proctology, Gynecology, Radiology, Raynaud's disease, Scars, Inflammation of the vertebrae, Stomatitis, Joint dystrophy, Surgery, Phlebitis, Open sores, Urology, Vascular surgery, Wound Healing."
1987
Německý onkologický časopis Strahlenther Onkol 1987;163:37-42 zveřejnil výsledky pilotní studie "Zur Wirkung von Ozone und ionisierender Strahlung am In-Vitro- Modell - eine Pilotstudie an vier gynakologischen Tumoren" Karlic H., Kuccra H., Metka M., která potvrdila selektivní působení ozonu na buňky ovariálního karcinomu.
1990
Časopis Experimental Chemotherapy 1990;36:147-154 popisuje v příspěvku "In vitro Synergistic Activity of 5-Fluorouracil with Low-Dose Ozone aga-inst a Chemoresistant Tumor Cell Line and Fresh Human Tumor Cells" zvýšení účinků chemofarmak ve spojení s nízkými dávkami ozonu.
1990
Katedra physiologie Boloňské University v časopise Panminerva Medica publikuje studii "Effects of Oxygen-Ozone Therapy on Age Related Retinal Macular Degeneration" kde představuje velmi výrazné zlepšení vidění u starších lidí.
1990
Haematologica, 1990 75:510-5, známý evropský medicínský časopis publikuje práci prof. Velio Bocci a Luana Paulesu "Studies On the Biological Ef-fects of Ozone 1. Induction of Interferon On Human Leucocytes." která podrobně vysvětluje působení ozonu proti virovým onemocněním.

Další sledování všech publikcí je velmi náročné vzhledem k jejích obrovskému počtu a aktivitě všech medicínských odborností.

Pro vážnější zájemce o historii ozonoterapie doporučujeme prostudovat příspěvky medicínské sekce ozonových světových kongresů pořádaných světovou asociací IOA.

1ST OZONE WORLD CONGRESS, 1973 Washington D.C., USA

2ND OZONE WORLD CONGRESS, 1975 Montreal, Quebec, Canada

3RD OZONE WORLD CONGRESS, 1977 Paris, France

4TH OZONE WORLD CONGRESS, 1979 Houston, USA

5TH OZONE WORLD CONGRESS, 1981 Berlin, Germany

6TH OZONE WORLD CONGRESS, 1983 Washington D.C., USA

7TH OZONE WORLD CONGRESS, 1985 Tokyo, Japan

8TH OZONE WORLD CONGRESS, 1987 Zürich, Switzerland

9TH OZONE WORLD CONGRESS, 1989 New York City, USA

10TH OZONE WORLD CONGRESS, 1991 Monte Carlo, Monaco

11TH OZONE WORLD CONGRESS, 1993 San Francisco, USA

12TH OZONE WORLD CONGRESS, 1995 Lille, France

13TH OZONE WORLD CONGRESS, 1997 Kyoto, Japan

14TH OZONE WORLD CONGRESS, 1999 Dearborn, USA

15TH OZONE WORLD CONGRESS 2001 London, UK

16TH OZONE WORLD CONGRESS 2003 Las Vegas, USA

17TH OZONE WORLD CONGRESS 2005 Strasborg, France

Navigace

Akce a aktuality

  • Neplátce DPH. (10.1.2023)
    Od 1. 1. 2023 nejsme plátci DPH. celá zpráva ]
  • Změna adresy firmy ! (1.1.2016)
    Nová adresa celá zpráva ]
  • KNIHOVNA 2013 (21.2.2014)
    pro uživatele TAO 80 celá zpráva ]

Vyhledávání