přeskočit na navigaci

KNIHOVNA 2009

OBSAH

ZAJÍMAVÉ INTERNETOVÉ ADRESY

Ozonoterapie

Laseroterapie

LITERATURA ( v knihovně společnosti )

L001 - ozonoterapie
Vladimír Resl : Základy a technika léčby ozonem.
L002 - ozonoterapie
Diert Stocburger : OZON  Grundlagen und Technik der Ozonbehandlung. + Překlad
L003 - ozonoterapie
Beck, Viebahn - Hansler : OZON - Handbuch.
L004 - ozonoterapie
Saul Pressman : The Story of Ozone.
L005 - ozonoterapie
M. Horvath : OZONE
L006 - ozonoterapie
Stanislav Šípek a kol. : Antioxidanty a volné radikály ve zdraví a v nemoci.
L007 - magnetoterapie
Jiří Chvojka : Magnetoterapie v teorii a praxi.
L008 - laseroterapie
J. Pöntinen : LOW LEVEL LASER THERAPY AS A MEDICAL TREATMENT
L009 - laseroterapie
J. Tunér : Laser therapy in dentistry and medicine
L010 - laseroterapie
W. Glinkowski : LASERY W TERAPII
L011 - laseroterapie
M. A. Treles : SOFT LASER-TERAPIA
L012 - laseroterapie
J. Kert : Clinical laser therapy
L013 - laseroterapie
L. Pokora : LASERY W STOMATOLOGII
L014 - laseroterapie
L. Wilden : Tinnitus lindern durch Laserlicht
L015 - laseroterapie
G. Danhof : Lasertherapie in der Sportmečdizin und Orthopädie
L016 - laseroterapie
P. C. Lievens : LASER-THÉRAPIE THEORIE ET APPLICATIONS PRATIQUES
L017 - laseroterapie
G. Galletti : LASER APPLICATIONS IN MEDICINE
L018 - laseroterapie
J. Javůrek : Fototerapie biolaserem
L019 - laseroterapie
T. Oshiro : LLLT PRACTICAL APPLICATION
L020 - laseroterapie
T. Oshiro : LLLT A PRACTICAL INTRODUCTION
L021 - laseroterapie
LASER THERAPY – an international journal of low level laser therapy and photobioactivation
L022 - ozonoterapie
Nathaniel Altman : Kyslíkové léčivé terapie.

SEMINÁŘE  –  STUDIE  –  PUBLIKACE V ODBORNÉM TISKU

( plné znění obsahuje prezentační CD společnosti THERAPY SYSTEMS 2009 )

A014 (PDF 183kB) - magnetoterapie Proceedings of the Whole Person Healing Conference, Bethesda, MD, 2003
Bioelectromagnetic Healing, its History and a Rationale for its Use
Thomas F. Valone Integrity Research Institute, 1220 L Street NW, Suite 100-232 Washington DC 20005,

A002 (PDF 814kB) - laseroterapie SCRIPTA MEDICA (BRNO) - 74 (3): 195-208, August 2001
LASER LIGHT EFFECTS ON THE CYTOSKELETON OF HELA CELLS
ŠIDLOVÁ A., ŠKORPÍKOVÁ J., JANISCH R.1, MORNSTEIN V.
Department of Biophysics, Faculty of Medicine, Masaryk University in Brno
1Department of Biology, Faculty of Medicine, Masaryk University in Brno

A010 (PDF 221kB) - laseroterapie Avicenna Class IV Laser Therapy Published July 23, 2004
Caution- Therapeutic Lasers in Use…Don’t Get Burned! A Therapeutic Laser Buyer's Guide
Robert L. Wertz, D.C. Independent Consultant, Westerville, Ohio, USA

A012 (PDF 205kB) - laseroterapie Biochemistry (Moscow), Vol. 69, No. 1, 2004, pp. 81-90. Translated from Biokhimiya, Vol. 69, No. 1, 2004, pp. 103-113.
Photobiological Principles of Therapeutic Applications of Laser Radiation
Yu. A. Vladimirov*, A. N. Osipov, and G. I. Klebanov
Department of Biophysics, Russian State Medical University, ul. Ostrovityanova 1, Moscow 117513, Russia;

A022 (PDF 515kB) - laseroterapie The Worlďs Most Powerful Therapeutic Laser

A053 (PDF 168kB) - laseroterapie High Strength Therapeutic Biostimulation Medical Laser for Professional and Home Use

A143 (PDF 368kB) - laseroterapie Abstrakta Laser World I.

A144 (PDF 265kB) - laseroterapie Abstrakta Laser World II.

A145 (PDF 206kB) - laseroterapie Abstrakta Laser World III.

A146 (PDF 167kB) - laseroterapie Abstrakta Laser World IV.

A147 (PDF 239kB) - laseroterapie Abstrakta Laser World V.

C041 (Word 116kB) - laseroterapie Application of Lasers in the Combined Treatment of Burn Patients
Professor L. I. Gerasimova Moscow Burn Center,

C050 (Word 105kB) - laseroterapie These frequencies, first designated by Paul F. M. Nogier, MD, of Lyon, France :

Literatura ke studiu

Obecně - LA163 (PDF 1111kB) - ozonoterapie
Grundlagen und Technik der Ozonbehandlung
Dieter Stockburger 2005

Obecně - LC019 (Word 839kB) - ozonoterapie
Grundlagen und Technik der Ozonbehandlung
Dieter Stockburger 1995

Obecně - LC020 (Word 802kB) - ozonoterapie
Grundlagen und Technik der Ozonbehandlung - PŘEKLAD
Dieter Stockburger 1995

Metodika - LA025 (PDF 800kB) - ozonoterapie
Metodické materiály 2003/84
POUŽITÍ KISLÍKO-OZONOVÉ SMĚSI V DERMATOLOGII A KOSMETOLOGII (rusky)

Metodika - LA059 (PDF 279kB) - ozonoterapie
Metodické materiály 1991
TECHNIKA OZONOTERAPIE (rusky)

Metodika - LA060 (PDF 77kB) - ozonoterapie
Metodické materiály 1996
NOVÝ PŘÍSTUP K LÉČBĚ AKUTNÍ PANKREATIDY (rusky)

Metodika - LA061 (PDF 178kB) - ozonoterapie
Metodické materiály 1986
OZONOTERAPIE PERITONTU (rusky)

Metodika - LA062 (PDF 38kB) - ozonoterapie
Metodické materiály 1995
OZONOTERAPIE DERMATOZ (rusky)

Metodika - LA063 (PDF 60kB) - ozonoterapie
Metodické materiály 1992
OZONOTERAPIE V GYNEKOLOGII (rusky)

Metodika - LC002 (Word 200kB) - ozonoterapie
МЕДИЦИНСКИЙ ОЗОН В ЛЕЧЕНИИ АКУШЕРСКО-ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ МЕДИЦИНСКИХ НАУК
Пособие для врачей 2001

Metodika - LA064 (PDF 579kB) - ozonoterapie
Metodické materiály 2001
ZÁKLADNÍ PRINCIPY UŽITÍ OZONOTERAPIE (rusky)

Metodika – LC089 (Word 1680kB) - ozonoterapie
RUSKÁ METODIKA 2001 - slovensky 2007

Metodika – LC063 (Word 213kB) - ozonoterapie
Ozone Therapy in the Internal Medicine

Metodika – LC064 (Word 171kB) - ozonoterapie
Ozone Therapy in the Urology

Metodika – LC065 (Word 196kB) - ozonoterapie
Ozone Therapy in the Neurology

Metodika – LC066 (Word 192kB) - ozonoterapie
Ozone Therapy in the Surgery

Metodika – LC067 (Word 186kB) - ozonoterapie
Ozone Therapy in the Obstetrics & Gynecology

Metodika – LC068 (Word 366kB) - ozonoterapie
Ozone Therapy in the Dermatology

Metodika – LC069 (Word 176kB) - ozonoterapie
Ozone Therapy in the Cosmetology

Metodika – LC070 (Word 182kB) - ozonoterapie
Ozone Therapy in the Ophthalmology

Metodika – LC071 (Word 168kB) - ozonoterapie
Ozone Therapy in the Oncology

Metodika – LC072 (Word 164kB) - ozonoterapie
Further Fields of Medical Ozone Applications

Metodika – LC060 (Word 448kB) - ozonoterapie
CASUISTICA

Metodika - LC056 (Word 285kB) - ozonoterapie
Aplikační listy OZONOTERAPIE

Publikace – LA208 (PDF 479kB) - ozonoterapie
Aktivní kyslík O3 - OZÓN - jako lék. NOVÁ TERAPIE - NOVÁ NADĚJE
MUDr Milan Veselý

Publikace – LC090 (Word 947kB) - ozonoterapie
TAO 80 návod na použitie -  SK  2009

Publikace – LC091 (Word 3800kB) - ozonoterapie
TAO 80 UŽIVATELSKÁ. PŘÍRUČKA - 2008

Publikace – LA267 (PDF 33500kB) - ozonoterapie
Základy a technika léčby ozonem. Vladimír Resl - celá kniha

Publikace – LA221 (PDF 753kB) - ozonoterapie
THE USE OF OZONE IN MEDICINE
Renate Vieban-Hansler

Publikace – LA219 (PDF 1680kB) - ozonoterapie
American Academy of Pain Medicine
THORACIC SPINAL PAIN – A REVIEW, Ozone Therapy
Nikolai Bogduk MD, Department of Clinical Research, University of Newcastle,
Royal Newcastle Hospital, Newcastle, New South Wales, Australia
S C I E N T I F I C I S I S newsletter  VOLUME  4  NUMBER 5

Přednášky ke studiu

Přednáška - A051 (PDF 1058kB) - ozonoterapie
L’artropatia psoriasica
Dott. Francesco Virga

Přednáška - A057 (PDF 922kB) - ozonoterapie
Milestones of Medical Ozone
Renate Viebahn-Hansler

Přednáška - A085 (PDF 1290kB) - ozonoterapie
OZONE THERAPY
A.ALEXANDER

Přednáška - A086 (PDF 146kB) - ozonoterapie
Herpes Zoster
B. Balkanyi Zurich CH

Přednáška - A087 (PDF 1040kB) - ozonoterapie
The Possible Role of Medical Ozone in Angiogenesis
Shadia Barakat

Přednáška - A088 (PDF 521kB) - ozonoterapie
Ozone autohemotherapy in athletics
Dr. Johanes JAKL

Přednáška - A090 (PDF 550kB) - ozonoterapie
OZONE THERAPY IN PATIENS WITH VIRAL HEPATITIS “C“ A CLINICAL STUDY
Prof. M. N. MAWSOUF

Přednáška - A091 (PDF 1982kB) - ozonoterapie
The Use of Ozone in medicine. Mechanism of Action
Renate Viebahn-Hansler

Přednáška - A092 (PDF 5119kB) - ozonoterapie
Ozonetherapy in Ophthalmology
R. Smetan MD

Přednáška - A094 (PDF 1484kB) - ozonoterapie
Applications and Indications of Medical Ozone
Ozone Seminar Congress, Munich, May 23-25, 2003

Přednáška - A095 (PDF 643kB) - ozonoterapie
The Janus-headed Ozone
Ozone Seminar Congress, Munich, May 23-25, 2003

Přednáška - A138 (PDF 3290kB) - ozonoterapie
Ossigeno - Ozono Terapia nello Sport
LAMBERTO

 Přednáška - B001 (PPT 1778kB) - ozonoterapie
Lembi cutanei ischemici ed ozonoterapia
Prof. F. Dandrea,Universita di Napoli, Chirurgia Plastica, Italy

Přednáška - B002 (PPT 737kB) - ozonoterapie
OSSIGENO OZONO TERAPIA E TRATTAMENTO ORTESICO DINAMICO PER IL PAZIENTE CON MULTIPLI CROLLI VERTEBRALI DORSO-LOMBARI SU BASE OSTEOPOROTICA
M. Monticone, Universita di Pavia, Chirurgia, Riabilitayioni, Italy

Přednáška - B003 (PPT 1778kB) - ozonoterapie
O2-O3 Terapia nelle IBD
Con tale termine ci si riferisce di solito alla Malattia di Crohn e alla Rettocolite Ulcerosa.
F.Bossa, I.Nicoletti Gasparrini, M.Luongo, C.M.D’Ambrosio, P.Esposito, M.I.Russo,
C.Luongo, M.Agresti e G.Riegler, Italy

Přednáška - B004 (PPT 1640kB) - ozonoterapie
Ozon
Stanislav Rada

Přednáška - C035 (Word 745kB) - ozonoterapie
OXYGEN - OZONE THERAPY IN THE PREVENTION OF THE OXIDATIVE CELLULAR DAMAGE : AN ANTIAGEING HYPOTHESIS
Lamberto Re.

Přednáška - C036 (Word 4000kB) - ozonoterapie
Oxygen - Ozone Therapy Pharmacology & Biochemistry
Lamberto Re.

Přednáška - C037 (Word 2590kB) - ozonoterapie
Ozone Therapy News Pain & Vascular
Lamberto Re.

Přednáška – A191 (PDF 916kB) - ozonoterapie
CELLULITE
Prof. Marianno Franzini Universita di Pavia

Přednáška – A187 (PDF 812kB) - ozonoterapie
The Antiage Program
Prof. Marianno Franzini Professor of Oxygen Ozone Therapy University of Pavia

Přednáška – A262 (PDF 281kB) - ozonoterapie
OZONE THERAPY FOR SSPE
Dr. Murat BAS  OZONE CLINIC - BURSA, Turkey

Přednáška - B009 (PPT 121MB) - ozonoterapie
Úvod do liečby ozónom
MUDr.Vladimír Hostýn

Přednáška - B010 (PPT 41,7B) - ozonoterapie
Aplikácia ozónoterapie  v klinickej praxi
MUDr.Vladimir Hostýn, MPH
Klinika telovýchovného lekarstva  LF UK  a  FNsP Bratislava

Přednáška - B011 (PPT 60,3MB) - ozonoterapie
Ozonoterapia v telovýchovnolekárskej praxi
MUDr.Vladimir Hostýn, MPH

Přednáška - B012 (PPT 41MB) - ozonoterapie
Rany – možnosti ošetrenia v pedikúre
MUDr.Vladimír Hostýn, MPH

Přednáška - B013 (PPT 117MB) - ozonoterapie
Skúsenosti s aplikáciou ozónu  v klinickej praxi
MUDr.Vladimir Hostýn, MPH
Žiar nad Hronom 27.7.2007

Přednáška - B014 (PPT 58,1MB) - ozonoterapie
Aplikácia ozónu v mojej praxi
MUDr.Vladimír Hostýn,MPH
Vizovice 8.3.2008

Přednáška - B015 (PPT 9,12MB) - ozonoterapie

OZONOTERAPIA EN LA MEDICINA VETERINARIA

Přednáška - B017 (PPT 2,175MB) - ozonoterapie
Ozonoterapia intraarticular en pacientes con osteoartritis
de rodillas refractarios a tratamiento antiinflamatorio

Přednáška - B018 (PPT 866kB) - ozonoterapie
MPH  HOW MUCH DOES OZONE THERAPY NEED A REAL
BIOCHEMICAL CONTROL SYSTEM?  THE OXIDATIVE
STRESS IMPORTANCE AND ASSESMENT

Přednáška - A267 (PDF 2252kB) - ozonoterapie
Niedrig dosiertes Ozon in der komplementären Onkologie

Přednáška - A283 (PDF 3561kB) - ozonoterapie
Ozone in complementary Oncology

Přednáška - A270 (PDF 1557kB) - ozonoterapie
Ozone Therapy and Biological Medicine in Chronic Osteomyelitis

Přednáška - A271 (PDF 2021kB) - ozonoterapie
Zur Wirkung des Ozons in der Schmerztherapie

Přednáška - A272 (PDF 3838kB) - ozonoterapie
Controlled Study of the efficacy ozone
therapy in Fibromyalgia, system review of
a randomised controlled trial

Přednáška - A273 (PDF 5093kB) - ozonoterapie
Comparative Clinical Studies between HOT and Ozonetherapy in
Selected Chronic Pathologies Are Urgently Needed

Přednáška - B016 (PPT 873kB) - ozonoterapie

Ozonoterapia  en la Enfermedad, Cerebrovascular Isquémica

Přednáška - A274 (PDF 2204kB) - ozonoterapie
Mammakarzinom 1:
Ozon-Sauerstoff-Behandlung und / oder Chemotherapie?

Přednáška - A275 (PDF 5247kB) - ozonoterapie
Mammakarzinom 2:
Ozon-Sauerstoff-Behandlung und / oder Chemotherapie?

Přednáška - A278 (PDF 3179kB) - ozonoterapie
Intraartikuläre und Intradiscale/epidurale
Schmerztherapie mit medizinischem OZON

Kořenové syndromy v LS oblasti  (Cervical Herniated Disis)

Přednáška - HB005 (PPT 737kB) - ozonoterapie
WFITN 2007,Peking, 9.-12.sep.2007
Ozonoterapia pri herniách lumbalnych diskov - výsledky po 1 ročnom sledovaní 300 patientov
Vyletelka J., Labaj V.: neurologické oddelenie, Žilina, Slovakia

Přednáška - HB006 (PPT 303kB) - ozonoterapie
FIO 2007,Bologna, 12.-13.oct.2007 Kongres Talianskej Spoločnosti pre Ozonoterapiu
CT Guided Ozonotherapy with Foraminal Approach for Cervical Herniated Discs:
6 Months Follow- Up of 50 Patients for Cervical Herniated Discs
Vyletelka J., Labaj V.: Department of Neurology, Žilina,Slovakia

Přednáška ( příloha ) - HB007 (PPT 6460kB) - ozonoterapie
FIO 2007,Bologna, 12.-13.oct.2007 Kongres Talianskej Spoločnosti pre Ozonoterapiu
CT Guided Ozonotherapy with Foraminal Approach for Cervical Herniated Discs:
6 Months Follow- Up of 50 Patients for Cervical Herniated Discs
Vyletelka J., Labaj V.: Department of Neurology, Žilina,Slovakia

Přednáška - HA093 (PDF 1460kB) - ozonoterapie
Spinal cystic lesion treated with medical ozone
Dr.Antonio Scuccimarra, Neurosurgeon AUSL PESCARA Italy

Přednáška - HA069 (PDF 5780kB) - ozonoterapie
DISC RADICULAR CONFLICTS TREATMENT WITH OXYGEN OZONE THERAPY

Přednáška - HA032 (PDF 9187kB) - ozonoterapie
OZONE SEMINAR CONGRESS 2003 MUNICH 2003
DISC HERNIA - Minimal invasive treatments
H. Salgando, A. Alexandre, European Neurosurgicl Institute

Přednáška - HB008 (PPT 19,8MB) - ozonoterapie
Liečba diskogénnych koreňových syndrómov v LS oblasti ozónom
MUDr.I.Koník ,MUDr.M.Žúži CSc. MUDr.E.Konigsmarková, a kol.
NsP Dunajská Streda (2007)

Přednáška - HA276 (PDF 1804kB) - ozonoterapie
Ozone-injections in cases of Disc Herniation

Přednáška - HA277 (PDF 576kB) - ozonoterapie
EFFICACY OF OZONE OXIDATIVE POSTCONDITIONING
IN PATIENTS WITH HERNIA DISC

Metodika – HA253 (PDF 2430kB) - ozonoterapie
Ossigeno-ozono terapia nel trattamento delle lomboscitalgie da ernia discale
Con tecnica iniettiva intramuscolare paravertebrale
Roma  20 novembre 2006

Publikace – HA195 (PDF 599kB) - ozonoterapie
Sciatica: Treatment with Intradiscal and Intraforaminal Injections of Steroid and Oxygen-Ozone
versus Steroid Only1
Massimo Gallucci,MD Nicola Limbucci,MD Luigi Zugaro,MD Antonio Barile,MD Emmanouil Stavroulis,MD
Alessandro Ricci,MD Renato Galzio,MD Carlo Masciocchi,MD

Publikace - HC057 (Word 432kB) - ozonoterapie
Zhodnotenie účinnosti zmesi O2-O3 pri liečbe kompresívných koreňových syndrómov diskogénnej etiológie v dolnej časti lumbálnej chrbtice.
MUDr. Milan Žúži, CSc., odb. as. MUDr. Igor Koník (Katedra rádiológie SZU Bratislava),
MUDr. Eva Königsmarková

Publikace – HA203 (PDF 203kB) - ozonoterapie
AJNR Am J Neuroradiol 24:996–1000, May 2003
Minimally Invasive Oxygen-Ozone Therapy for Lumbar Disk Herniation
Cosma F. Andreula, Luigi Simonetti, Fabio de Santis, Raffaele Agati, Renata Ricci, and Marco Leonard

Publikace – HA205 (PDF 663kB) - ozonoterapie
Safety and efficiacy of oxygen-ozone mixure: a single center non ranomized experience on 50 patiens
Mario Muto MD, Kieran Murphy MD
Neurology Dept, AORN Cardarelii, Naples Italy; Neurology Dept, The John Hopkins Hosp, Baltimore, MD USA

Publikace - HC008 (Word 616kB) - ozonoterapie
Studio multicentrico retrospettivo sulla efficacia dell'ozonoterapia paravertebrale intramuscolare nelle ernie discali lombosacrali. Analisi di 1638 casi.
Dr William Gamba, Medico Chirurgo, Specialista in Ortopedia

Publikace – HA184 (PDF 1230kB) - ozonoterapie
Pharmacological Mechanisms Underlying Oxygen-Ozone Therapy for Herniated Disc
L. Simonetti Itali

Publikace - HA133 (PDF 59kB) - ozonoterapie
Ozone Therapy for the Treatment of Herniated Intervertebral Discs (HID)
by Gaetano Morello, BSc., N.D.

