přeskočit na navigaci

LÉČEBNÁ PRAXE

Laserová terapie (LLLT Low-reactive Level Laser Therapy) je moderní a efektní fyzioterapeutická metoda využívající buněčné FOTOAKTIVACE . Využívá záření nízké výkonové hustoty. Dodávaná energie nezpůsobuje významnější termický ohřev tkáně. Metoda patří mezi neinvazní metody, které slouží ke zlepšení energetické bilance a k podpoře imunity organismu. Velmi dobré výsledky zařadily tuto terapii na významné místo mezi fyzioterapeutické léčebné metody. Metoda je dlouhodobě klinicky ověřená, bez návykovosti a vedlejších účinků.

Světlo laseru se od ostatních druhů světla výrazně odlišuje ve třech základních biotropních parametrech :

 • monochromatičnosti, přísné jednobarevnosti, která je nápadná čistotou barvy laserového paprsku
 • polarizaci, rovinné organizaci světelných kmitů; vyzařované světlo kmitá pouze v jednom směru
 • koherenci, přísné organizovanosti světelných kmitů v čase. Světelné částice na ozařovaný povrch dopadají v rytmických rázech s výraznou koncentrací energie.

Tyto tři faktory, sloučené v jednom paprsku, jsou vlastní příčinou vysoké terapeutické účinnosti laserového záření nízké intenzity při biostimulačním, protizánětlivém, analgetickém, bakteriocidním, viricidním, antiedematozním a vasodilatačním působení.

Laserové záření způsobuje v ozařované tkáni :

 • urychlení mikrocirkulace a s tím související protizánětlivý, antiedematozní a trofický účinek s výrazným zvýšením buněčné látkové výměny
 • změny hydrostatického intrakapilárního tlaku se zvýšením absorpce tekutiny v interstititu s opadnutím otoků a aktivací regenerace tkání
 • zvýšení prahu dráždivosti nociceptorů s analgetickým efektem
 • povzbuzení imunitních pochodů, stimulací aktivity makrofágů, T lymfocytů
 • zvýšení tvorby ATP s urychlením redukujících procesů v dýchacím řetězci
 • stimuluje aktivitu fibroplastů
 • ovlivňuje zánětlivé mediátory (zejména prostaglandiny)
 • ovlivňuje vyměšování B-endorfinu
 • optimalizuje serotoninmetabolické vylučování
 • zlepšuje funkci poškozených periferních nervů
 • zmnožení kolagenních vláken
 • stimulaci syntézy bílkovin
 • zvýšení aktivity enzymů (succinyldehydrogenasy, laktátdehydrogenasy, kyselé fosfatázy a nespec. esterázy)
 • ovlivnění elektrického potenciálu na buněčné membráně a tím propustnost pro K+ Na+

Na všechny tkáně působí laserové paprsky povzbudivě, neboť zvyšují nitrobuněčnou energii.Biostimulační efekt zvyšuje buněčnou regeneraci. V dermatologii a zejména v kosmetologii je laser využíván pro pronikavé zrychlení procesu reepitelizace, neovaskularizaci lymfatických a krevních vlásečnic, regeneraci subkutánních struktur a zvýšení transportní schopnosti buněčných membrán. Užití medicínského laseru při hojení ran má za následek zmnožení kolagenních vláken a vesikul; zmnožení neovaskularisace; zvýšenou aktivitu enzymů (succinyldegydrogenasy laktátdehydrogenasy, kyselé fosfatázy a nespec. esterázy); zpevnění okrajů rány v  tahu; měkčí jizvu; zmnožení buněk ve fázi dělení; stimuluje syntézy bílkovin; zlepšuje buněčné dýchání. Terapeutické lasery o vlnových délkách 630 až 950 nm, jsou lidskou kůží jen minimálně pohlcovány, mají značnou hloubku průniku. Díky dobré absorpci a hloubkovým působením mohou být lasery použity u hlouběji uložených postižení aniž by byla poškozena kůže či pod ní uložené tkáně. Výrazně snižuje podíl a dávkování medikamentů. Při stimulaci akupunkturních bodů v laserové akupunktuře mizí u  pacienta pocit strachu z aplikace jehly a nebezpečí infekce.

Kontraindikace

Absolutní kontraindikace

 • aplikace, při kterých hrozí přímý osvit oka, nebezpečí ireverzibilního poškození sítnice
 • maligní onemocnění
 • epilepsie při optickém kontaktu s paprskem
 • přímá aplikace na oblast štítné žlázy
 • febrilní stavy
 • stavy celkového tělesného vyčerpání
 • diagnosticky neobjasněné stavy

Relativní kontraindikace

 • aplikace v oblasti břicha při těhotenství a menstruaci
 • oblast hrudníku u osob s kardiostimulátorem
 • oblast hlavy u osob s ušními elektronickými implantáty
 • trombocytopenie a jiné krvácivé stavy