Publikace – HA228 (PDF 599kB) - ozonoterapie
Treatment with Intradiscal and Intraforaminal Injections
of Steroid and Oxygen-Ozone versus Steroid Only1
Massimo Gallucci,MD, Nicola Limbucci,MD, Luigi Zugaro,MD
Radiology: Volume 242: Number 3—March 2007

Publikace – HA279 (PDF 248kB) - ozonoterapie
Ozone Therapy and Lower Back Pain

Publikace - HA006 (PDF 207kB) - ozonoterapie
AINR May 2003
Minimally Invasive Oxygen-Ozone Therapy for Lumbar Disk Herniation
Cosma F. Andreula, Luigi Simonetti, Fabio de Santis, Raffaele Agati,
Renata Ricci, and Marco Leonardi

Dentální aplikace

Přednáška - DA089 (PDF 3994kB) - ozonoterapie
Management of Caries Using Ozone (stomatologie)
Prof. E. Lunch, Queens University Belfast

Přednáška - DA134 (PDF 3800kB) - ozonoterapie
Management of Cariers Using Ozone
Edward Lynch

Přednáška – DA198 (PDF 2030kB) - ozonoterapie
OZONE THERAPY AFTER SURGERY DENTAL IMPLANT
PROF. DARIO BERTOSSI, DR. GIL VISMARA, DR. PAOLO FILIPPINI,
University of the Studies in Verona. Department of Morphologicalbiomedical
Sciences, Clinical Dentistry and of Maxillo-facial Surgery

Metodika – DC073 (Word 359kB) - ozonoterapie
Ozone Therapy in the Dentistry

Publikace - DA020 (PDF 170kB) - ozonoterapie
Ozonoterapie ve stomatologii a čelistně-obličejové chirurgii (rusky)
V.A.Malončuk UNIVERSITA Kijev

Publikace - DA041 (PDF 140kB) - ozonoterapie
The Influence Of Ozonised Water On The Epithelial Wound Healing Process In The Oral Cavity
Andreas Filippi, Clinic of Oral Surgery, -Radiology and Oral Medicine
University of Basel, Hebelstrasse 3, CH-4056 Basel, Switzerland

Publikace – DA251 (PDF 153kB) - ozonoterapie
Ozone therapy for the treatment of dental caries
Danish Center for Evaluation and Health Technology Assessment

Publikace – DA254 (PDF 550kB) - ozonoterapie
Využití ozonu v terapii zubního kazu
Vladislav Růžička, Romana Ivančaková

Publikace – DA248 (PDF 51,7kB) - ozonoterapie
Możliwości wykorzystania ozonu w endodoncji
Possibilities of Ozone Use in Endodontics
Dent. Med. Probl. 2008, 45, 2, 194–198
University of Medicine in Wrocław and Polish Stomatological Association

Publikace – DA235 (PDF 371kB) - ozonoterapie
Terapija ozonom inicijalnih karijesnih lezija u fisurama
Primary Fissure Carious Lesion Reversal Using Ozone
Alena Knežević, Sveučilište u Zagrebu Stomatološki fakultet, Zagreb
Acta Stomatol Croat. 2007;41(1):31-8.

Publikace – DA236 (PDF 3130kB) - ozonoterapie
Naše prvé skúsenosti s ozonoterapiou pri ochoreniach parodontu a ústnych slizníc
(E. Janitorová, Z. Veselinyová, j. Kaiferová, N. Markovská)
STOMATOLÓG 4 ROČNÍK XVI / DECEMBER 2006

Publikace – DA230 (PDF 230kB) - ozonoterapie
Zastosowanie ozonoterapii przed i po zabiegu ekstrakcji zêba. Dooewiadczenia wasne

Publikace – DA266 (PDF 796kB) - ozonoterapie
Ozón v prevencii a liečbe zubného kazu.
Miroslava Tóthová

Publikace – DA260 (PDF 587kB) - ozonoterapie
Ozone Therapy in Medicine and Dentistry

Publikace – DA239 (PDF 616kB) - ozonoterapie
Die Ozontherapie in der Stomatologie
Vorläufige Ergebnisse

Publikace – DA240 (PDF 57kB) - ozonoterapie
Application of ozonotherapy in the treatment of primary smooth
surface caries. Case study
RENATA CHAŁAS, BOŻENA TARCZYDŁO
Chair and Department of Conservative Dentistry, Medical University of Lublin

Publikace – DA259 (PDF 716kB) - ozonoterapie
OZON – 3.Využití ozonu ve stomatologii.
Vladimír Dvořák

Publikace – DA261 (PDF 1440kB) - ozonoterapie
Ozon v kariologii.
Luděk Peřinka

Publikace – DA199 (PDF 55kB) - ozonoterapie
7th Ozone World Congress Tokyo 9th – 12th September 1985
OZONE In Dental Medicine
Dr. Ralf Türk Bad Pyrmont

Ozonizované oleje

Publikace - OA028 (PDF 652kB) - ozonoterapie
OzoNachrichten 1 (1982)
Ozonisiertes Olivenol. Zusammensetzung und desinfizierende Wirksamkeit
J. WASHUTTL, R.VIEBAHN

Publikace - OC026 (Word 127kB) - ozonoterapie
Organic Ozonides as Chemotherapeutic Agents. I. Chemical Studies
By Georg Cronheim

Publikace - OA029 (PDF 522kB) - ozonoterapie
JOURNAL OF THE AMERICAN PHARMACEUTICAL ASSOCIATION
Organic Ozonides as Chemotherapeutic Agents. II. Antiseptic Propries.
GEORG CRONHEIM

Publikace - OA044 (PDF 924kB) - ozonoterapie
Therapeutic Effects of Ozonized Olive Oil in the Treatment of Intractable Fistula and Wound after Surgical Operation
Akiyo Matsumoto1, Shotaro Sakurai2, Nariko Shinriki3, Shigeru Suzuki4 and Toshiaki Miura5
1Department of Surgery, Chiba-Tokushukai Hospital, Narashino-dai, Funabashi, 274-8503, Japan
2Department of Pharmacy, Kashiwa Municipal Hospital, Fuse, Kashiwa, 277-0825, Japan
3Tsukuba Materials Information Laboratory, Sapporo Branch, Sapporo, 062-0906, Japan
4Nippon Ozone Co. Ltd., Arakawa 7-4-3, Tokyo, 116-0002, Japan
5College of Medical Technology, Hokkaido University, Kita-ku, Sapporo, 060-0812, Japan

Publikace - OA114 (PDF 59kB) - ozonoterapie
Comparative Study of Ozonized Olive Oil and Ozonized Sunflower Oil

Publikace - OA123 (PDF 193kB) - ozonoterapie
Evaluación de la irritabilidad dérmica, oftálmica y el efecto sensibilizante del OLEOZON® tópico (Evaluation of ophthalmic, dermal irritability and the sensitizing effect of OLEOZON® Tópic)
Díaz Maritza F.1, García Gastón2, García Kendra1, Sánchez Yaima1 y Tillan Juana3.

Publikace - OA132 (PDF 99kB) - ozonoterapie
Antibacterial activity of ozonized sun¯ower oil (Oleozon)
L.A. Sechi1, I. Lezcano2, N. Nunez2, M. Espim2, I. DupreÁ1, A. Pinna3, P. Molicotti1, G. Fadda4 and S. Zanetti1

Publikace - OC079 (Word 232kB) - ozonoterapie
Antioxidant Mechanism is Involved in the Gastroprotective Effects of Ozonized Sunflower Oil in Ethanol-Induced Ulcers in Rats

Publikace – OA216 (PDF 30,6kB) - ozonoterapie
ACUTE ULCERONECROTIZING GINGIVITIS (AUNG). AN
ALTERNATIVE OF TREATMENT WITH OZONIZED OIL
Pharmacologyonline 3: 772-777 (2006) Ruiz et al. 772
Ruiz H, Ramos L, Artiles A, León O, Benítez I

Abstrakta - OC029 (Word 119kB) - ozonoterapie
4thInternational Symposia on Ozone Applications, April 6ththrough 9th2004, Havana City, Cuba Abstracts
SECTION: OZONE CHEMISTRY AND OZONIZED VEGETABLE OILS
Ozone chemistry:
001. Preliminary study of ozonizated (±) citronellal.
002. Dissolution of chalcopyrite in acid medium with ozone.
003. Use of the ozone in the treatment of iron and steelmaking dusts.
004. Decomposition of Aluminium Di-Stearate in Solid Waste by Ozone.

Ozonized vegetable oils:
005. Studies of the ozonized vegetable oils used in medicine and cosmetology.
006. Ozonation of sunflower oil: Spectroscopic monitoring of the degree of unsaturation.
007. Comparative studies of ozonated olive oil and ozonated sunflower oil.
008. Antimicrobial activity of ozonated sunflower oil on Streptococcus mutans.
009. Physical chemical characteristic of ozonized theobrom oil.
010. Physical chemical characteristic of cosmetic cream with ozonized theobroma oil.

OLEOZON® physico-chemical and microbiology characterization:
011. Physical-chemical aspects of ozonized sunflower oil.
012. Measurement of hydroperoxides in ozonated sunflower oil.
013. Variation of OLEOZON®'s Iodometric Peroxide Value with the Measurement Time.
014. Nuclear Magnetic Resonance spectroscopic characterization of ozonated sunflower oil.
015. Identification of OLEOZON® main peroxidic compounds.
016. Antibacterial activity of topic OLEOZON®; packed in glass and polyethylene flasks.
017. New quality system in the Ozone Research Center.

Abstrakta - OC078 (Word 99kB) - ozonoterapie
Microbiological studies with ozonized olive oil
Antibacterial activity of ozonized sunflower oil

Mikrobiologie, sterilizace, desinfekce

Publikace - BA067 (PDF 63kB) - ozonoterapie
APPLIED AND ENVIRONMENTAL MICROBIOLOGY, Apr. 2000, p. 1702-1705 Vol. 66, No. 4
Copyright © 2000, American Society for Microbiology. All Rights Reserved.
Chlorine, Chloramine, Chlorine Dioxide, and Ozone Susceptibility of Mycobacterium avium
ROBERT H. TAYLOR,1 JOSEPH O. FALKINHAM III,1* CHERYL D. NORTON,2
AND MARK W. LECHEVALLIER2
Fralin Biotechnology Center, Virginia Polytechnic Institute and State University, Blacksburg, Virginia
and American Water Works Service Co., Inc., Belleville Laboratory, Belleville, Illinois

Publikace - BA080 (PDF 607kB) - ozonoterapie
APPLIED AND ENVIRONMENTAL MICROBIOLOGY, Dec. 1992, p. 4072-4075 Vol. 58, No. 12
American Society for Microbiology
Application of Ozone Disinfection To Remove Enterococcus seriolicida, Pasteurella piscicida, and Vibrio anguillarum from Seawater
HARUO SUGITA,* TATSUMI ASAI, KAZUHIDE HAYASHI, TAKAHITO MITSUYA,
KIMIO AMANUMA, CHIKAKO MARUYAMA, AND YOSHIAKI DEGUCHI
Department of Fisheries, Nihon University, Shimouma, Setagaya, Tokyo 154, Japan

Publikace - BA116 (PDF 723kB) - ozonoterapie
Efficacy of Ozone in Eradication of Legionella pneumophila from Hospital Plumbing Fixtures

Publikace - BA117 (PDF 230kB) - ozonoterapie
COOLING TOWER LEGIONELLA PNEUMOPHILA STUDY CDC JOINT RESEARCH PROJECT MARCH , AUGUST , 1994

Publikace - BA118 (PDF 696kB) - ozonoterapie
Comparison of Ozone Inactivation, in Flowing Water, of Hepatitis A Virus, Poliovirus 1, and Indicator Organisms

Publikace - BA120 (PDF 454kB) - ozonoterapie
Efficacy of ozone on survival and permeability of oral microorganisms

Publikace - BA122 (PDF 66kB) - ozonoterapie
USING OZONE IN THE PREVENTION OF BACTERIAL BIOFILM FORMATION AND SCALING

Publikace - A140 (PDF 592kB) - ozonoterapie
Application of Ozone Disinfection To Remove Enterococcus seriolicida, Pasteurella piscicida, and Vibrio anguillarum
from Seawater
HARUO SUGITA,* TATSUMI ASAI, KAZUHIDE HAYASHI, TAKAHITO MITSUYA, KIMIO AMANUMA, CHIKAKO MARUYAMA, AND YOSHIAKI DEGUCHI

Publikace - BA019 (PDF 1280kB) - ozonoterapie
APPLIED AND ENVIRONMENTAL MICROBIOLOGY, Mar. 1988. p. 741-747
Effects of Three Oxidizing Biocides on Legionella pneumophila Serogroup 1

Publikace – BA121 (PDF 1270kB) - ozonoterapie
APPLIED AND ENVIRONMENTAL MICROBIOLOGY, Feb. 1987, p. 447-453
Comparative Assessment of Chlorine, Heat, Ozone, and UV Light for Killing Legionella pneumophila within a Model Plumbing System

Publikace – BA130 (PDF 481kB) - ozonoterapie
AIHA Journal 64:222–227 (2003)
Demonstration of a Hermetic Airborne Ozone Disinfection System: Studies on E. coli

Publikace - BA136 (PDF 870kB) - ozonoterapie
University Curriculum Development for Decentralized. Wastewater Management. Disinfection
Dr. Mark Gross University of Arkansas and Dr. Kitt Farrell-Poe University of Arizona

Publikace – BA141 (PDF 248kB) - ozonoterapie
The Sterilization Technology for the 21st Century
Simon Robitaille, P. Eng, M. Sc., M. Eng Vice President Operations and Research Director

Publikace – BA148 (PDF 3260kB) - ozonoterapie
OZONE TREATMENT FOR PREVENTION OF MICROBIAL GROWTH IN AIR CONDITIONING SYSTEMS
AAKASH KHURANA MASTER OF ENGINEERING UNIVERSITY OF FLORIDA 2003

Publikace – BA150 (PDF 105kB) - ozonoterapie
Effects of ozone treatment on cell growth and ultrastructural changes in bacteria
Benjamas Thanomsub, Vipavee Anupunpisit,1,* Silchai Chanphetch,1 Thanomrat Watcharachaipong,
Raksawan Poonkhum,1 and Chuda Srisukonth2
Department of Microbiology and 1 Department of Anatomy, Faculty of Medicine,
Srinakharinwirot University, Bangkok 10110, Thailand
2 Radiology Section, Nopparat Rajathanee Hospital, Bangkok 10230, Thailand

Publikace – BA171 (PDF 31kB) - ozonoterapie
Braz Dent J (2006) 17(2): 134-138
Antimicrobial Potential of Ozone in an Ultrasonic Cleaning System Against Staphylococcus aureus
Carlos ESTRELA1 Cyntia R.A. ESTRELA1 Daniel de Almeida DECURCIO1 Julio Almeida SILVA1
Lili Luschke BAMMANN2
1Faculty of Dentistry, Federal University of Goiás, Goiânia, GO, Brazil
2Faculty of Dentistry, Federal University of Pelotas, Pelotas, RS, Brazil

Publikace – BA172 (PDF 3190kB) - ozonoterapie
Review of Ozone Processes and Applications As an Oxidizing Agent in Aquaculture
STEVEN T SUMMERFELT The Conservation Fund, Freshwater Institute Shepherdstown, West Virginia, USA
JOHN N. HOCHHEIMER 1 Agricultural Engineering Department, University of Maryland Maryland, USA

Publikace – BA173 (PDF 16kB) - ozonoterapie
Journal of Food Protection, Volume 66, Number 3, 1 March 2003, pp. 382-389(8)
Viability of Clostridium perfringens, Escherichia coli, and Listeria monocytogenes Surviving Mild Heat or Aqueous Ozone Treatment on Beef Followed by Heat, Alkali, or Salt Stress
Novak J.S.1; Yuan J.T.C.2

Publikace – BA174 (PDF 71kB) - ozonoterapie
Ozone Disinfection of SARS-Contaiminated Areas
Kenneth K. K. LAM B.Sc. (Hons), M. Phil. Enviro Labs Limited, 611 Hong Leong Plaza, 33 Lok Yip Road, Fanling, HONG KONG

Publikace – BA175 (PDF 79kB) - ozonoterapie
Biol. Bull. 203: 266–267. (October 2002)
Microbial Analysis of Ozone Disinfection in a Recirculating Seawater System
Jennifer L. Hsieh1, Hemant M. Chikarmane (Marine Biological Laboratory, Woods Hole, Massachusetts
02543), Roxanna Smolowitz2, Kevin R. Uhlinger2, W. Mebane2, and Alan M. Kuzirian2

Publikace – BA176 (PDF 288kB) - ozonoterapie
Comparison of Direct and Indirect Effects of Non-Thermal Atmospheric-Pressure Plasma on Bacteria
Gregory Fridman,* Ari D. Brooks, Manjula Balasubramanian,
Alexander Fridman, Alexander Gutsol, Victor N. Vasilets,
Halim Ayan, Gary Friedman

Publikace – BA180 (PDF 67kB) - ozonoterapie
New Disinfection and Sterilization Methods
William A. Rutala and David J. Weber
University of North Carolina (UNC) Health Care System and UNC School of Medicine, Carolina, USA

Publikace – BA181 (PDF 217kB) - ozonoterapie
EPA Guidance Manual 3-46 April 1999
Alternative Disinfectants and Oxidants

Publikace – BA182 (PDF 75kB) - ozonoterapie
Ozone Sterilization
SELF STUDY JULY 2005

Publikace – BA183 (PDF 474kB) - ozonoterapie
Use of Non-Thermal Atmospheric Pressure Plasma Discharge for Coagulation and Sterilization of Surface Wounds
Gregory Fridman1, Marie Peddinghaus3, Alexander Fridman2, Manjula Balasubramanian3,
Alexander Gutsol2, Gary Friedman4
1 School of Biomedical Engineering, Science, and Health Systems
2 Department of Mechanical Engineering and Mechanics, College of Engineering
3 Transfusion Services and Donor Center, College of Medicine
4 Department of Electrical and Computer Engineering, College of Engineering
Drexel Plasma Institute, Drexel University, Philadelphia, Pennsylvania, USA

Publikace – BA192 (PDF 216kB) - ozonoterapie
APPLIED AND ENVIRONMENTAL MICROBIOLOGY, Sept. 1995, p. 3471–3475
Efficacy of Ozonated Water against Various Food-Related Microorganisms
LAWRENCE RESTAINO,1* ELON W. FRAMPTON,1 JENIFER B. HEMPHILL,1 AND PAUL PALNIKAR2
R & F Laboratories, Inc., Bridgeview, Illinois,1 and Apex Associates, Southfield, Michigan2

Publikace - BC058 (Word 97kB) - ozonoterapie
Bactericidal Effects of High Airborne Ozone Concentrations on Escherichia coli and Staphylococcus aureus
by W. J. Kowalski1, W. P. Bahnfleth1, and T. S. Whittam2
The Pennsylvania State University 1Department of Architectural Engineering 2Department of Biology

Publikace - BC087 (Word 174kB) - ozonoterapie
A Virology Primer: With Special Reference to Ozone
Gerard Sunnen, M.D.
Copyright 1997, Revised 2005

Publikace - BC077 (Word 155kB) - ozonoterapie
OZONE EFFECTS ON Specific BACTERIA, VIRUSES AND MOLDS

Publikace - BC032 (Word 141kB) - ozonoterapie
Ozone in Schools. OZONE - for Powerful Sterilization.
James Steward, MD, Director of Hygiene, E. S. Hallett, Chief Engineer, Board of Education, St. Louis

Ostatní nezařazené informace

Rejstřík k dalšímu studiu - C093 (Word 125MB) - ozonoterapie
Scientific studies on the ozone and hydrogen peroxide therapies: Most complete reference list

Tisk

Tisk - A111 (PDF 66kB) - ozonoterapie
Otto Warburg - The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1931 - BIOGRAPHY

Tisk - C054 (Word 105kB) - ozonoterapie
Studie belegt Nutzen der Ozon-Chemonukleolyse
Ozontherapie - neue Option bei chronischen Rückenschmerzen

Tisk – A204 (PDF 187kB) - ozonoterapie
Ozonoterapia aj v žiarskej nemocnici

Tisk – A193 (PDF 358kB) - ozonoterapie
OZÓNOTERAPIA - STO ROKOV STARÁ, ZA TO EFEKTÍVNA LIEČEBNÁ METÓDA
Hostyn

Tisk – A264 (PDF 1190kB) - ozonoterapie
Ozón v chrbte, operujů platničky bez skalpela.

Tisk – A268 (PDF 25kB) - ozonoterapie
Oznámenie o za počatí liečby ozónovou terapiou

Tisk – A269 (PDF 148kB) - ozonoterapie
Tlačová správa
Ozónová terapia – liečba pre 21. storočie

Různé

Různé - A007 (PDF 3240kB) - ozonoterapie
Ozon-Therapie, Ozon-Eigenbluttherapie, Sauerstoff-Ozon-Eigenbluttherapie, Oxyontherapie,
Hyperbare Ozontherapie
Zusammenfassender Bericht des Arbeitsausschusses "Ärztliche Behandlung" des Bundesausschusses der
Ärzte und Krankenkassen über die Beratungen gemäß §135 Abs.1 SGB V 30.03.2001

Různé - A026 (PDF 743kB) - ozonoterapie
OZONITHY - ozonová sauna

Různé - A082 (PDF 80kB) - ozonoterapie
European Cooperation of the Medical Ozone Societies Congress 23-25 May 2003 in Muinch
(program)

Různé - A115 (PDF 554kB) - ozonoterapie
IOA17 - PROGRAME

Různé - A119 (PDF 460kB) - ozonoterapie
Magi Cream - Energetic Skin Cream

Různé - C001 (Word 201kB) - ozonoterapie
WORLD CONGRESS on OXYGEN OZONE THERAPY "Tertium Millenium" - PROGRAM
March 11-13, 1999, VERONA - Italy
Das 2. Internationale Ozon-Seminar - PROGRAM
29. April - 06. Mai 1998 im Hotel Gloria Palace in San Agustin, Gran Canaria (Spanien) statt.
Conference on Ozone in Medicine and Environment & Health - PROGRAM
Friday, 14 th and Saturday, 15th September 2001 London (UK)

Různé - C025(Word 162kB) - ozonoterapie
Information for patients

Různé - C048 (Word 106kB) - ozonoterapie
PROGRAM WORLD CONGRESS LONDON 2001:

Různé – A194 (PDF 600kB) - ozonoterapie
3rd World Congres s PROGRAM
Oxygen - Ozone Therapy “The Future has an Ancient Heart” 15 – 18 novembre 2007

Různé - A074 (PDF 315kB) - ozonoterapie
August 14, 2002 National Organic Standards Board Technical Advisory Panel Review Page 1 of 1
Compiled by OMRI for the USDA National Organic Program NOSB TAP Review Compiled by OMRI
Ozone

Různé – A247 (PDF 720kB) - ozonoterapie
I JORNADAS DE ACTUALIZACION DE OZONOTERAPIA EN ENFERMEDADES
VASCULARES SISTEMICAS DEPORTIVAS Y ONCOLOGICAS
BARCELONA 21.22 SEPTIEMBRE 2007

Obecně

Obecně - A039 (PDF 1145kB) - ozonoterapie
British Journal of Biomedical Science 1999; 56; 270-279
Biological and clinical effects of ozone. Has ozone therapy a future in medicine ?
Prof. V. BOCCI University of Siena

Obecně - A045 (PDF 2757kB) - ozonoterapie
Journal of Biological Regulators and Homeostatic Agents Vol. 10 no. 2.3
Ozone as a bioregulator. Pharmacology and toxicology of ozonetherapy today.
Prof. V. BOCCI University of Siena

Obecně - A047 (PDF 1093kB) - ozonoterapie
OZONE SCIENCE & ENGINEERING Vol. 23 International Ozone Association 2001
Ozone in Medicine.
Prof. V. BOCCI, C. ALDINUCCI, E. BORRELLI, (General Physiology, Cardiovascular Surgery, Opthamology) University of Siena

Obecně - A126 (PDF 227kB) - ozonoterapie
Scientific and Medical Aspects of Ozone Therapy. State of the Art
Velio Alvaro Bocci

Obecně - A135 (PDF 39kB) - ozonoterapie
Milestones of Medical Ozone
Renate Viebahn-Haensler

Obecně - A137 (PDF 37kB) - ozonoterapie
OZONE THERAPY
Dr Julian Kenyon MD ChB

Obecně - A151 (PDF 47kB) - ozonoterapie
LITERATURAUSWAHL ZUM MEDIZINISCHEN OZON (STAND HERBST 2006)

Obecně - C005 (Word 145kB) - ozonoterapie
Hepatitis C and Ozone Therapy
Gérard V. Sunnen, MD, February, 2001

Obecně - C006 (Word 164kB) - ozonoterapie
OZONE APPLICATIONS
V. Bocci, Institute of General Physiology, University of Siena, 53100 Siena, Italy

Obecně - C007 (Word 377kB) - ozonoterapie
OZONE History

Obecně - C009 (Word 191kB) - ozonoterapie
Ozone: A Wide-Spectrum Healer
By Gary Null, Ph.D.

Obecně - C010 (Word 209kB) - ozonoterapie
APPLICATION OF OZONE IN MEDICINE: GENERAL IDEAS
(ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ И ПОЛОЖЕНИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ОЗОНА)

Obecně - C011 (Word 654kB) - ozonoterapie
WHAT IS OZONE (Ossigeno - ozonoterapia)
Velio Bocci

Obecně - C012 (Word 156kB) - ozonoterapie
The utilization of ozone for external medical applications
by Gérard V. Sunnen, M.D. May 1998

Obecně - C021 (Word 148kB) - ozonoterapie
Ozone in Medicine: Overview and Future Directions
by Gerard V. Sunnen, M.D.

Obecně - C023(Word 154kB) - ozonoterapie
OZONE
Velio Bocci

Obecně - C028 (Word 218kB) - ozonoterapie
MECHANISMS OF THERAPEUTIC ACTION OF OZONE

Obecně - C052 (Word 130kB) - ozonoterapie
13 Major Effects of Ozone On The Human Body
Dr. Frank Shallenberger

Obecně – A210 (PDF 710kB) - ozonoterapie
Program kongres Milano 2003 CLINICA ODONTOIARICA E STOMATOLOGICA
AGGIORNAMENTI IN TEMA DI PATOLOGIA E MEDICINA ORALE

Obecně - C059 (Word 526kB) - ozonoterapie
microbicidal action of ozone

Obecně – A200 (PDF 710kB) - ozonoterapie
HOW IS OZONE

Obecně – A201 (PDF 520kB) - ozonoterapie
HOW MUCH OZONE

Obecně – A177 (PDF 82kB) - ozonoterapie
FDA_final_rule specifications for ozone

Metodika

Metodika - A016 (PDF 147kB) - ozonoterapie
Ozonated Breasts Therapy

Metodika - A017 (PDF 117kB) - ozonoterapie
BUBBLING HYDROMASSAGE WITH OZONE-OXYGEN MIXTURE

Metodika - A030 (PDF 127kB) - ozonoterapie
Head Cupping Treatment

Metodika - A033 (PDF 115kB) - ozonoterapie
HYDROPRESS MASSAGE

Metodika - A036 (PDF 275kB) - ozonoterapie
Intravenous Infusion (Drip) of Ozonated Physiological Saline

Metodika - A056 (PDF 1627kB) - ozonoterapie
Manuals book of Ozone Therapy

Metodika - A058 (PDF 92kB) - ozonoterapie
Mens Vitality Therapy

Metodika - A065 (PDF 298kB) - ozonoterapie
OZONATED DRINKING WATER

Metodika - A066 (PDF 57kB) - ozonoterapie
MINOR AUTOHAEMOTHERAPY WITH OZONE

Metodika - A070 (PDF 142kB) - ozonoterapie
OZONATED OLIVE OIL

Metodika - A076 (PDF 201kB) - ozonoterapie
Utraviolet Autohaemo Therapy

Metodika - A084 (PDF 174kB) - ozonoterapie
RECTAL INSUFFLATIONS OF OZONE-OXYGEN MIXTURE

Metodika - A098 (PDF 167kB) - ozonoterapie
Ozonated Steam Sauna

Metodika - A110 (PDF 60kB) - ozonoterapie
TERAPI OZON : TEKNOLOGI BARU MENANGANI DIABETES

Metodika - A112 (PDF 221kB) - ozonoterapie
TREATMENT OF THE LOWER LIMB WITH OZONE-OXYGEN MIXTURE
THROUGH A PLASTIC CONTAINER

Metodika - A139 (PDF 176kB) - ozonoterapie
The Current Status of Ozone Therapy Empirical Developments and Basic Research
E. G. Beck, G. Wasser, R. Viebahn-Hänsler
Medical Society for the Use of Ozone in Prevention and Therapy

Metodika - A170 (PDF 129kB) - ozonoterapie
Vakuumflasche

Metodika – A284 (PDF 2783kB) - ozonoterapie
Otsonin käyttö haavanhoidossa
Miika Sallinen  2009

 Metodika - C049 (Word 119kB) - ozonoterapie
Oxygen Ozon Apheresis Therapy

Metodika - C042 (Word 107kB) - ozonoterapie
SUMMARY OF RECTAL OZONE INSUFFLATION

Metodika – A188 (PDF 16kB) - ozonoterapie
PROTOCOLLI SCIENTIFICI PRESENTATI AL MINISTERO DELLA SANITA'

Metodika – C076 (Word 212kB) - ozonoterapie
MECHANISMS OF THERAPEUTIC ACTION OF OZONE

Metodika – C081 (Word 171kB) - ozonoterapie
Možnosti aplikácie ozónu v liečbe akné
MUDr Vladimir Hostyn

Publikace

Publikace - A001(PDF 70kB) - ozonoterapie
Journal of Biological Regulators and Homeostatic Agents
Rational bases for using oxygen-ozonetherapy as a biological response modifier
in sickle cell anemia and - thalassemia: A therapeutic perspective
V. BOCCI, C. ALDINUCCI
Department of Physiology, Ozonetherapy Centre, University of Siena, Siena, Italy

Publikace - A003 (PDF 114kB) - ozonoterapie
Advance Access Publication 6 October 2004 eCAM 2004;1(3)315-319 © Oxford University
Ozone Therapy on Cerebral Blood Flow: A Preliminary Report
Bernardino Clavo1,2,7, Luis Catalá3,7, Juan L. Pérez2,4,7, Victor Rodríguez5 and
Francisco Robaina2,6,7
Departments of 1Radiation Oncology and 2Research Unit, 3Radiology, 4Medical Physics and 6Chronic Pain Unit,
Dr Negrín Hospital, 5La Paterna Medical Center and 7Canary Islands Institute for Cancer Research (ICIC),
Las Palmas (Canary Islands), Spain

Publikace - A004 (PDF 109kB) - ozonoterapie
Advance Access Publication 6 October 2004 eCAM 2004;1(3)321-325 © Oxford University
Adjuvant Ozonetherapy in Advanced Head and Neck Tumors: A Comparative Study
Bernardino Clavo1,7, Ana Ruiz1,7, Marta Lloret1,7, Laura López1,7, Gerardo Suárez1,7,
David Macías2,7, Victor Rodríguez6, Maria A. Hernández1,7, Roberto Martín-Oliva2,
Santiago Quintero3, José M. Cuyás4 and Francisco Robaina5,7
1Department of Radiation Oncology-Research Unit, 2Department of Medical Physics, 3Department of Oral and
Maxillofacial Surgery, 4Otolaryngology and 5Department of Neurosurgery and Chronic Pain Unit of the
Dr Negrín Hospital, Las Palmas, Canary Islands, 6La Paterna Medical Center, Las Palmas, Canary Islands and
7Canary Islands Institute for Cancer Research (ICIC), Las Palmas, Canary Islands, Spain

Publikace - A005 (PDF 113kB) - ozonoterapie
Acta Biochimica Polonica vol. 47 No.4/200 963-971
In vitro effects of ozone on human erythrocyte membranes: An EPR study
Albert Górnicki_ and Aleksander Gutsze Department of Biophysics, The Ludwik Rydygier University of Medical Sciences in Bydgoszcz, Bydgoszcz, Poland

Publikace - A008 (PDF 14kB) - ozonoterapie
EFFECT OF OZONE THERAPY ON CEREBRAL AND COMMON CAROTID BLOOD FLOW
Bernardino Clavo, M.D.,1,2,7 Luis Catalá, M.D.,3,7 Juan L. Pérez, B.Sc.,2,4,7 Laura
López, R.N.,1,7 Gerardo Suárez, R.N.,1,7 Marta Lloret, Ph.D.,1,2,7 Victor Rodríguez,
M.D.,5 Francisco Robaina, Ph.D.,2,6,7
Departments of 1Radiation Oncology, 2Research Unit, 3Radiology, 4Medical Physics
and 6Chronic Pain Unit, from Dr. Negrín Hospital University, 35020 Las Palmas,
Canary Islands, Spain.
5La Paterna Medical Center, 35013 Las Palmas, Canary Islands, Spain.
7Canary Institute for Cancer Research (ICIC).

Publikace - A018 (PDF 251kB) - ozonoterapie
TBILISI STATE MEDICAL UNIVERSITY ANNALS OF BIOMEDICAL RESEARCH AND EDUCATION
2002 July/September, Volume 2, Issue 3 260
The Treatment of Acute Periodontitis, Through the Plasmatic Irradiation
Tamar Okropiridze, Giorgi Menabde Tbilisi Medical Academy of a Post Graduated Education, Georgia

Publikace - A038 (PDF 368kB) - ozonoterapie
European Surgical Research 2003;35:26-34
Repetitive Pneumoperitoneum with Ozonized Oxygen as a Preventive in Lethal Polymicrobial Sepsis in Rats
S. Schulza Z.Z. Rodriguezd R. Muttersb S. Menendezd M. Bettec aVeterinary Services and Laboratory Animal Medicine, Philipps-University of Marburg; bInstitute of Medical Microbiology, and cInstitute of Anatomy and Cell Biology, Philipps-University of Marburg, Marburg, Germany; dOzone Research Institute, National Center for Scientific Research, Havana, Cuba

Publikace - A040 (PDF 123kB) - ozonoterapie
The Treatment of Endometritis in Combination with Ozonetherapy
Guennadi O. Gretchkanev1, Tatyana S. Katchalina2, Olga V. Katchalina3, N.N. Saifieva4,
El-Hassoun Husein5
1,2,3,4 Department of Obstetrics and Gynecology, Medical Academy of Nizhny Novgorod,
Pl. Minina 10/1, 603005 Nizhny Novgorod, Russia, 5 Russian Association of Ozonetherapy, Jordan

Publikace - A042 (PDF 140kB) - ozonoterapie
THE USE OF OZONE IN A COMPLEX SPA TREATMENT AND ITS EFFECT ON FUNCTIONAL POTENTIAL OF CARDIO-VASCULAR SYSTEM AND ON SPECIFIC RESISTANCE IN PATIENTS WITH ISCHEMIC HEART DISEASE
Anatoly Bykov 1, Claudia Kontorshchikova 2, Elena Sycheva 3; 1,3 Clinical Spa Resort named after F.Dzerzhinski, 35, Vinogradnaya str., Sochi,354008, Russia; 2 Chair of Clinical and Laboratory Diagnostics, Nizhni Novgorod State Medical Academy, 10/1 Minin sq., N. Novgorod, 603005, Russia

Publikace - A043 (PDF 126kB) - ozonoterapie
Effects of oxidative stress on erythrocyte deformability
Rainer Bayer and Gerd Waßer, Heinrich Heine University, Department of Laser Medicine Düsseldorf, FRG

Publikace - A046 (PDF 113kB) - ozonoterapie
Ozone Therapy in Female Infertility
Rajani Chandra-D’Mello & Ronald D’Mello1 Institute of Obstetrics & Gynaecology, Baku, Azerbaijan.
1Institute of Surgery, Baku, Azerbaijan.