Indikace s dlouhodobě ověřenými klinicky pozitivními výsledky

Poúrazové kloubní změny (distorze, kontuze, pohmožděniny), hematomy, posttraumatické stavy, sinusitis, revmatická postižení, záněty šlach, záněty svalových pouzder, úponů, zánětlivá onemocnění Achilovy šlachy, záněty svalů, neurologická postižení, neuralgie, degenerativní kloubní postižení, bolesti krční páteře, degenerativní onemocnění páteře, revmatoidní polyartritida, coxartróza, epicondylitida, lumbalgie, ischialgie, ošetření jizev po extrakci, problémy se zuby moudrosti, kazy zubního krčku, afty, zvýšená citlivost zubů, , postraumatické obtíže, stav po extrakci zubu, parodontitida, dekubitus, nekroidní kožní procesy, popáleniny, chronické ekzémy, jizvy, různé kožní projevy (akne, oznobeniny, rhagády), neuralgie v obličeji, abscesy, ještě nezkeloidované jizvy, keloidní jizvy, bolestivé jizvy, kožní transplantát, herpes, psoriáza, migréna a jiné bolesti hlavy, pruritus vulvy, kolpitis benigní léze čípku, adnexitis, parametritis, pelvipathia, cystitis chron., močové inkontinence, akubodová a reflexní biostimulace, akupunktura.

OBECNÉ ZÁSADY PŘI LASEROVÉ LÉČBĚ.

K obdržení optimálních výsledků laserové léčby je potřeba medicínsky vzdělaného personálu, který léčbu provádí a medicinálního laseru správných biotropních parametrů. Pro úspěšnou léčbu je třeba stanovit správnou diagnozu a znát odpověd na následující otázky:

 • typ patologické poruchy (poúrazový, degenerativní, oběhový, ..)
 • hloubka a rozsah poruchy
 • stádium (akutní, chronické)
 • bakteriální kontaminace ozařovaného místa
 • cévní zásobení postižené oblasti, pigmentace, tuková vrstva
 • dosavadní léčba (fyzikální, farmakologická)
 • zda byl nemocný již laserem někdy léčen a s jakým výsledkem

Po rozhodnutí o způsobu léčby a plošné nebo bodové aplikaci, je nutné vybrat vhodná místa k aplikaci. U bodové aplikace určit správnou vzdálenost mezi body 1÷1,5 cm, u plošné aplikace rozdělit plochu na čtverce o rozměrech 15×25 mm dermografickou tužkou. Plochu budeme ozařovat postupně v bodech naznačené sítě předepsanou energetickou dávkou.

Optická hlavice by neměla být od ozařovaného povrchu ve vzdálenosti větší než 10 mm. U optických nástavců doporučujeme kontaktní aplikaci. Laserový paprsek by měl vzhledem k možnému odrazu vstupovat do tkáně kolmo.

U akutních stavů aplikovat denně po dobu jednoho týdne k dosažení efektu, pak 1-3x týdně do odeznění příznaků. U chronických stavů zpočátku aplikovat 3x týdně, dále 2-3x týdně. Celkový počet aplikací není přesně stanoven, řídí se biologickou odpovědí organismu.

Body určené k aplikaci vybíráme podle:

 • pohmatové bolestivosti (myostitis a pod.)
 • zrakové identifikace (herpes a pod.)
 • rentgenového vyšetření (linie lomu a pod.)
 • akupunkturních bodů (dle atlasu, zkušenosti a pod.)

Tyto body jsou na kůži, v podkožní tkáni, na sliznici, ve svalech, vazech, šlachách, cévním systému, nervovém systému, akupunkturní drahách, kloubech, kostech.

U přecitlivělých pacientů může po prvních aplikacích dojít ke zvýraznění symptomů. To je pozitívní jev. Léčení přerušíme na 1-2 dny a v další léčbě pokračujeme poloviční dávkou energie.

Bezpečnostní zásady

 • Nikdy nemířit laserem na oko ani do jeho bezprostředního okolí, hrozí poškození oka. Pozor i na odražený paprsek.
 • S laserem mohou pracovat výhradně lékaři a autorizovaní terapeuti.
 • Při práci s laserem je nutno dodržovat směrnice o hygienických a bezpečnostních zásadách pro práci s lasery.
 • Přísně dodržovat uvedené kontraindikace.
 • Nepřekračovat doporučenou dávku.
 • Laser ukládat po dobu, kdy jej nepoužíváme tak, aby nemohlo dojít k nedovolené manipulaci s ním.
 • Pacient, terapeut a všechny osoby ve vyhrazeném prostoru jsou povinni používat ochranné brýle.
 • Laserové pracoviště označte a vybavte příslušnými výstražnými tabulkami a signalizací zákazu vstupu v průběhu laserové terapie.
 • Laserové pracoviště vybavte provozním řádem.

Navigace

Akce a aktuality

 • Neplátce DPH. (10.1.2023)
  Od 1. 1. 2023 nejsme plátci DPH. celá zpráva ]
 • Změna adresy firmy ! (1.1.2016)
  Nová adresa celá zpráva ]
 • KNIHOVNA 2013 (21.2.2014)
  pro uživatele TAO 80 celá zpráva ]

Vyhledávání