Publikace - A049 (PDF 136kB) - ozonoterapie
Medical Ozone for Prophylaxis and Treatment of Complications associated by Chemotherapy of Ovary Cancer
Guennadi O. Gretchkanev1, Tatyana S. Katchalina2, E.Yu. Palkina3, Claudia N.
Kontorchikova4, El-Hassoun Husein5
1,2,3 Department of Obstetrics and Gynecology, Medical Academy of Nizhny Novgorod,
Pl. Minina 10/1, 603005 Nizhny Novgorod, Russia
4 Central Research Laboratory, Medical Academy of Nizhny Novgorod,
Pl. Minina 10/1, 603005 Nizhny Novgorod, Russia
5 Russian Association of Ozonetherapy, Jordan

Publikace - A052 (PDF 453kB) - ozonoterapie
Free Radical and Radiation Biology Program, University of Iowa USA
Free Radicals in Biology and Medicine
Garry R. Buettner

Publikace - A072 (PDF 186kB) - ozonoterapie
Ozone Therapy Effects in the Oxidative Stress Associated to Diabetes Mellitus
Saied M. Al-Dalien1, Silvia Menéndez2, Gregorio Martínez1, José I. Fernández-Montequín3,
Eduardo J. Candelario1 and Olga S. León1*
1 Center for Research and Biological Evaluation, University of Havana, Institute of Pharmacy
and Food Sciences. Apartado Postal 6079, Havana City 10600, Cuba
2 Ozone Research Center, National Center for Scientific Research. Apartado Postal 6880, Havana City, Cuba
3 Institute of Angiology and Vascular Surgery. Calzada del Cerro 1551 Cerro. Havana City, Cuba

Publikace - A073 (PDF 321kB) - ozonoterapie
VLIV OZONOTERAPIE NA IMUNITNÍ SYSTÉM PROFESIONÁLNÍCH SPORTOVCŮ (rusky)

Publikace - A077 (PDF 30kB) - ozonoterapie
The International Journal of Artificial Organs / Vol. 26 / no. 4, 2003 / pp. 297-303
The influence of ozonated autohemotherapy on oxidative stress in hemodialyzed patients with
atherosclerotic ischemia of lower limbs
L. TYLICKI 1, T. NIEWEGLOWSKI 1, B. BIEDUNKIEWICZ 1, A. CHAMIENIA 1, A. DEBSKA-SLIZIEN 1,
E. ALEKSANDROWICZ 2, W. LYSIAK-SZYDLOWSKA 2, B. RUTKOWSKI 1
1 Department of Nephrology, Transplantology and Internal Medicine
2 Department of Clinical Nutrition and Diagnostic Laboratory, Medical University of Gdansk, Gdansk - Poland

Publikace - A079 (PDF 57kB) - ozonoterapie
Pancreatology 2003;3:209-269
Intraduodenal Medicamental Therapy in the Treatment of Acute Pancreatitis
S.Y. Slobodin, V. Kirkovski, S. Tretyak, O. Rummo
Byelorussian State Medical University Minsk, Belarus

Publikace - A081 (PDF 293kB) - ozonoterapie
The Prime Cause and Prevention of Cancer
with two prefaces on prevention
Revised lecture at the meeting of the Nobel-Laureates on June 30, 1966
at Lindau, Lake Constance, Germany by Otto Wartburg, Director, Max Planck-Institute for Cell Physiology, Berlin-Dahlem
English Edition by Dean Burk, National Cancer Institute, Bethesda, Maryland, USA
The Second Revised Edition, Published by Konrad Triltsch, Würzburg, Germany 1969

Publikace - A113 (PDF 80kB) - ozonoterapie
Ozonized autohemotherapy, a new method to treat dairy cow acute interdigital phlegmon.
Comparison with ceftiofur and oxytetracycline

Publikace - A124 (PDF 134kB) - ozonoterapie
OXYGEN-OZONE THERAPY IN THE PREVENTION OF THE OXIDATIVE CELLULAR
DAMAGE: AN ANTIAGEING HYPOTHESIS
L. Re, S. Barocci, L. Rinaldi, C. Vivani, A. Scucimarra and G. Paolucci

Publikace - A127 (PDF 187kB) - ozonoterapie
Therapeutic efficacy of ozone in patients with diabetic foot
Gregorio Martínez-Sánchez a, Saied M. Al-Dalain a, Silvia Menéndez b, Lamberto Re c, Attilia Giuliani d, Eduardo Candelario-Jalil a, Hector Álvarez e, José Ignacio Fernández-Montequín e, Olga Sonia León a

Publikace - A128 (PDF 119kB) - ozonoterapie
The Treatment of Endometritis in Combination with Ozonetherapy
Guennadi O. Gretchkanev1, Tatyana S. Katchalina2, Olga V. Katchalina3, N.N. Saifieva4, El-Hassoun Husein5

Publikace - A152 (PDF 27kB) - ozonoterapie
OZON als Medikament
Dr. med. Alexander Balkanyi, Zürich

Publikace - A154 (PDF 244kB) - ozonoterapie
Protection by ozone preconditioning is mediated by the antioxidant system in cisplatin-induced nephrotoxicity in rats
Aluet Borrego,CA, Zullyt B. Zamora, Ricardo Gonza´ lez, Cheyla Romay, Silvia Mene´ndez, Frank Herna´ndez,

Publikace - A155 (PDF 134kB) - ozonoterapie
Ozone as Janus: this controversial gas can be either toxic or medically useful
Velio BocciCA
Department of Physiology, University of Siena,

Publikace - A156 (PDF 84kB) - ozonoterapie
No effects of ozonated autohemotherapy on inflammation response in hemodialyzed patients
Leszek Tylicki,CA, Bogdan Biedunkiewicz, Dominik Rachon, Tomasz Nieweglowski,
Department of Nephrology, Transplantology and Internal Medicine, Department of Immunology and Department of Clinical Nutrition, Medical University of Gdansk, ul. Debinki 7, 80-211 Gdansk, Poland

Publikace - A157 (PDF 468kB) - ozonoterapie
Ozone Therapy on Rats Submitted to Subtotal Nephrectomy: Role of Antioxidant System
Jos´e Luis Calunga, Zullyt B. Zamora, Aluet Borrego, Sarah´ı del R´ıo, Ernesto

Publikace - A158 (PDF 319kB) - ozonoterapie
The effect of ozone exposure on the release of eicosanoids in guinea-pig BAL uid in relation to cellular damage and in ammation
H. J. M. van Hoof, CA, F. J. Zijlstra, H-P. Voss, M. Garrelds, J. A. M. A. Dormans, L. van Bree and A. Bast
Faculty of Medicine, Erasmus University, P.O. Box 1738, 3000 DR Rotterdam, The Netherlands

Publikace - A159 (PDF 275kB) - ozonoterapie
Studies on the biological effects of ozone: 8. Effects on the total antioxidant status and on interleukin-8 production
V. Bocci,,CA G. Valacchi, F. Corradeschi1 and G. Fanetti
Institute of General Physiology, University of Siena,
Via Laterina 8, 53100 Siena; Blood Bank-Azienda Ospedaliera Senese, 53100 Siena, Italy

Publikace - A160 (PDF 171kB) - ozonoterapie
Studies on the biological effects of ozone: 10. Release of factors from ozonated human platelets G. Valacchi and Velio BocciCA
Institute of General Physiology, University of Siena,

Publikace - A161 (PDF 31kB) - ozonoterapie
Pharmacologyonline 3: 772-777 (2006) Ruiz et al.772
ACUTE ULCERONECROTIZING GINGIVITIS (AUNG). AN ALTERNATIVE OF TREATMENT WITH OZONIZED OIL
Ruiz H, Ramos L, Artiles A, León O, Benítez I
"Camilo Cienfuegos" Hospital University. PC 60100 Sancti Spiritus. Cuba.

Publikace - A162 (PDF 257kB) - ozonoterapie
Time course of oxidative damage in different brain regions following transient cerebral ischemia in gerbils
Eduardo Candelario-Jalil *, Noe¨l H. Mhadu, Said M. Al-Dalain, Gregorio Martı´nez, Olga Sonia Leo´n

Publikace - A164 (PDF 528kB) - ozonoterapie
Studies on the biological effects of ozone: 11. Release of factors from human endothelial cells
Giuseppe Valacchi and Velio BocciCA
Institute of General Physiology, University of Siena,

Publikace - A165 (PDF 286kB) - ozonoterapie
Reversion by ozone treatment of acute nephrotoxicity induced by cisplatin in rats
Ricardo Gonza´ lez, Aluet Borrego

Publikace - A166 (PDF 101kB) - ozonoterapie
Effects of Ozone Oxidative Preconditioning on TNF-α Release and Antioxidant-Prooxidant Intracellular Balance inMice During Endotoxic Shock
Zullyt B. Zamora, Aluet Borrego, Orlay Y. L´opez, Ren´e Delgado, Ricardo Gonz´alez,
Silvia Men´endez,1 Frank Hern´andez,1 and Siegfried Schulz3
Veterinary Services and Laboratory Animal Medicine, Philipps-University of Marburg, 35033 Marburg, Germany
November 2004

Publikace - A167 (PDF 1506kB) - ozonoterapie
A reasonable approach for the treatment of HIV infection in the early phase with ozonetherapy (autohaemotherapy), How
’inflammatory’ cytokines may have a therapeutic role
V. Bocci
Institute of General Physiology and Nutritional, Sciences, University of Siena, 53100 Italy.

Publikace - A168 (PDF 215kB) - ozonoterapie
Ozone oxidative preconditioning: a protection against cellular damage by free radicals
O. S. Le´on,CA S. Men´ endez, N. Merino, R. Castillo, S. Sam, L. P´erez, E. Cruz and V. Bocci

Publikace - A169 (PDF 137kB) - ozonoterapie
Prevention of renal injury after induction of ozone tolerance in rats submitted to warm ischaemia
E. Barber, S. Men´endez, O. S. Le ´ on, M. O. Barber, N. Merino, J. L. Calunga, E. Cruz and V. Bocci

Publikace – A178 (PDF 201kB) - ozonoterapie
OZONE Material Safety Data Sheet Physical/Chemical Characteristics

Publikace – A179 (PDF 254kB) - ozonoterapie
INCREASING THE SURFACE ENERGY AND STERILIZATION OF NONWOVEN FABRICS BY EXPOSURE TO A ONE ATMOSPHERE UNIFORM GLOW DISCHARGE PLASMA (OAUGDP)*
J. Reece Roth, Zhiyu Chen, Daniel M. Sherman, and Fuat Karakaya
Plasma Sciences Laboratory, Department of Electrical and Computer Engineering
Kimberly Kelly-Wintenberg and Thomas C. Montie
Microbial Toxins Laboratory, Department of Microbiology
University of Tennessee USA

Publikace – A186 (PDF 248kB) - ozonoterapie
Broad Modulation of Tissue Responses (Immune Activation) by Celacade May Favorably Influence Pathologic
Processes Associated with Heart Failure Progression
Guillermo Torre-Amione, MD, PhD, François Sestier, MD, Branislav Radovancevic, MD,
and James Young, MD

Publikace – A190 (PDF 445kB) - ozonoterapie
Clinical effectiveness of ozone therapies. Study

Publikace – A196 (PDF 42kB) - ozonoterapie
DETERMINATION OF OZONE IN AN OZONETHERAPY AND OZONE GENERATOR ROOM
Lic. Rita María González Chamorro 1 Ing. Heliodora Díaz Padrón 2 Lic. Arelis Jaime Novas 3
Lic Pedro Jesús González Almeida 4 Téc. Teresa Anceáume Valle 5

Publikace – A197 (PDF 111kB) - ozonoterapie
eCAM 2004;1(3)315–319
Ozone Therapy on Cerebral Blood Flow: A Preliminary Report
Bernardino Clavo1,2,7, Luis Catalá3,7, Juan L. Pérez2,4,7, Victor Rodríguez5 and
Francisco Robaina2,6,7
Departments of 1Radiation Oncology and 2Research Unit, 3Radiology, 4Medical Physics and 6Chronic Pain Unit,
Dr Negrín Hospital, 5La Paterna Medical Center and 7Canary Islands Institute for Cancer Research (ICIC),
Las Palmas (Canary Islands), Spain

Publikace – A202 (PDF 161kB) - ozonoterapie
Ozonetherapy in the Treatment of Internal Diseases
Oleg.V.Maslennikov 1, Claudia N. Kontorshchikova 2, Sergey V.Andosov
Irina A.Gribkova 4, Elena E.Pavlovskaya 5, Elena A.Piatina
1,3,4,5,6 Department of New Medical Technologies, Nizhni Novgorod State Medical
Chair of Clinical and Laboratory Diagnostics, Nizhni Novgorod State Medical

Publikace – A206 (PDF 84kB) - ozonoterapie
The dual action of ozone on the skin
G. Valacchi,*_ V. Fortino* and V. Bocci*
Department of Physiology, University of Siena, Siena 53100, Italy
Department Internal Medicine, School of Medicine, University of California Davis, Davis, CA 95616, U.S.A.

Publikace – A207 (PDF 239kB) - ozonoterapie
Role of protein synthesis in the protection conferred by ozone-oxidative-preconditioning in hepatic ischaemia/reperfusion
Hussam H. Ajamieh,1 Jorge Berlanga,2 Nelson Merino,1 Gregorio M. Sa´ nchez,1 Anna M. Carmona,
Silvia M. Cepero,4 Atilia Giuliani,5 Lamberto Re6 and Olga S. Leo´ n1
1 Center for Research and Biological Evaluation (CIEB-IFAL), University of Havana, Havana, Cuba
2 Growth Factor Department, Pharmaceutical Division, Institute of Genetic Engineering and Biotechnology, Havana, Cuba
3 Faculty of Pharmacy, University of Barcelona, Barcelona, Spain
4 Ozone Research Center, Havana, Cuba
5 Department of Chemistry and Medical Biochemistry, University of Milan, Milan, Italy
6 Laboratory of Pharmacological Biotechnology, University of Ancona, Ancona, Italy

Publikace – A209 (PDF 227kB) - ozonoterapie
OZONOTERAPIA Y MICROALBUMINURIA EN PACIENTES CON PIE DIABETICO NEUROINFECCIOSO
Jose G. Hernández Carretero. Hector Alvarez Duarte. Yamila Adams Villalón. Mireya Alonso Ríos.Jose R. Salabarría Gonzalez. Blanca Blanco Mesa.
Instituto Nacional de Angiología y Cirugía Vascular, Facultad de Ciencias Medicas
"10 de Octubre", HCQ Universitario. "Juan M. Márquez", Hospital Pediátrico Docente Cerro La Habana, Cuba.

Publikace – A212 (PDF 77kB) - ozonoterapie
I. díl
Oxygen-Ozone Therapy for Local Adipose Deposits and Oedematous Fibrosclerotic Panniculopathy. ( Cellulite )
M.A.SIRITO Fisiomedical Genova

Publikace – A213 (PDF 283kB) - ozonoterapie
II. díl
Oxygen-Ozone Therapy for Local Adipose Deposits and Oedematous Fibrosclerotic Panniculopathy. ( Cellulite )
M.A.SIRITO Fisiomedical Genova

Publikace – A214 (PDF 54kB) - ozonoterapie
III. díl
Oxygen-Ozone Therapy for Local Adipose Deposits and Oedematous Fibrosclerotic Panniculopathy. ( Cellulite )
M.A.SIRITO Fisiomedical Genova

Publikace - C027 (Word 95kB) - ozonoterapie
Comparative evaluation of effectiveness of urogenital clamidiosis treatment with antibiotics and ozonotherapy

Publikace - C030 (Word 110kB) - ozonoterapie
Ozone Therapy As Medical Treatment For Cancer Patients

Publikace - C031 (Word 179kB) - ozonoterapie
Ozonoterapie v GC Hostinné a její využití v rehabilitaci
MUDr Roman Salaj

Publikace - C033 (Word 1280kB) - ozonoterapie
Effects of ozone oxidative preconditioning on nitric oxide generation and cellular redox balance in a rat model of hepatic ischaemia - reperfusion.

Publikace - C038 (Word 124kB) - ozonoterapie
Zastosowanie ozonoterapii w przewlekłym zapaleniu pęcherza moczowego
Application of ozonotherapy in chronic inflammation of the urinary bladder
Mirosław Daniluk, Mieczysław Fryczkowski, Zenon Wielicki
II Katedra i Klinika Urologii, Śląska Akademia Medyczna, Zabrze
Kierownik: Prof. dr hab. n. med. Mieczysław Fryczkowski

Publikace - C039 (Word 745kB) - ozonoterapie
OZONE THERAPY IN COSMETOLOGY
OZONE THERAPY WITHIN A COMPLEX TREATMENT OF CELLULITES AND FIGURE MODELING
Ozonetherapy in Dermatovenereology & Cosmetology. I.A. Kosheleva, MD
OZONE IN DERMATOLOGY: MYTH OR REALITY. S.L.Krivatkin, E.V.Krivatkina, Nizhny Novgorod, Russia
Озонотерапия
Лечение целлюлита
Лечение кожных растяжек
Омоложение лица (коррекция морщин
Озонотерапия в косметологии
ОЗОНОТЕРАПИЯ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ЦЕЛЛЮЛИТА И МОДЕЛИРОВАНИИ ФИГУРЫ

Publikace - C040 (Word 120kB) - ozonoterapie
THE EFFICACY OF OZONE THERAPY AS AN ANTIBIOTIC
By GEORG EBERHARDT Specialist in Family Medicine (Circa 1991)

Publikace - C043 (Word 228kB) - ozonoterapie
ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЗОНОТЕРАПИИ
- критический взгляд на проблему со стороны Итальянской ассоциации озонотерапевтов -
В. Боччи

Publikace – A215 (PDF 522kB) - ozonoterapie
Application of Intratissue Diadynamophoresis of Antibiotics and Ozonized Saline
Solution in Multimodality Treatment of Congenital Hydronephrosis in Children
The Journal of Applied Research • Vol. 7, No. 2, 2007

Publikace – A217 (PDF 356kB) - ozonoterapie
Ozone therapy application in different ophthalmologic diseases: study of 59 cases
(Aplicación de la ozonoterapia en diferentes enfermedades oftalmológicas: estudio de 59 casos)
Clínica Veterinaria Dr. Vigna. Vía Primo Maggio, 34 40026, Imola, Italia.
RECVET- Revista Electrónica de Clínica Veterinaria RECVET
RECVET: 2007, Vol. II, Nº 11

Publikace – A218 (PDF 20,4kB) - ozonoterapie
COMPLEX THERAPY OF TINNITUS

Publikace – A220 (PDF 196kB) - ozonoterapie
OZONE THERAPY
HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT UNIT MEDICAL DEVELOPMENT DIVISION
MINISTRY OF HEALTH MALAYSIA MOH/P/PAK/110.06 (TR) Completed December 2005

Publikace – A222 (PDF 312kB) - ozonoterapie
Protective effects of medical ozone combined with traditional Chinese medicine against
chemically-induced hepatic injury in dogs
Li-Jie Li, Yun-Gao Yang, Zhi-Ling Zhang, Sui-Feng Nie, Ze Li, Feng Li, He-Yu Hua

Publikace – A223 (PDF 138kB) - ozonoterapie
OZONE THERAPY: AN INITIAL REVIEW OF THE LITERATURE

Publikace – A224 (PDF 123kB) - ozonoterapie
A224 PDF – 123kB
Chronological Ozone Medical References

Publikace – A225 (PDF 1080kB) - ozonoterapie
Acute oxygen-ozone administration to RATS protects the heart from ischemia reperfusion infarct
C. Di Filippo, R. Marfella, P. Capodanno, F. Ferraraccio, L. Coppola, M. Luongo, L. Mascolo, C. Luongo
Department of Experimental Medicine, Section of Pharmacology “L. Donatelli”, Second University of Naples, Via Costantinopoli 16, 80138 Naples, ITALY2 Department of Geriatrics and Metabolic Diseases Second University of Naples, Italy
Department of Anaestesiological, Surgical and Emergency Sciences, Second University of Naples, Italy
Department of Clinical, Public and Preventive Medicine Second University of Naples, Italy
Received 29 May 2007 accepted by S. Stimpson 17 March 2008

Publikace – A226 (PDF 643kB) - ozonoterapie
Results of a non-specifi c immunomodulation therapy in chronic heart failure (ACCLAIM trial):
a placebo-controlled randomised trial

Publikace – A227 (PDF 61,9kB) - ozonoterapie
CHANGES OF IMMUNOLOGICAL RESPONSE AFTER EXPERIMENTALLY
OZONATED AUTOHEMOADMINISTRATION IN CALVES
VET.MED.SCI.  63, 2001 VETERINARY UNIVERSITY HOKKAIDO JAPAN

Publikace – A229 (PDF 73,6kB) - ozonoterapie
IL SINGOLO TRATTAMENTO SOTTOCUTANEO DI UNA MISCELA
OSSIGENO/OZONO PREVIENE L’ALLODINIA E RIDUCE L’AZIONE PROINFIAMMATORIA
DELLE CASPASI NELLA CORTECCIA ORBITO-FRONTALE DI TOPI NEUROPATICI
Fuccio Carlo, Siniscalco Dario,Luongo Margherita, Mascolo Luigi, Capodanno
Seconda Universitŕ di Napoli, Dipartimento di Medicina Sperimentale, sez. di Farmacologia;

Publikace – A233 (PDF 388kB) - ozonoterapie
SIMILAR PROTECTIVE EFFECT OF ISCHAEMIC AND OZONE OXIDATIVE
PRECONDITIONINGS IN LIVER ISCHAEMIA/REPERFUSION INJURY
HUSSAM AJAMIEH, LAMBERTO REc, ATTILIA GIULIANId and OLGA SONIA LEON,_
aCentre for Research and Biological Evaluation (CIEB-IFAL), University of Havana, Havana 10400,
Institute of Experimental and Clinical Medicine, Laboratory of Pharmacology, University of Ancona,
Department of Chemistry and Medical Biochemistry, University of Milan, Via Saldini, 50-20133 Milan, Italy
Pharmacological Research, Vol. 45, No. 4, 2002

Publikace – A234 (PDF 1030kB) - ozonoterapie
Protective effect of medical ozone and Chinese medicine on acetaminophen-induced
toxic hepatitis in dogs
Di Huo, Yun-Gao Yang, Fei-Jian Ao, Wei Dai, Li-Jie Li
College of Traditional Chinese Medicine, Southern Medical University, Guangzhou

Publikace – A237 (PDF 83kB) - ozonoterapie
No effects of ozonated autohemotherapy on inflammation response in
hemodialyzed patients
Leszek Tylicki1,CA, Bogdan Biedunkiewicz1,
Department of Nephrology, Transplantology and Internal Medicine
Department of Immunology, Medical University of Gdansk, Poland
Mediators of Inflammation, 13(5/6), 377_/380 (October/November 2004)

Publikace – A238 (PDF 110kB) - ozonoterapie
Can the combination of localized ‘‘proliferative therapy’’ with ‘‘minor ozonated
autohemotherapy’’ restore the natural healing process?
R.I. Gracer *, V. Bocci

Publikace – A241 (PDF 370kB) - ozonoterapie
Topical Ozone Therapy for the Treatment of Diabetic Leg Ulcers

Publikace – A242 (PDF 42,4kB) - ozonoterapie
DETERMINATION OF OZONE IN AN OZONETHERAPY AND
OZONE GENERATOR ROOM

Publikace – A243 (PDF 212kB) - ozonoterapie
PROPOSTA DI STUDIO OSSERVAZIONALE SPONTANEO
SULL’UTILIZZO DELL’OZONOTERAPIA NELLA SCLEROSI MULTIPLA
Simonetti V. Franzini M Peci S.
PubMedEurope Volume 1Tavola 1 pag. 1-14Edizione 2008

Publikace – A244 (PDF 822kB) - ozonoterapie
La Ozonoterapia en el tratamiento de las úlceras crónicas de las extremidades inferiores
G. R. Dupláa, N. G. Planas

Publikace – A245 (PDF 87,6kB) - ozonoterapie
A RANDOMIZED CONTROLLED CLINICAL TRIAL of RECUPERAT-ION_ plus
PHYSIOTHERAPY versus RECUPERAT-ION_ plus OZONOTHERAPY in the
TREATMENT of patients with FiBROMYALGIA.

Publikace – A246 (PDF 445kB) - ozonoterapie
A246 PDF – 197kB
Clinical effectiveness of ozone therapies
November 2006 Report / "2006" Avda. de la Innovación s/n. Edificio ARENA SPAIN

Publikace – A249 (PDF 637kB) - ozonoterapie
Ozonanwendung in der Therapie des akuten Pleuraempyems
- Eine prospektive klinische Studie -
Aus dem Universitätsklinikum Münster
Klinik und Poliklinik für Allgemeine Chirurgie
Univ.-Prof. Dr. N. Senninger - 2004

Publikace – A250 (PDF 1070kB) - ozonoterapie
Guía de práctica clínica sobre Lumbalgia

Publikace – A255 (PDF 524kB) - ozonoterapie
POTENTIALITIES OF AUTOHEMOTHERAPY IN CHRONIC PATHOLOGIES
FIRST PART – PHYSIOPATHOLOGIC AND LABORATORY RESEARCH

Publikace – A256 (PDF 402kB) - ozonoterapie
POTENTIALITIES OF AUTOHEMOTHERAPY IN CHRONIC PATHOLOGIES
SECOND PART – PRELIMINARY RESULTS

Publikace – A257 (PDF 1190kB) - ozonoterapie
OZON  - 1.Fyzikální,chemické, biologické vlastnosti a účinky, výskyt v přírodě, detekce, manipulace.
Pavel Stopka

Publikace – A258 (PDF 987kB) - ozonoterapie
OZON – 2.Využití ozonu v průmyslu a v medicině.
Vladimír Dvořák

Publikace – A259 (PDF 716kB) - ozonoterapie
OZON – 3.Využití ozonu ve stomatologii.
Vladimír Dvořák

Publikace – A263 (PDF 599kB) - ozonoterapie
Efectividad clínica de las intervenciones con ozono

Publikace – A265 (PDF 155kB) - ozonoterapie
OZONOTHERAPY UNDER THYROID GLAND DISEASES
OF CHILDREN AND TEENAGERS
P.P. Kuzmichev, V.V. Shapkin
Children-s Regional Hospital, Vladivostok State Medical University
Pacific Medical Journal, 2004, No. 1, p. 76_78.

Publikace - C061 (Word 110kB) - ozonoterapie
Medicine of 21 st Century

Publikace - C062 (Word 119kB) - ozonoterapie
The Russian Technology of Ozone Therapy

Publikace - C074 (Word 1890kB) - ozonoterapie
Ozone Therapy in Rheumatic Diseases
Dr Ziad Fahmy

Publikace - C075 (Word 454kB) - ozonoterapie
The Use of Ozone and Oxygen Therapy in Veterinary Medicine

Publikace - C084 (Word 118kB) - ozonoterapie
Oxygen-Ozone Therapy in dialysis patients
Giuseppe Bonforte, Simona Zerbi 1, Stefania Longoni 2, Marianno Franzini 3

Publikace - C085 (Word 194kB) - ozonoterapie
Studies on the effect of ozonotherapy on blood serum α-tocopherol level in patients with atherosclerotic ischemia of lower extremities
Ewa Bartkowiak-Fludra, Aldona Jasińska-Stępniak, Marek Gogolewski, Irena Ponikowska

Publikace - C086 (Word 182kB) - ozonoterapie
Major Ozonated Autohemotherapy in Chronic Limb Ischemia with Ulcerations.
Velio Bocci
THE JOURNAL OF ALTERNATIVE AND COMPLEMENTARY MEDICINE  Vol. 11, No.2, 2005

Publikace – C092 (Word 147kB) - ozonoterapie
Ozonoterapia v Spišskej Novej Vsi
Ozón lieči boľavé platničky

Publikace – A231 (PDF 171kB) - ozonoterapie
THE SURGIAL USES OF OZONE
GEORGE STOKER, THE LANCET  MAY 26, 1917

Publikace – A232 (PDF 154kB) - ozonoterapie
SURGIAL USES OF OZONE – CLINICAL NOTES
GEORGE STOKER, THE LANCET  OCT 21, 1917

Publikace - C082 (Word 118kB) - ozonoterapie
Ozonoterapie - nová naděje při léčbě gynekologických zánětů
Prim.MUDr. Jana Roubalová

Publikace – A280 (PDF 45kB) - ozonoterapie
MR Imaging Studies after Epidural Injections:
What Are We Really Imaging?

Publikace – A282 (PDF 244kB) - ozonoterapie
Changes of CSF and Spinal Pathomorphology
after High-Concentration Ozone Injection into
the Subarachnoid Space: An Experimental Study
in Pigs

Publikace - C044 (Word 745kB) - ozonoterapie
Ozontherapie zur Immunmodulation bei HIV-Infektion
IOZK Hohenstaufenring 30-32, 50674 Köln

Abstrakta

Abstrakta - C003 (Word 829kB) - ozonoterapie
Veterinarians Using Oxygen Therapies
001. Intramammary application of ozone therapy to acute clinical mastitis in dairy cows.
002. Ozone Treatment in Mastitis, Metritis and Retention of Fetal Membranes in the Dairy Cow
003. OZONE TREATMENT AND BLOOD LACTATE VARIATION AFTER THOROUGHBRED RACEHORSES
004. АНТИМИКРОБНАЯ АКТИВНОСТЬ ОЗОНИРОВАННОЙ СРЕДЫ ГХЦС ПРИ РАЗБАВЛЕНИИ СПЕРМЫ ХРЯКОВ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
005. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОЗОНА В ТЕХНОЛОГИИ ИСКУССТВЕННОГО ОСЕМЕНЕНИЯ СВИНОМАТОК
006. АНТИМИКРОБНАЯ АКТИВНОСТЬ И СТАБИЛЬНОСТЬ ОЗОНИРОВАННОГО РЫБЬЕГО ЖИРА
007. ПРИМЕНЕНИЕ ОЗОНИРОВАННОГО РЫБЬЕГО ЖИРА ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ КОРОВ, БОЛЬНЫХ ЭНДОМЕТРИТОМ
008. Ozonated Oil for Skin Diseases.in Dogs

Abstrakta - C004 (Word 745kB) - ozonoterapie
BIOLOGICAL OIL  AND ACTIVE OXYGEN
001. Biological Olive Oil
002. Ozonized olive oil.
003. Ozonated/Ozonized Olive Oil
004. Stop wrinkles: olive oil
005. OZONIZED OIL IN THE TREATMENT OF HERPES ZOSTER
006. THE OZONIZED OIL AND ITS EFFECTIVENESS ON THE EPIDERMOFITOSIS
007. TREATMENT OF EPIDERMOFITOSIS WITH TOPICAL OZONIZED OIL
008. TREATMENT OF THE ONYCHOMYCOSIS WITH OZONIZED OIL
009. TREATMENT OF DISSEMINATED CHRONIC OTITIS EXTERNA WITH OZONIZED OIL
010. THERAPY WITH OZONIZED OIL IN THE ULCER OF THE INFERIOR LIMBS
011. APPLICATIONS OF THE OZONIZED OIL IN THE TREATMENT OF ULCER IN PATIENTS SUFFERING FROM LEPROSY
012. APPLICATIONS OF THE OZONIZED OIL IN THE HEMORRHOIDS
013. APPLICATIONS OF OZONIZED OIL IN HERPES SIMPLEX ON LIPS
014. APPLICATIONS OF OZONIZED OIL IN THE TREATMENT OF HERPES SIMPLEX
015. TREATMENT OF THE GENITALIA HERPES SIMPLEX WITH OZONIZED OIL (PRELIMINARY STUDY)
016. APPLICATION OF OZONIZED OIL OVULES IN THE TREATMENT OF VULVOVAGINITIS (PRELIMINARY STUDY)
017. APPLICATION OF THE OZONIZED OIL ON PATIENTS WITH VULVOVAGINITIS
018. TREATMENT WITH OZONE IN GINECOLOGY
019. APPLICATION OF OZONIZED OIL AS A THERAPY FOR VAGINITIS ON PATIENTS THAT CANNOT TOLERATE CARBOHYDRATES
020. THE TREATMENT WITH OZONIZED OIL ON GINGIVOSTOMATITIS COMPARED TO OTHER USUAL TREATMENTS
021. APPLICATION OF OZONIZED OIL ON VIRAL KERATITIS
022. EXPERIENCES OF NINE YEARS USING OZONIZED OIL IN DERMATOLOGY
023. APPLICATION OF OZONIZED CREAM ON ACNE VULGAR
024. Application of Ozonized Oil in the Treatment of Infantile Giardiasis
025. Onicomycosis Treated with Ozonized Oil
026. Therapy Effects of Ozonized Oil (Oleozon) in the Treatment of Giardiasis
027. Application of Ozonized Oil in the Treatment of Infected Radicule Conduits
028. Ozonized Oil (Oleozon) in the Treatment of Children Suffering of Giardiasis
029. Experiences of Nine Years Using Ozonized Oil in Dermatology
030. Evaluation of Ozone Therapy in Humans and in Animals Infected with Giardia Lamblia
031. Ozonated Oil for Skin Diseases.in Dogs
032. APPLICATION OF OZONIZED OIL IN THE TREATMENT OF ALVEOLITIS.
033. APPLICATION OF OLEOZON IN THE TREATMENT OF SUBPROSTHESIS STOMATITIS.
034. DYSCHROMIA TREATED WITH OLEOZON.
035. OLEOZON IN GYNECOLOGY.
036. APPLICATION OF OLEOZON IN THE HEMORRHOIDS.
037. THERAPY EFFECTS OF OZONIZED OIL (OLEOZON) IN THE TREATMENT OF GIARDIASIS.
038. OZONIZED OIL (OLEOZON) IN THE TREATMENT OF CHILDREN SUFFERING OF GIARDIASIS.
039. TREATMENT OF PRIMARY PIODERMA WITH OZONIZED SUNFLOWER OIL.
040. OZONOTERAPIA EN LA OTITIS MEDIA CRÒNICA SUPURADA.
041. OZONOTERAPIA EN LAS BLEFARITIS.
042. DICARBOXYLIC ACIDS AND THEIR ORIGINS IN THE ORAL ADMINISTRATION OF OLEOZON.
043. ACTIVIDAD FUNGICIDA DEL OLEOZÓN® FRENTE A ESPECIES DEL GÉNERO CANDIDA.
044. EVALUACIÓN DEL OLEOZÓN® EN EL ENSAYO DE TOXICIDAD DE CLASES.
045. REGISTRO SANITARIO SOBRE LA APLICACÍON DEL ACEITE DE GIRASOL OZONIZADO "OLEOZON®" EN LA EPIDERMOFITOSIS.
046. OLEOZÓN EN LA PERIODONTITIS.
047. EFECTIVIDAD DEL OLEOZON EN LA MUCOSITIS INDUCIDA POR CITOSTATICOS EN NIÑOS.
048. APLICACION EN ENFERMERIA DEL OLEOZON COMO MEDICINA ALTERNATIVA. RE-SULTADOS TERAPEUTICOS Y ECONOMICOS.
049. UNA SOLUCION PARA LA EPIDERMOFITOSIS DE LOS PIES.
050. TRATAMIENTO DE LA PIODERMITIS CON ACEITE OZONIZADO.
051. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ОЗОНОТЕРАПИИ ПРИ СТРЕПТОКОККОВЫХ ИНФЕКЦИЯХ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СПОСОБА ПРИМЕНЕНИЯ
052. THE "OZONIDE" OIL - PROBLEMS OF OBTAINING AND PRACTICAL USING
053. МАСЛО "ОЗОНИД" - ПРОБЛЕМЫ ПОЛУЧЕНИЯ И ПРАКТИЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
054. ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ "МАСЛА ОЗОНИДА" И ЕГО РОЛЬ В ПОВЫШЕНИИ СТАБИЛЬНОСТИ ЛЕЧЕБНЫХ СВОЙСТВ МАСЛА

Following Clinical Results are shown as examples of the valuable biological activity exhibited by the unique ingredients of NaturOzone products.
055. CLINICAL TESTS:POLIMORPHIC ACNE. OZONISED CREAM FOR TREATMENT.
056. CLINICAL TESTS:GINGIVOSTOMATITIS. OZONE OIL FOR TREATMENT IN CHILDREN.
057. CLINICAL TESTS:GASTRODUODENAL ULCERS. OZONISED CAPSULES APPLICATION.
058. CLINICAL TESTS:RELAPSING GASTRODUODENAL GIARDIASIS. APPLICATION OF OZONISED CAPSULES. MULTICENTRIC STUDY.
059. CLINICAL TESTS:LOWER LIMBS ULCERS. OZONE OIL THERAPY
060. CLINICAL TESTS:VULVOVAGINITIS. OZONISED OVULES APPLICATION.
061. CLINICAL TESTS: INFECTED TEETH RADICULAR CONDUITS. OZONE OIL APPLICATION.
062. CLINICAL TESTS: DENTAL HYPERSTESIA TREATED WITH OZONE OIL.
063. Skin diseases
064. Free Radicals
065. Oxidant stress is an accumulation of free radicals in the body
066. Antioxidants

Abstrakta - C013 (Word 416kB) - ozonoterapie
2nd International Symposium on Ozone Applications, March 24th through 26th 1997, Havana City, Cuba
001. TEN YEAR STUDY IN PATIENTS SUFFERING FROM RETINITIS PIGMENTOSA AND TREATED WITH REPEATED CYCLES OF OZONE THERAPY.
002. CONTROLLED CLINICAL TRIAL ON THE USE OF OZONATED BLOOD AS A TREATMENT FOR RETINITIS PIGMENTOSA.
003. EFECTS OF OZONE IN PATIENTS WITH RETINITIS PIGMENTOSA.
004. OZONE THERAPY IN DIFFERENT OPHTHALMOLOGIC DISEASES.
005. REHABILITATION OF PATIENTS WITH PRIMARY GLAUCOMA OF OPEN ANGLE UNDER SANATORIAL REGIMEN.
006. OZONE THERAPY IN PATIENTS SUFFERING FROM OPTIC NERVE DYSFUNCTION.
007. APPLICATION OF OZONE IN PATIENTS WITH KERATITIS.
008. AMBLYOPIA BY ANISOMETROPIA. A NEW THERAPEUTIC METHOD.
009. TREATMENT OF SENILE DEMENTIA OF ALZHEIMER TYPE WITH OZONE THERAPY AND ELECTROMAGNETIC FIELD.
010. OZONE MEDICAL APPLICATION IN THE TREATMENT OF SENILE DEMENTIA.
011. OZONE THERAPY IN DEMENTIAL SYNDROME IN THE ELDERLY.
012. APPLICATION OF OZONE THERAPY IN ISCHEMIC CEREBROVASCULAR DISEASE.
013. OZONE THERAPY IN THE TREATMENT OF ELDERLY PATIENTS SUFFERING FROM PARKINSON'S SYNDROMES.
014. ANALYSIS OF THE ELECTROPHYSIOLOGYCAL THRESHOLD, AUDIOMETRY AND LATENCY OF THE WAVE V IN CHILDREN WITH HEARING LOSS SUBMITTED TO OZONE THERAPY.
015. HORMONAL PROFILE IN CHILDREN WITH HEARING LOSS THAT RECEIVE OZONE THERAPY.
016. PSYCOPEDAGOGICAL RESULTS IN THE SPECIAL SCHOOLS OF HEARING LOSS "RENE VILCHES" AND "LINA ODENA", AFTER 3 AND 5 YEARS OF OZONE THERAPY TREATMENT.
017. BASILAR VERTEBRA TRUNK DOPPLER OF PATIENTS WITH COCHLEO VESTIBULAR SYNDROME TREATED WITH THERAPY AND ACUPUNCTURE.
018. THE USE OF OZONE THERAPY IN CRONIC PURULENT MESOTYMPANITIS.
019. OZONE THERAPY IN CHRONIC TONSILLITIS.
020. OZONE THERAPY IN PATIENTS WITH DIABETIC NEUROANGIOPATHY. PRELIMINARY REPORT.
021. THE USE OF OZONE THERAPY IN DISEASES OF PERIPHERAL NERVOUS SYSTEM.
022. EFFECTIVENESS OF OZONE THERAPY IN THE PROCESS OF DIABETES'S TREATMENT.
023. OZONE THERAPY IN CLINICAL PRACTICE.
024. OZONE THERAPY IN OBLITERATING ARTERIAL DISEASES OF LOWER EXTREMITIES.
025. CLINICAL EVALUATION OF A NEW OZONE THERAPY METHOD.
026. TOTAL OZONE THERAPY OF TROPHIC ULCERS OF LOWER EXTREMITIES IN ELDERLY PATIENTS.
027. OZONE PLUS COBALT THERAPY IN PATIENTS SUFFERING FROM PROSTATIC CANCER.
028. OZONE THERAPY IN THE TREATMENT OF PATIENTS WITH SECONDARY IMMUNODEFICIENCIES.
029. OZONE THERAPY IN PATIENTS WITH CHRONIC GASTRITIS.
030. DYNAMICS OF HISTAMINOPEXIA AND SEROTONINOPEXIA IN NEURODERMATIS PATIENTS DURING OZONE THERAPY.
031. OZONE THERAPY IN ISCHEMIC HEART DISEASE (IHD).
032. OZONE THERAPY IN SUPRA-SEGMENTAL VEGETATIVE DISORDERS.
033. OZONE INFLUENCE ON PRO-INFLAMMATORY PROCESS IN MAXILLO-FACIAL PART OF HEAD AND NECK.
034. THE USE OF OZONE IN MEDICINE. CASUISTICAL ANALYSIS.
035. THERAPEUTIC APPROACH WITH ALLOTROPIC OXYGEN INSUFLATION AND ACUPUNCTURE IN INFERTILITY AND IN F.I.V.E.T. A HYPOTHESIS.
036. CLINIC COMPARATIVE STUDY OF OZONE THERAPY AND METRONIDAZOL IN INTESTINAL AMEBIASIS.
037. OZONE THERAPY: AN USEFUL ALTERNATIVE ON VIRULENT HEPATITIS TREATMENT.
038. SUBCUTANEOUS OZONE THERAPY IN THE TREATMENT OF SIMPLEX HERPES.
039. OZONE THERAPY IN DERMATOSES: PYODERMA.
040. SATURED Hb AND pO2 INVIVO AND EXVIVO IN PATIENTS TREATED WITH OZONE THERAPY.
041. CORRELATION OF PLASMA INTERLEUKIN 1 LEVELS WITH DISEASE ACTIVITY IN RHEUMATOID ARTHRITIS WITH AND WITHOUT OZONE.
042. IMMUNOLOGICAL FINDINGS IN THE PERIPHERAL BLOOD AND IN THE SYNOVIAL FLUID AFTER INTRAARTICULAR OZONE INJECTIONS IN RHEUMATOID ARTHRITIS.
043. CLINICAL ASPECT OF 02/03 IN RHEUMATIC DISEASES.
044. OUR EXPERIENCES IN THE USE OF OZONE THERAPY IN THE ELDERLY.
045. OZONE THERAPY IN THE TREATMENT OF OSTEOARTHRITIS.
046. OZONE THERAPY IN REACTIVE ARTHRITIS.
047. A SOLUTION FOR POST-TRAUMATIC OSTEAL EXPOSITIONS: ASSOCIATION OF GREATER OMENTUM GRAFT WITH OZONE THERAPY.
048. OXYGEN-OZONE THERAPY AND OMOTOXICOLOGY DRUG IN GONARTHROSIS.
049. OXYGEN OZONE AND COLOCYNTHIS-CIMIFUGA TREATMENT IN SLIPPED DISC.
050. THE USE OF OZONE FOR THE INTENSIFICATION AND OPTIMIZATION OF ORAL HYGIENE.
051. OZONE THERAPY AS A PART OF A COMPLEX TREATMENT OF A PARADONTIUM DISEASE.
052. A COMPARATIVE STUDY OF A BACTERICIDAL ACTIVITY OF OZONIZED SOLUTIONS DURING TREATMENT OF INFLAMMATORY DISEASES OF PARADONTIUM.
053. EXPERIENCES WITH OZONE THERAPY IN THE SUTTON DISEASE (PERIADENITIS MUCOUS NECROTICA RECURRENS). A CASE REPORT.
054. OZONE THERAPY IN SUPPURATIVE CHRONIC MIDDLE EAR DISEASE.
055. OZONE THERAPY IN THE TREATMENT OF BONE INFECTIONS.
056. APPLICATION OF OZONIZED OIL IN THE TREATMENT OF ALVEOLITIS.
057. APPLICATION OF OLEOZON IN THE TREATMENT OF SUBPROSTHESIS STOMATITIS.
058. DYSCHROMIA TREATED WITH OLEOZON.
059. OLEOZON IN GYNECOLOGY.
060. APPLICATION OF OLEOZON IN THE HEMORRHOIDS.
061. THERAPY EFFECTS OF OZONIZED OIL (OLEOZON) IN THE TREATMENT OF GIARDIASIS.
062. OZONIZED OIL (OLEOZON) IN THE TREATMENT OF CHILDREN SUFFERING OF GIARDIASIS.
063. TREATMENT OF PRIMARY PIODERMA WITH OZONIZED SUNFLOWER OIL.
064. EXPERIENCES OF NINE YEARS USING OZONIZED OIL IN DERMATOLOGY.

Abstracts from The 3nd International Symposium on Ozone Applications Ozone in Medicine
065. MUSCLE pO2 MODIFICATION BY OZONETHERAPY.
066. TUMOR pO2 MODIFICATION BY OZONETHERAPY.
067. OZONO SOBRE LA ACTIVACION PLAQUETARIA EN PACIENTES CON ENFERMEDADES VASCULARES PERIFERICAS.
068. OZONO EN EL TRATAMIENTO DE LAS MICROVARICES.
069. OZONOTERAPIA INTRATONSILAR EN LAS AMIGDALITIS CRÓNICAS. MECANISMOS DE SEGURIDAD.
070. MACULOPATIAS Y OZONOTERAPIA.
071. OZONO-MAGNETOTERAPIA COMO TERAPÉUTICA EN EL PACIENTE PORTADOR DE GLAUCOMA CRONICO SIMPLE. EXPERIENCIA DE 10 AÑOS DE TRABAJO.
072. OZONOTERAPIA RECTAL EN LA RETINOSIS PIGMENTARIA RESPUESTA CAMPIMÉTRICA EVOLUTIVA.
073. LOCAL OZONETHERAPY FOR DELAYED SCARING IN CANCER PATIENTS.
074. INHIBITION OF INTERLEUKIN-8 SYNTHESIS BY INTRAARTICULAR OXYGEN/OZONE THERAPY IN PATIENTS WITH RHEUMATOID ARTHRITIS.
075. OZONO EN EL TRATAMIENTO DE LA OSTEOMIELITIS CRÒNICA.
076. LA OZONOTERAPIA COMO TERAPIA ALTERNATIVA EN DIFERENTES ENFERMEDADES.
077. THE USE OF OZONE IN COLONIC THERAPY.
078. LIPODISTROFIAS LOCALIZADAS TRATADAS CON OXIGENO-OZONOTERAPIA.
079. OZONOTERAPIA Y CAMPO ELECTROMAGNETICO EN EL TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER.
080. OZONOTERAPIA EN EL ICTUS AGUDO ISQUÉMICO.
081. OZONOTERAPIA EN EL TRATAMIENTO DE LAS CEFALEAS VASCULARES.
082. OZONOTERAPIA. EXPERIENCIA COMO MÉTODO TERAPÉUTICO EN LA HEPATITIS VIRAL AGUDA.
083. THE MICROCLIMATE CHAMBER: TOPICAL TREATMENT OF LONG-ENDURING LEG ULCERS WITH OZONE.
084. CARACTERIZACIÓN Y COMPARACIÓN DE TRES SISTEMAS DE ACEITE DE COCO OZONIZADO.
085. DETERMINATION OF OLEOZON® POLAR COMPOUNDS BY LIQUID - LIQUID EXTRACTION AND GAS CHROMATOGRAPHY.
086. ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA DEL DE OLEOZÓN EN ESPECIES GRAMPOSITIVAS. CEPAS DE COLECCIÓN Y AISLAMIENTOS CLÍNICOS MULTIRRESISTENTES.
087. IN VITRO AND IN VIVO EFFECTS OF ORAL OLEOZON® ON GIARDIA LAMBLIA TROPHOZOITES.
088. OZONE INACTIVATION KINETIC OF ANTIBIOTIC MULTIRESISTANT STRAINS OF BACTERIA.
089. ESTUDIO DEL EFECTO MUTAGENICO DEL OZONO ADMINISTRADO POR INSUFLACION RECTAL EN ROEDORES.
090. EFECTO GENOTOXICO DEL OZONO EN LEUCOCITOS DE SANGRE PERIFERICA HUMANA.
091. DAÑO AL ADN EN LEUCOCITOS DE SANGRE PERIFERICA Y EN CELULAS EXFOLIADAS DE LA MUCOSA DEL COLON Y RECTO DE RATAS TRATADAS CON OZONO.
092. IS INHALETED OZONE CARCINOGEN?
093. MODIFICACION DE ERITROCITOS POR OZONO: EFECTO DEL TROLOX.
094. LA ADMINISTRACION RECTAL DE OZONO SOBRE LA INFLAMACIÓN ASÉPTICA INTRAPERITONEAL.
095. OPTIMIZACIÓN DEL TRATAMIENTO DE OZONOTERAPIA EN EL PROCESO DE ISQUEMIA-REPERFUSIÓN RENAL.
096. EVOLUCION DEL DAÑO MULTIORGÁNICO, EN UN MODELO EXPERIMENTAL DE RATÓN QUEMADO, TRATADO CON ALOE B, OZONO Y FACTOR DE CRECIMIENTO EPIDÉRMICO.
097. ESTUDIO MORFOFUNCIONAL RENAL EN RATAS USANDO EL OZONO COMO CONTRASTE PARA ARTERIOGRAFIAS.
098. EL EFECTO DEL OZONO SOBRE LA MORFOLOGÍA DE DIFERENTES TEJIDOS DE RATAS.
099. ARTERIOGRAFIA AORTO RENAL EMPLEANDO EL GAS OZONO COMO CONTRASTE. REPORTE DE 19 CASOS.
100. OZONE APPLICATION INTHE TREATMENT OF MALIGNANT NEOPLASIAS IN DOGS.
101. FUNCTIONAL STATE OF RAT BRAIN UNDER THE EFFECT OF OZONATED PHYSIOLOGICAL SOLUTION.
102. ULTRAHIGH / ULTRASHORT AND SHORT TIME OZONE EXPOSITION - IS IT COMPARABLE?
103. DOSE DEPENDENT OZONE EFFECT ON THE ACTIVITY OF THE PROTEOLYSIS SYSTEM.
104. THE INFLUENCE OF DIFFERENT OZONE DOSES ON THE ULTRASTRUCTURE OF AIR-BLOOD BARRIER.
105. CHANGES OF THE BLOOD STASIS INDICES UNDER THE INFLUENCE OF OZONE THERAPY IN CARDIAC ANGINA DISEASED.
106. OZONO SOBRE LA ACTIVACION PLAQUETARIA EN PACIENTES DIABETICOS TRATADOS CON OZONOTERAPIA.
107. OZONOTERAPIA EN CIRROSIS HEPÁTICA.
108. OZONOTERAPIA EN ALTERACIONES SENSORIALES ASOCIADAS A LA MIGRAÑA.
109. OZONO EN ALGUNAS PATOLOGÍAS MAMARIAS.
110. TRATAMIENTO CON OZONO EN EL SINDROME COCLEOVESTIBULAR PERIFERICO.
111. EXPERIENCIA EN LA APLICACION DE LA OZONOTERAPIA EN EL TRATAMIENTO DE DIVERSAS ENFERMEDADES EN EL PERIODO COMPRENDIDO DE 1992 A 1998.
112. INMUNOLOGIA EN LA OZONOTERAPIA INTRATONSILAR.
113. SUCEPTIBILIDAD ANTIMICROBIANA IN VITRO AL OZONO DE MICRORGANISMOS PATÓGENOS DE LA FARINGE.
114. OZONOTERAPIA EN LA OTITIS MEDIA CRÒNICA SUPURADA.
115. OZONOTERAPIA EN LAS INFLAMACIONES PÉLVICAS.
116. OZONOTERAPIA EN LA PROFILAXIS DE LAS COMPLICACIONES SÉPTICAS PUERPERALES.
117. OZONETHERAPY IN CASE OF OBSTETRIC TRAUMATISM.
118. OZONE THERAPY IN CHRONIC PLACENTAL INSUFFICIENCY.
119. OZONE PROPHYLAXYS OF SEPTIC COMPLICATIONS IN OBSTETRICS.
120. OZONE TREATED WOMEN AFTER CESAREAN AND INTERFERON PROFILE.
121. IMMUNE STATUS DURING OZONE THERAPY FOR THE PROFILAXIS OF INFECTIONS AFTER CESAREAN.
122. OZONETHERAPY IN WOMEN WITH OBESITY WHO UNDERGO ABDOMINAL DELIVERY.
123. OZONE EFFECTIVENESS IN THE TREATMENT OF CHRONIC FETAL HIPOXIA.
124. POSSIBILITY FOR PARENTERAL APPLICATION OF OZONE IN EARLY POSTNATAL PERIOD IN CASE OF INFECTIOUS COMPLICATIONS.
125. THE USE OF OZONE THERAPY IN THE TREATMENT AND PROPHYLAXIS OF INTRAUTERINE FETUS INFECTION.
126. OZONE THERAPY IN A COMPLEX TREATMENT IN FATNESS-ASSOCIATED GESTATION COMPLICATIONS.
127. OZONE THERAPY IN BACTERIAL VAGINOSES AND COLPITIS.
128. OZONOTERAPIA EN LA DEGENERACIÓN MACULAR SENIL.
129. OZONOTERAPIA EN LA ENDOFTALMITIS.
130. SUBCONJUNTIVAL DE SANGRE OZONIZADA EN LAS QUERATITIS PROFUNDAS.
131. OZONOTERAPIA EN LAS BLEFARITIS.
132. OZONOTERAPIA EN ÚLCERAS HERPÉTICAS.
133. EXPERIENCIA DE LA OZONOTERAPIA EN EL GLAUCOMA CRÓNICO SIMPLE.
134. OZONOTERAPIA EN HEMIANOPSIA TEMPORAL IZQUIERDA POR INFARTO CEREBRAL.
135. RETINOSOS PIGMENTARIA Y OZONOTERAPIA.
136. OZALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE EFECTOS Y DOSIFICACIONES DEL OZONO.
137. OZONOTERAPIA EN ENFERMEDADES VASCULARES PERIFÉRICAS. EXPERIENCIA DE DOS AÑOS.
138. USO DEL OZONO EN AFECCIONES VASCULARES PERIFÉRICAS.
139. LA OZONOTERAPIA EN ALGUNAS VIROSIS CUTÁNEAS.
140. EXPERIENCE IN USING OZONETHERAPY TECHNOLOGIES IN MEDICAL INSTITUTIONS OF RAILWAY HEALTH SERVICE.
141. OZONETHERAPY IN COMPLEX SURGICAL TREATMENT OF PATIENTS WITH INFECTED TIBIAL FRACTURES AND SOFT TISSUE DEFECTS.
142. OSSEOUS RESIDUAL TREATMENT IN PATIENTS WITH CHRONIC OSTEOMYELITIS OF LONG TUBULAR BONES USING OZONE.
143. OZONE THERAPY AND THE NEUROLOGIC BEHAVIOUR OF A BACKBONE OSTECHONDROSIS.
144. OZONE INFLUENCE ON THE LEVEL OF ENDOTOXICOSIS in GENERAL HYPERTHERMIA CONDITION of ONCOLOGIC PATIENTS.
145. LIPID PEROXIDATION IN ONCOLOGIC PATIENTS TREATED WITH OZONE THERAPY.
146. ASSESSMENT OF THERAPEUTICAL EFFECT OF OZONE AND TRENTAL IN PATIENTS WITH NEUROCIRCULATORY DYSTONIA ASSOCIATED BY SYNDROME OF VENOUS HYPERTENSION.
147. OZONE IN THE TREATMENT OF PERIPHERIAL CIRCULATION DISORDERS IN LOWER EXTREMITIES.
148. CHANGES IN THE FUNCTIONAL RESERVES OF THE CARDIO-VASCULAR SYSTEM OF STENOCARDIAC PATIENTS TREATED WITH OZONE IN THE COMPLEX OF SPA THERAPY.
149. DYNAMICS OF OXYGEN METABOLISM KINETIC INDICES IN STENOCARDIAC PATIENTS AT APPLICATION OF OZONE THERAPY IN BALNEOLOGY.
150. OZONE THERAPY INFLUENCE ON HEMODYNAMICS IN PATIENTS WITH ISCHEMIC INSULT.
151. INFLUENCE OF OZONE THERAPY ON CELLULAR IMMUNITY IN DISSEMINATED SCLEROSIS PATIENTS.
152. THE CORRECTION OF THE HOMEOSTASIS AT THE EARLY STAGES OF CRITICAL BURNS BY OZONE TREATMENT.
153. THE INFLUENCE OF OZONE THERAPY ON CELLULAR REACTIONS OF THE IMMUNOCOMPETENT SYSTEM IN BURN DISEASE.
154. SINDROME DE FOURNIER. RELATO DE UN CASO TRATADO CON OZONOTERAPIA TOPICA.
155. DICARBOXYLIC ACIDS AND THEIR ORIGINS IN THE ORAL ADMINISTRATION OF OLEOZON.
156. ACTIVIDAD FUNGICIDA DEL OLEOZÓN® FRENTE A ESPECIES DEL GÉNERO CANDIDA.
157. EVALUACIÓN DEL OLEOZÓN® EN EL ENSAYO DE TOXICIDAD DE CLASES.
158. ACEITE DE TEOBROMA OZONIZADO Y LA DEXAMETASONA SOBRE LA REACCIÓN DE ANAFILAXIA CUTÁNEA PASIVA EN RATAS.
159. REGISTRO SANITARIO SOBRE LA APLICACÍON DEL ACEITE DE GIRASOL OZONIZADO "OLEOZON®" EN LA EPIDERMOFITOSIS.
160. OLEOZÓN EN LA PERIODONTITIS.
161. EFECTIVIDAD DEL OLEOZON EN LA MUCOSITIS INDUCIDA POR CITOSTATICOS EN NIÑOS.
162. APLICACION EN ENFERMERIA DEL OLEOZON COMO MEDICINA ALTERNATIVA. RE-SULTADOS TERAPEUTICOS Y ECONOMICOS.
163. UNA SOLUCION PARA LA EPIDERMOFITOSIS DE LOS PIES.
164. TRATAMIENTO DE LA PIODERMITIS CON ACEITE OZONIZADO.
165. APLICACION DEL OZONO EN LAS PIODERMITIS SECUNDARIAS.
166. OZONOTERAPIA EN LA RETINOSIS PIGMENTARIA Y SU INFLUENCIA EN LA RES-PUESTA TERAPEUTICA.

Abstrakta - C015 (Word 401kB) - ozonoterapie
001. There is allways the question how Ozone works in rectal insufflation. How does the effect reach inflammation in a distance, e. g. in the brain?
002. CLINICAL EXPERIENCE IN THE TREATMENT OF LUMBAR DISK DISEASE, WITH A CYCLE OF LUMBAR MUSCLES INJECTIONS OF AN OXYGEN + OZONE MIXTURE
003. TOPICAL TREATMENT OF LONG-ENDURING LEG ULCERS WITH OZONE AND OXYGEN :
004. OZONE THERAPY INCREASE THEOXYGENE PARTIAL PRESSUREIN TIBIALIS ANTERIOR MUSCLE
005. Breaking News on New Ozone Applications
006. The Biochemical Processes Underlying Ozone Therapy
007. Effects of Ozone Concentration on Human Blood Cells
008. Ozone in the Body
009. Protective effect of ozone treatment on the injury associated with hepatic ischemia-reperfusion: antioxidant-prooxidant balance.
010. Ozonation of blood during extracorporeal circulation. I. Rationale, methodology and preliminary studies.
011. Model study of ozone microbial decontamination effectiveness of space station environment.
012. Ozone therapy in lumbar sciatic pain.
013. Complex ozone therapy of local sluggish suppurative inflammation of maxillofacial soft tissues
014. Role of phagocytosis activation in the mechanism of therapeutic effect of medical ozone in patients with sluggish purulent inflammations of maxillofacial soft tissues
015. Ozone prevention of inflammatory complications and optimization of bone regeneration in patients with mandibular fractures
016. Ozone use in the treatment of retina and optic nerve diseases.
017. Ozone therapy for the treatment of dental caries.

Abstrakta - C016 (Word 471kB) - ozonoterapie
001. НАУЧНЫЕ И МЕДИЦИНСКИЕ ССЫЛКИ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ЭФФЕКТИВ- НОСТЬ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ ОЗОНА. МЕДИЦИНСКИЕ ССЫЛКИ ПО ОЗОНУ В ХРОНОЛОГИЧЕСКОМ ПОРЯДКЕ.СОКРАЩЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ - С УПОРОМ НА УСПЕШНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО СПИДУ.
002. ПОСЛЕ ЛЕЧЕНИЯОЗОНОМВИЧ+ПАЦИЕНТЫСТАНОВЯТСЯ       ПЦР-ОТРИЦАТЕЛЬНЫМИ.
003. ПРИМЕНЕНИЕ ОЗОНИРОВАННОЙ КРОВИ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ И ИММУННОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ.
004. ДЕЙСТВИЕ ОЗОНА НА ПОПУЛЯЦИИ ЛИМФОЦИТОВ В НОРМАЛЬНОЙ И ВИЧ1-ИНФИЦИРОВАННОЙ КРОВИ
005. РЕТРОСПЕКТИВНАЯ ПОЛЬЗА ОТ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ НАТУРОПАТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ ВИЧ ПАЦИЕНТОВ НА РАЗНЫХСТАДИЯХ
006. ОЗОН В МЕДИЦИНЕПрименение в лечебных целях, аппаратурное оснащение
007. МАСЛО "ОЗОНИД" - ПРОБЛЕМЫ ПОЛУЧЕНИЯ И ПРАКТИЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
008. Опыт применения озонотерапии для лечения компрессионно-ишемических невропатий
009. Медицинский озон в комплексном лечении невынашивания беременности
010. Влияние озонотерапии на клиническое течение и некоторые лабораторные показатели у больных с воспалительными заболеваниями органов таза
011. Влияние озонированного физиологического раствора на течение беременносит и исход родов у женщин с железодефицитной анемией (ЖДА) при беременности
012. Клиническое наблюдение за одонтогенной флегмоной челюстно-лицевой области, в комплексном лечении котогоро применен озон
013. Озонотерапия в комплексном лечении инфекционной патологии

Abstrakta - C017 (Word 955kB) - ozonoterapie
001. Aggiornamento nelle malattie vascolari
002. OZONOTERAPIA UN NUOVO METODO DI TRATTAMENTO DELLE ARTERIOPATIE CRONICHE OBLITERANTI
003. Benvenuto alla Imos Italia
004. OSSIGENO-OZONO TERAPIA E MEDICINA DELLO SPORT-ASPETTI TEORICI E PRATICI
005. OSSIGENO-OZONO TERAPIA: ASPETTI TEORICI E PRATICI
006. Dichiarazione del Vice-presidente IMOS Italia
007. Trattamento di alcune forme di ernia del disco lombare con Ossigeno-Ozono
008. Ruolo dell'ossigeno-ozonoterapia mediante grande autoemotrasfusione nel trattamento delle epatiti croniche postepatite virale
009. Ernia C5-C6 intraforaminale, trattata con ozonoterapia intramuscolare paravertebrale.
010. INTERNATIONAL MEDICAL OZONE SOCIETY - IMOS-ITALIA
011. L'ozonoterapia nel ventunesimo secolo
012. Ozonoterapia nel deterioramento cerebrale
013. UTILIZZO DELL'OSSIGENO-OZONOTERAPIA NEL TRATTAMENTO DELLA MALATTIA VARICOSA E SUE COMPLICANZE
014. OSSIGENO-OZONOTERAPIA NEL TRATTAMENTO DELLE ALGIE VERTEBRALI

Abstrakta - C018 (Word 1987kB) - ozonoterapie
Материалы IV Всероссийской Научно- Практической конференции "Озон и методы эфферентной терапии в медицине"
Экспериментальные исследования в области озонотерапии
001. ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ОЗОНОТЕРАПИИ
002. УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЙ И ИНФРАКРАСНЫЙ СПЕКТРЫ И СТЕРИЛЬНОСТЬ ОЗОНИРОВАННОЙ ДИСТИЛЛИРОВАННОЙ ВОДЫ
003. РАСТВОРИМОСТЬ ОЗОНА В ДИСТИЛЛИРОВАННОЙ ВОДЕ
004. РАСПАД ОЗОНА В ДИСТИЛЛИРОВАННОЙ ВОДЕ
005. СТАБИЛЬНОСТЬ ОЗОНА И ОЗОНИДОВ В РАСТВОРАХ И ПУТИ ЕЕ ПОВЫШЕНИЯ
006. РАСТВОРЫ ОЗОНА В СУБСТРАТЗАМЕЩАЮЩИХ ПЕРФТОРОРГАНИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЯХ И ИХ СВОЙСТВА
007. К ВОПРОСУ ОЗОНИРОВАНИЯ ГЛЮКОЗОСОДЕРЖАЩИХ РАСТВОРОВ ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ ЦЕЛЕЙ
008. СВОЙСТВА И СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОЗОНИРОВАННЫХ РАСТВОРОВ В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
009. ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ "МАСЛА ОЗОНИДА" И ЕГО РОЛЬ В ПОВЫШЕНИИ СТАБИЛЬНОСТИ ЛЕЧЕБНЫХ СВОЙСТВ МАСЛА
010. ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ОЗОНА НА АНТИБАКТЕРИАЛЬНУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ АНТИБИОТИКОВ И АНТИСЕПТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ
011. ДОЗОЗАВИСИМЫЙ ЭФФЕКТ ОЗОНИРОВАННОГО ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО РАСТВОРА НА НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГОМЕОСТАЗА ЖИВОТНЫХ-ОПУХОЛЕНОСИТЕЛЕЙ В УСЛОВИЯХ IN VITRO И IN VIVO
012. МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ОПУХОЛЕВОЙ ТКАНИ ШТАММА ЛИМФОСАРКОМЫ ПЛИССА, ВЫЗВАННЫЕ ИНТРА- И ПАРАТУМОРАЛЬНЫМ ВВЕДЕНИЕМ ОЗОНИРОВАННОГО ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО РАСТВОРА
013. КОМБИНИРОВАННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОЗОНА И ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОНКОГЕНЕЗА
014. ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОЧЕТАННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОЗОНА И УГЛЕВОЛОКНИСТЫХ ЭНТЕРОСОРБЕНТОВ
015. ХАРАКТЕРИСТИКА МИКРОФЛОРЫ ГНОЙНЫХ РАН ПОСЛЕ ОБРАБОТКИ ПОВИАРГОЛОМ И ОЗОНОМ
016. ОКСИГЕНО-ОЗОНИРОВАННЫЕ КРИОПРОТЕКТОРЫ И КРИОКОНСЕРВАНТЫ - НОВЫЙ КЛАСС КРИОПРОТЕКТОРОВ И КРИОКОНСЕРВАНТОВ
017. МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОЗОНОТЕРАПИИ
018. ВЛИЯНИЕ ОЗОНИРОВАННОГО КАРДИОПЛЕГИЧЕСКОГО РАСТВОРА ДЁРИНГА НА ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ МИОКАРДА
019. ВЛИЯНИЕ ОЗОНА НА МОРФОЛОГИЮ ОРГАНОВ ИММУНИТЕТА ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ ИСКУСТВЕННОМ КРОВООБРАЩЕНИИ
020. СОСТОЯНИЕ АЭРОГЕМАТИЧЕСКОГО БАРЬЕРА В ПОСТИШЕМИЧЕСКОМ ПЕРИОДЕ ПРИ ВВЕДЕНИИ ОЗОНИРОВАННОГО ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО РАСТВОРА
021. ВЛИЯНИЕ ОЗОНА НА АКТИВНОСТЬ ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ ФЕРМЕНТОВ МОЗГА В НОРМЕ И В ПОСТРЕАНИМАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ
022. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ОЗОНОТЕРАПИИ В ЛЕЧЕНИИ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНЫХ ЯЗВ
023. ВЛИЯНИЕ ОЗОНА НА ПЕРВИЧНЫЙ ГЕМОСТАЗ И ПЕРЕКИСНОЕ ОКИСЛЕНИЕ ЛИПИДОВ ПРИ ПАТОЛОГИЧЕСКИ ПРОТЕКАЮЩЕЙ БЕРЕМЕННОСТИ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ
024. ВЛИЯНИЕ ОЗОНА НА СВОБОДНОРАДИКАЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ В КРОВИ ОЖОГОВЫХ БОЛЬНЫХ В МОДЕЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ IN VITRO
025. ДОЗОЗАВИСИМЫЙ ЭФФЕКТ ОЗОНА НА ПРОТЕОЛИТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗМА
026. ВЛИЯНИЕ ОЗОНИРОВАННОГО РАСТВОРА КРЕБСА НА АВТОМАТИЮ И р-АДРЕНОРЕАКТИВНОСТЬ ИЗОЛИРОВАННОГО МИОМЕТРИЯ КРЫС
027. ОЗОН В ПРОФИЛАКТИКЕ ЛИМФОГЕННОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ МИКРОФЛОРЫ ПРИ ПЕРИТОНИТЕ
028. ФАРМАКОКИНЕТИКА АНТИБИОТИКОВ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ПУТЯХ ВВЕДЕНИЯ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ
029. ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ НА АНТИБИОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТЬ КИШЕЧНОЙ МИКРОФЛОРЫ IN VITRO
030. ВОЗМОЖНОСТЬ ПОВРЕЖДАЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ ОЗОНА НА БРЮШИНУ
031. К ВОПРОСУ О ВЫБОРЕ СПОСОБА САНАЦИИ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ
032. ЛЕТАЛЬНОСТЬ ПРИ ПЕРИТОНИТЕ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СПОСОБА САНАЦИИ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ
033. ЗАВИСИМОСТЬ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ЖЕЛЧИ ПРИ ОСТРОМ ГНОЙНОМ ХОЛАНГИТЕ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОЗОНА
034. ДИНАМИКА ВЯЗКОСТИ ЖЕЛЧИ ПРИ ГНОЙНОМ ХОЛАНГИТЕ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ОЗОНА IN VITRO
035. ВЛИЯНИЕ ОЗОНИРОВАННЫХ КРИОКОНСЕРВАНТОВ И УМЕРЕННО НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР НА КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНТЕЙНЕРОВ "ГЕМАКОН" И "КОМПОПЛАСТ"

Клинические аспекты озонотерапии. Методы контроля
036. К ВОПРОСУ О МЕТОДИКЕ БОЛЬШОЙ АУТОГЕМООЗОНОТЕРАПИИ
037. ОЗОНОТЕРАПИЯ ЦЕФАЛГИЙ
038. МЕТОДЫ ПРИМЕНЕНИЯ ОЗОНОТЕРАПИИ В ЛЕЧЕНИИ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ
039. ГЕМОДИНАМИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ ОЗОНОТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ
040. ПЕРВИЧНАЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ СРЕДИ ЖИТЕЛЕЙ НИЖНЕГО НОВГОРОДА, КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ ОЗОНОМ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ
041. ПРИМЕНЕНИЕ ЭНДОЛЮМБАЛЬНОЙ ИНСУФФЛЯЦИИ ОЗОНОКИСЛОРОДНОЙ СМЕСИ В НЕВРОЛОГИЧЕСКОЙ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
042. ОЗОНОТЕРАПИЯ В ХИРУРГИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ
043. ОПЫТ ОЗОНОТЕРАПИИ В УСЛОВИЯХ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА
044. КОНСЕРВАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОГО ТОНЗИЛЛИТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРЕПАРАТОВ ОЗОНА
045. МЕСТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ НАРУЖНЫХ ОТИТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРЕПАРАТОВ ОЗОНА
046. ОЗОНОТЕРАПИЯ В ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКИХ ГНОЙНЫХ СРЕДНИХ ОТИТОВ
047. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЕПАРАТОВ ОЗОНА В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ СЕНСОНЕВРАЛЬНОЙ ТУГОУХОСТИ
048. КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ОГНЕСТРЕЛЬНЫХ РАНЕНИЙ ЛОР-ОРГАНОВ
049. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОЗОНОТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ ДИФФУЗНЫМ ТОКСИЧЕСКИМ ЗОБОМ
050. ОЗОНОТЕРАПИЯ ПРИ ВНУТРЕННИХ БОЛЕЗНЯХ
051. ХАРАКТЕР ИЗМЕНЕНИЙ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ У БОЛЬНЫХ СТЕНОКАРДИЕЙ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ОЗОНА В КОМПЛЕКСЕ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ ТЕРАПИИ
052. ВЛИЯНИЕ ОЗОНОТЕРАПИИ НА КИСЛОРОДНЫЙ МЕТАБОЛИЗМ У БОЛЬНЫХ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА
053. ВЛИЯНИЕ ОЗОНА НА БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ У БОЛЬНЫХ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА
054. ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ ОЗОНОМ ПЛЕЧЕЛОПАТОЧНОГО ПЕРИАРТРИТА И ЭПИКОНДИЛИТОВ ПЛЕЧА
055. ОЗОНОТЕРАПИЯ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ СИНДРОМА ЭНДОГЕННОЙ ИНТОКСИКАЦИИ У БОЛЬНЫХ С ТЯЖЕЛОЙ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМОЙ
056. ПРИМЕНЕНИЕ ОЗОНА В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С ДЕФОРМИРУЮЩИМИ АРТРОЗАМИ КРУПНЫХ СУСТАВОВ
057. ОЗОНОТЕРАПИЯ В ЛЕЧЕНИИ НАРУШЕНИЙ РИТМА СЕРДЦА
058. ПРИМЕНЕНИЕ ОЗОНА В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ИНФЕКЦИОННОГО ЭНДОКАРДИТА
059. ПРИМЕНЕНИЕ ОЗОНОТЕРАПИИ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ПРОТЕЗНОГО ЭНДОКАРДИТА
060. ПРИМЕНЕНИЕ ОЗОНА В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ОСЛОЖНЕННЫХ ФОРМ АКТИВНОГО ИНФЕКЦИОННОГО ЭНДОКАРДИТА АОРТАЛЬНОГО КЛАПАНА
061. КОРРЕКЦИЯ ЭНДОТОКСЕМИИ ВО ВРЕМЯ ИСКУССТВЕННОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ ПРИ ОПЕРАЦИЯХ ПО ПОВОДУ ИНФЕКЦИОННОГО ЭНДОКАРДИТА
062. СОЧЕТАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ОЗОНИРОВАННОГО ИСКУССТВЕННОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ И УПРАВЛЯЕМОЙ ТЕПЛОВОЙ РЕПЕРФУЗИИ ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОСТРОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ПРИ ОПЕРАЦИЯХ ПО ПОВОДУ ЭНДОКАРДИТА ПРОТЕЗОВ КЛАПАНОВ СЕРДЦА
063. ПРИМЕНЕНИЕ ОЗОНА В ЛЕЧЕНИИ ГНОЙНОГО МЕДИАСТИНИТА В КАРДИОХИРУРГИИ
064. ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОЗОНОТЕРАПИИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ
065. ОЗОНОТЕРАПИЯ В КОМПЛЕКСЕ ДЕТОКСИКАЦИИ У БОЛЬНЫХ С ОСЛОЖНЁННЫМИ ФОРМАМИ ОСТРОЙ ПНЕВМОНИИ
066. ПРИМЕНЕНИЕ ОЗОНОТЕРАПИИ В ЛЕЧЕНИИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ
067. ОЗОНОТЕРАПИЯ, ГЕПАРИНКРИОПРЕЦИПИТАТАФЕРЕЗ И АУФОК В ЛЕЧЕНИИ ГНОЙНО-ДЕСТРУКТИВНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЛЕГКИХ И ПЛЕВРЫ
068. ОЗОНОТЕРАПИЯ ХЕЛИКОБАКТЕРЗАВИСИМЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
069. ОЗОНОТЕРАПИЯ У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ГАСТРИТОМ, АССОЦИИРОВАННЫМ С HELICOBACTER PYLORI
070. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛОКАЛЬНОЙ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ И ОЗОНОТЕРАПИИ В ЛЕЧЕНИИ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ
071. ОЗОНОТЕРАПИЯ И ЛОКАЛЬНАЯ АНТИБИОТИКОТЕРАПИЯ В ЛЕЧЕНИИ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ
072. МЕСТО ОЗОНОТЕРАПИИ В ЛЕЧЕНИИ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ ЖЕЛУДКА
073. ВЛИЯНИЕ ОЗОНИРОВАННЫХ РАСТВОРОВ НА КИСЛОТОПРОДУЦИРУЮЩУЮ ФУНКЦИЮ ЖЕЛУДКА У БОЛЬНЫХ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛУКОВИЦЫ ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ
074. КУПИРОВАНИЕ АБДОМИНАЛЬНО-КАРДИАЛЬНОГО РЕФЛЕКСА ПРИ ЛЕЧЕНИИ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ ОЗОНОМ В СОЧЕТАНИИ С ЛЕЧЕБНОЙ ЭНДОСКОПИЕЙ
075. МИКРОЦИРКУ ЛЯТОРНЫЕ АСПЕКТЫ ОЗОНОТЕРАПИИ
076. ОЗОНОТЕРАПИЯ В КОМПЛЕКСЕ ДЕТОКСИКАЦИИ У БОЛЬНЫХ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ, ОСЛОЖНЁННЫМИ ДИФФУЗНЫМ ПЕРИТОНИТОМ
077. ОЗОНОТЕРАПИЯ ОБЩЕГО ПЕРИТОНИТА
078. ОПТИМАЛЬНАЯ ТАКТИКА И ТЕХНОЛОГИИ ОЗОНОТЕРАПИИ СИНДРОМА ЭНТЕРАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ПРИ ПЕРИТОНИТЕ
079. ДИНАМИКА МАРКЕРОВ ВОСПАЛЕНИЯ И ИММУННОЙ СИСТЕМЫ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ОЗОНОТЕРАПИИ ПЕРИТОНИТА (СООБЩЕНИЕ I)
080. ВЛИЯНИЕ ОЗОНА НА ДИНАМИКУ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ, АНТИОКСИДАНТНУЮ СИСТЕМУ, ЭНДОГЕННУЮ ИНТОКСИКАЦИЮ У БОЛЬНЫХ С ПЕРИТОНИТОМ (СООБЩЕНИЕ II)
081. ВЛИЯНИЕ ОЗОНА НА ДИНАМИКУ РЕОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КРОВИ (СООБЩЕНИЕ III)
082. ВНУТРИКИШЕЧНЫЙ ОЗОНОВЫЙ ЛАВАЖ В КОРРЕКЦИИ СИНДРОМА ЭНТЕРАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ПРИ РАСПРОСТРАНЕННОМ ПЕРИТОНИТЕ
083. ПРИМЕНЕНИЕ ОЗОНИРОВАННОГО ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО РАСТВОРА ПРИ САНАЦИЯХ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ У БОЛЬНЫХ, ОПЕРИРОВАННЫХ ПО ПОВОДУ ПАНКРЕОНЕКРОЗА
084. КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ИНФИЦИРОВАННОГО ПАНКРЕОНЕКРОЗА С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТОДОВ ОЗОНОТЕРАПИИ И СПЛЕНОТЕРАПИИ
085. РОЛЬ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ И БИОЛОГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ОСТРОГО РАСПРОСТРАНЕННОГО ПЕРИТОНИТА
086. СПОСОБЫ ЭНДОБИЛИАРНОЙ ИНТРАХОЛЕДОХЕАЛЬНОЙ ОЗОНОТЕРАПИИ
087. ВЛИЯНИЕ ОЗОНОТЕРАПИИ НА ПЕРЕКИСНОЕ ОКИСЛЕНИЕ ЛИПИДОВ, СИСТЕМНУЮ И ВНУТРИПЕЧЕНОЧНУЮ МИКРОЦИРКУЛЯЦИЮ ПРИ ХРОНИЧЕСКИХ ГЕПАТИТАХ И ЦИРРОЗАХ ПЕЧЕНИ
088. ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕТОДОВ ОЗОНОТЕРАПИИ В ЛЕЧЕНИИ ОСТРОГО ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА
089. ОЗОНОТЕРАПИЯ В КОМПЛЕКСНОМ ЭНДОХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С СИНДРОМОМ МЕХАНИЧЕСКОЙ ЖЕЛТУХИ
090. ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИ ОБОСНОВАННАЯ И ЭФФЕРЕНТНАЯ ТЕРАПИЯ ГНОЙНОГО ХОЛАНГИТА
091. ОЗОНОТЕРАПИЯ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО ПРОСТАТИТА
092. ОЗОНОТЕРАПИЯ В КОМПЛЕКСЕ ЛЕЧЕБНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ У БОЛЬНЫХ С АНАЭРОБНОЙ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ИНФЕКЦИЕЙ
093. КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ С ОСТРОЙ ГНОЙНОЙ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ИНФЕКЦИЕЙ МЯГКИХ ТКАНЕЙ С ВКЛЮЧЕНИЕМ ОЗОНОТЕРАПИИ
094. МЕСТНАЯ, СИСТЕМНАЯ И КОМБИНИРОВАННАЯ ОЗОНОТЕРАПИЯ В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С ОСТРЫМИ ГНОЙНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ МЯГКИХ ТКАНЕЙ
095. СРЕДСТВА ОКИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕРАПИИ В ТРАВМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
096. ЛОКАЛЬНАЯ ОЗОНОТЕРАПИЯ ПРОЛОНГИРОВАННОГО ДЕЙСТВИЯ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С ОБШИРНЫМИ ГНОЙНЫМИ РАНАМИ
097. ЛЕЧЕНИЕ ОСТАТОЧНЫХ КОСТНЫХ ПОЛОСТЕЙ У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКИМ ОСТЕМИЕЛИТОМ ДЛИННЫХ ТРУБЧАТЫХ КОСТЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОЗОНА
098. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ОЗОНИРОВАННОГО ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО РАСТВОРА РАЗЛИЧНОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ НА ПОКАЗАТЕЛИ ЭНДОТОКСЕМИИ И ИММУНОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА БОЛЬНЫХ С ТЕРМИЧЕСКОЙ ТРАВМОЙ
099. ПРИМЕНЕНИЕ ОЗОНА В ТЕРАПИИ МЕСТНЫХ ПОРАЖЕНИЙ ХОЛОДОМ
100. ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ОЗОНА И ГИПОХЛОРИТА НАТРИЯ В МЕДИЦИНЕ КАТАСТРОФ
101. ПРЕДОПЕРАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА К АУТОДЕРМОПЛАСТИКЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДОВ ОЗОНОТЕРАПИИ
102. ОЗОНИРОВАННЫЙ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ РАСТВОР В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ МЕТАБОЛИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ ПРИ ДЕКОМПЕНСИРОВАННОМ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ
103. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОЗОНА В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ОСЛОЖНЕНИЙ САХАРНОГО ДИАБЕТА
104. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОЗОНА В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ОСЛОЖНЕННОЙ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ АНГИОПАТИИ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ
105. ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГЕМОКОАГУЛЯЦИИ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ОЗОНОТЕРАПИИ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С СИНДРОМОМ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ
106. АНТИГИПОКСИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ПАРЕНТЕРАЛЬНОЙ ОЗОНОТЕРАПИИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПУТЕЙ ВВЕДЕНИЯ ПРИ ОСЛОЖНЕННОМ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ
107. ОЗОНОТЕРАПИЯ ГНОЙНО-НЕКРОТИЧЕСКИХ ПОРАЖЕНИЙ СТОПЫ У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ
108. ОЗОНИРОВАННЫЙ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ РАСТВОР В КОРРЕКЦИИ ЭНДОТОКСИКОЗА ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ, ОСЛОЖНЕННОМ ГНОЙНО-НЕКРОТИЧЕСКИМИ ПОРАЖЕНИЯМИ СТОП
109. СОВРЕМЕННОЕ ЛЕЧЕНИЕ ТРОФИЧЕСКИХ ЯЗВ СТОПЫ И ГОЛЕНИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОМПЛЕКСНОЙ ОЗОНОТЕРАПИИ
110. ПРИМЕНЕНИЕ ВАНН С ОЗОНИРОВАННОЙ ВОДОЙ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ГНОЙНО-СЕПТИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ В ХИРУРГИИ
111. НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РЕАБИЛИТАЦИИ СУПРУЖЕСКИХ ПАР С НЕВЫНАШИВАНИЕМ БЕРЕМЕННОСТИ В АНАМНЕЗЕ
112. ОЗОНОТЕРАПИЯ В РЕАБИЛИТАЦИИ ЖЕНЩИН ПРИ НЕВЫНАШИВАНИИ БЕРЕМЕННОСТИ РАННИХ СРОКОВ
113. СИНДРОМ ГИПЕРВЯЗКОСТИ ПРИ ГЕСТОЗАХ И ЕГО КОРРЕКЦИЯ МЕДИЦИНСКИМ ОЗОНОМ
114. ОЗОНОТЕРАПИЯ - СОВРЕМЕННЫЙ МЕТОД ПРОФИЛАКТИКИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ ПОСЛЕ ИСКУССТВЕННОГО АБОРТА
115. ВЛИЯНИЕ ОЗОНОТЕРАПИИ НА АКТИВНОСТЬ СДГ В ЛИМФОЦИТАХ КРОВИ ПОСЛЕ ИСКУССТВЕННОГО ПРЕРЫВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ В ПЕРВОМ ТРИМЕСТРЕ
116. ОЗОН В ЛЕЧЕНИИ ЖЕНЩИН С ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ГЕНИТАЛИЙ НА ФОНЕ ВНУТРИМАТОЧНОЙ КОНТРАЦЕПЦИИ
117. ОЗОНОТЕРАПИЯ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ТАЗОВЫХ АБСЦЕССОВ У ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА
118. ОЗОНОТЕРАПИЯ В ЛЕЧЕНИИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ НИЖНЕГО ОТДЕЛА ГЕНИТАЛИЙ У ЖЕНЩИН
119. СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ ЭНДОМЕТРИТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОТОЧНОЙ ОЗОНОТЕРАПИИ
120. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ОЗОНА КАК СРЕДСТВА ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ОСЛОЖНЕНИЙ ХИМИОТЕРАПИИ РАКА ЯИЧНИКА
121. ВНУТРИМАТОЧНАЯ ОЗОНОЛАЗЕРНАЯ ТЕРАПИЯ ХРОНИЧЕСКИХ ЭНДОМЕТРИТОВ
122. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОЗОНО-ОКСИГЕНИРОВАННОГО ОБЛЕПИХОВОГО МАСЛА ПРИ ЛЕЧЕНИИ ЭПИЗИОТОМНЫХ РАН
123. ОЗОНОТЕРАПИЯ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ЭКЗЕМЫ
124. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ОЗОНОТЕРАПИИ ПРИ ЭКЗЕМЕ ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ СВОБОДНО-РАДИКАЛЬНОГО ОКИСЛЕНИЯ
125. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ОЗОНОТЕРАПИИ ПРИ СТРЕПТОКОККОВЫХ ИНФЕКЦИЯХ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СПОСОБА ПРИМЕНЕНИЯ
126. ОЗОНОТЕРАПИЯ В КЛИНИКЕ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
127. ОЗОНОТЕРАПИЯ КАК МЕТОД ДЕТОКСИКАЦИИ У ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕЙ ГИПЕРТЕРМИИ
128. ОЗОНОТЕРАПИЯ В КОМПЛЕКСНОМ И КОМБИНИРОВАННОМ ЛЕЧЕНИИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ
129. ОПТИМИЗАЦИЯ ДОЗИРОВАНИЯ ОЗОНА ПРИ ИНФУЗИИ ОЗОНИРОВАННОГО ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО РАСТВОРА
130. АНАЛИЗ НЕЛИНЕЙНЫХ ХАОТИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ СЕРДЕЧНОГО РИТМА В ОЦЕНКЕ ВЛИЯНИЯ ОЗОНОТЕРАПИИ НА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТУЮ СИСТЕМУ

Санитарно-гигиенические и технические аспекты озонотерапии
131. САНИТАРНО-МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОЗОНА ПРИ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИИ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
132. МЕТОД ГАЗОФАЗНОЙ ОЗОННОЙ КАМЕРНОЙ ДЕЗИНФЕКЦИИ - ПРОРЫВ В ОБЛАСТИ ДЕЗИНФЕКЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
133. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОЗОНА ДЛЯ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ СТОЧНЫХ ВОД ПРЕДПРИЯТИЙ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ
134. ПРИМЕНЕНИЕ ОЗОНАТОРА ВП-100 В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ РАЗЛИЧНОЙ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ И ХИРУРГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ
135. ОЗОНАТОРНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ
136. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАРАМЕТРИЧЕСКОГО ТРАНСФОРМАТОРА ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ОЗОНАТОРНОЙ УСТАНОВКИ
137. УСТАНОВКА ПО ОЗОНИРОВАНИЮ, ИОНИЗАЦИИ И ОЧИСТКЕ ВОЗДУХА ОТ АЭРОЗОЛЕЙ ОИФА-1

Озонотерапия в ветеринарии
138. АНТИМИКРОБНАЯ АКТИВНОСТЬ ОЗОНИРОВАННОЙ СРЕДЫ ГХЦС ПРИ РАЗБАВЛЕНИИ СПЕРМЫ ХРЯКОВ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
139. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОЗОНА В ТЕХНОЛОГИИ ИСКУССТВЕННОГО ОСЕМЕНЕНИЯ СВИНОМАТОК
140. АНТИМИКРОБНАЯ АКТИВНОСТЬ И СТАБИЛЬНОСТЬ ОЗОНИРОВАННОГО РЫБЬЕГО ЖИРА
141. ПРИМЕНЕНИЕ ОЗОНИРОВАННОГО РЫБЬЕГО ЖИРА ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ КОРОВ, БОЛЬНЫХ ЭНДОМЕТРИТОМ

Abstrakta - C024(Word 208kB) - ozonoterapie
001. ПРИМЕНЕНИЕ ОЗОНОТЕРАПИИ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЦЕЛЛЮЛИТА.
002. СПОСОБ ПРОВЕДЕНИЯ БОЛЬШОЙ  АУТОГЕМОТЕРАПИИ  С ОЗОНОМ.
003. НОВЫЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА  ДЛЯ ОЗОНОТЕРАПИИ.
004. ОПТИМИЗАЦИЯ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С ХРОНИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ  НОСОГЛОТКИ ЗА СЧЕТПРИМЕНЕНИЯ ОЗОНОТЕРАПИИ.
005. ОПЫТ ВНУТРИСУСТАВНОГО ВВЕДЕНИЯ ОЗОНИРОВАННОГО ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО РАСТВОРА РЕВМАТОЛОГИЧЕСКИМ БОЛЬНЫМ.
006. КЛИНИКО-ЦИТОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  ТЕЧЕНИЯ РАНЕВОГО ПРОЦЕССА У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ  ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОЗОНОТЕРАПИИ.
007. ОЗОНОТЕРАПИЯ В МНОГОФАКТОРНОЙ ПРОФИЛАКТИКЕ АТЕРОСКЛЕРОЗА
008. НЕКОТОРЫЕ ПРИЧИНЫ ОШИБОК  ДОЗИРОВКИ ОЗОНА ПРИ ВНУТРИВЕННОМ ВВЕДЕНИИ ОФР  И СПОСОБЫ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ.
009. БИОХИМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ  ОЗОНОТЕРАПИИ.
010. СТАБИЛЬНОСТЬ РАСТВОРОВ ОЗОНА В  СУБСТРАТЗАМЕЩАЮЩИХ ПЕРФТОРОРГАНИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЯХ. МАТЕМАИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ И  ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ.

Abstrakta - C045 (Word 204kB) - ozonoterapie
1stIberolatinoamerican Congress on Ozone Applications October 31stto November 3rd1990, Havana City, Cuba
SECTION: OZONE IN MEDICINE
001. Ozonized oil and its efficacy in epidermophitosis.
002. Treatment of epidermophitosis with topic ozonized oil.
003. Treatment of onicomicosis with ozonized oil.
004. Treatment of chronical external diffuse otitis with ozonized oil therapeutical assay.
005. Therapy with ozonized oil in ulcers in lower limbs.
006. Use of ozonized oil in the treatment of ulcers in patients affected by leprosy.
007. Ozone therapy in hemorrhoids.
008. Applications ozonized oil in Herpes Simplex Labialis.
009. Use of ozonized oil in the treatment of Herpes Simplex.
010. Treatment of Simple Genital Herpes with ozonized oil. Preliminary study.
011. Use of the ozonized oil on patients with vulvogaginitis.
012. Treatment with ozone in gynecology.
013. Application of ozonized oil as a treatment of vulvovaginitis in patients intolerant to carbohydrates.
014. Comparison of the use of ozonized oil in gingivostomatitis in relation to conventional treatments.
015. Application of ozonized cream in vulgar acne.
016. Ozone therapy in the treatment of Herpes Zoster.
017. Ozone treatment of viral pathologies in patients of AIDS-RELATED COMPLEX (ARC).
018. Ozone therapy experiences in hepatic diseades: Healthy HBV carriers and chronic hepatic patients.
019. Use of ozone in patients operated on for suppurated chronic otorhinolaryngological diseases.
020. Exsanguineous-transfusion with ozone in patients with generalized sepsis.
021. Effect of ozone therapy in critical patients submitted to hemodynamical study.
022. Ozone therapy in severe respiratory infections.
023. Ozone therapy in the field of orthopedia. Its application in open fractures.
024. Experience in the use of intra-atricular ozone therapy. Preliminary study.
025. Medical application of ozone therapy on arthrosis.
026. Evidence of ozone therapy in rheumatoid arthritis.
027. Preliminary experience in the use of ozone in rheumatoid.
028. Application of ozone therapy in the treatment of hyperlipidemies.
029. Treated of obliterant arteriopathies with ozone using four different administration techniques.
030. Ozone therapy in obliterant atherosclerosis and its application through different ways.
031. Ozone therapy in patients with diabetic foot.
032. Therapeutical assay with ozone in patients suffering from migraine.
033. Application of ozone therapy in patients with sickle cell anemia.
034. Ozone as radiological contrast.
035. Ozone therapy and gasometric study.
036. Friedreich Ataxy and ozone therapy: Study of a case.
037. Ozone therapy in the treatment of peyronie disease.
038. Ozone therapy in the demential stage of elderly people.
039. Ozone acupuncture: Another means to study the disease.
040. Ozone therapy in the treatment of vertigo.
041. Ozone therapy in hypoxic states.
042. Evaluation of the treatment with ozone in patients with retinitis pigmentosa.
043. Ozone therapy in childrens with retinitis pigmentosa.
044. Retinitis pigmentosa in children and adolescents. Writing after ozone therapy.
045. Evaluation of some immunological parameters in patients suffering from retinitis pigmentosa befora and after the treatment with ozone.
046. Analysis of sanguineous biochemistry in patients with retinitis pigmentosa before and after the treatment with ozone by autohemotherapy.
047. Endovenous ozone therapy and blood lipids in arteritic and retinitis pigmentosa patients.
048. Ozone therapy in optical nerve lesions.
049. Post traumatic cortical atrophy treated with ozone therapy.
050. Ozone therapy in some ocular affections.
051. Ozone therapy in advanced chronic glaucoma.
052. Ozone Therapy in simple chronic glaucoma.
053. Application of ozone in the treatment of ocular burns.
054. Chorneal ulcer and ozone therapy.
055. Application of ozonized oil in keratitis of viral origin.
056. Treatment of superficial keratitis with ozonized oil collyrium.
057. Application of ozonized oil in epidemic hemorrhagic conjuntivitis and its complications.
058. Application of ozonized oil in patients with conjunctivitis.
059. Application of ozone therapy in the treatment of corneal ulcers and kerato-conjunctivitis.
060. Evaluation of ozone therapy in human beings and animals infected with Giardia lamblia.
061. Application of ozonized oil in the treatment of Giardia lamblia in the municipality of Artemisa.
062. Ozonized oil as giardicide and its relation with the number of torfozoits in drainage.
063. Ozone Therapy in giardiasis: Recrudescence or reinfection.
064. Comparative study with propoline and ozonized oil in the treatment of giardiasis.

Abstrakta - C046 (Word 238kB) - ozonoterapie
4thInternational Symposia on Ozone Applications April 6ththrough 9th2004, Havana City, Cuba
SECTION: OZONE IN MEDICINE
Medical applications of ozone:
001. Oxidative stress diagnosis in ozone therapy.
002. First UAE pilot study on the therapeutic potentia of the ozone-oxygen mixture.
003. Methods of ozone therapy in treatment of superfluous weight.
004. Ozone Therapy in bronchial asthma.
005. Oxygen-ozone therapy in the sport: a case report.
006. Lymphotrophic introduction of medical ozone in case of inflammatory diseases of female reproductive system.
007. Ozone Therapy in Diabetes Mellitus.
008. Intravenous ozone therapy applications for the treatment of sensorineural deafness with various genesis.
009. Sudden deafness and its treatment using ozone therapy and laser puncture.
010. Intratonsilar ozone therapy.
011. Ozone in radiology.
012. Application of ozone in liver cirrhosis.
013. Ozone therapy in AIDS. A case report.
014. Application of ozone therapy in patients with psoriasis.
015. Ozone therapy and acupuncture in degenerative osteoarthritis. An alternative treatment.
016. Adverse reactions in ozone therapy.
017. Ozone therapy in chronic arterial insuffiency.
018. Ozone therapy in sickle cell anemia.
019. Application of ozone therapy in ulcerative colitis.
020. Behavior of adverse reactions in patients treated with ozone therapy.
021. Ozone and acupuncture in the treatment of patients with incomplete cochleo-vesticular syndrome.
022. Ozone therapy is proper for tympanic perforations?
023. Correction of hypoxia disorders of blood during extra corporeal processing with ozone and antihypoxia medicine.
024. Possibilities of ozonized oil (O’TRI) in the treatment of burnts.
025. Ozone effect on proteolytic activity in brunt patients.
026. Kallikrein-kinin system in condition of oxidative influence.
027. Free-radical condition estimating during ozone therapy treatment.
028. Ozone therapy in the treatment of hypertension.
029. Perspectives of using ozone in the case of fetus hypoxia in obstetric practice.
030. Effects of ozonated saline solution on apoptosis.
031. Effect of ozone therapy on the level of biomines in patients with rheumatic arthritis.
032. Complex use of ozone for an anaerobic infection control in the burnt patients.
033. The efficiency of ozone therapy in complex treatment of patients with oncogynecological diseases.
034. The use of ozone in the treatment of inflammatory diseases of uterus and appendages.
035. Correction by ozonized physiologic salt solution of the alterations of microcirculation and rheologic properties of blood in patients with neurocirculatory dystonia.
036. Homeostasis state at a use of ozone in the wounded and having been burnt in a postshock period.
037. Prevention and regulation of endogenous intoxication in burnt patients in complex treatment with ozone.
038. Ozone therapy of a duodenum ulcerous disease.
039. Ozone therapy in breast cancer.
040. Ozone effect on the structure and function of erythrocytes in patients with hypoxia.
041. Biochemical properties of ozone therapy.
Ozone therapy in ophthalmology:
042. Application of ozone therapy and electromagnetic field in primary open angle galucoma.
043. Ozone therapy in patients with retinitis pigmentosa.
044. Ozone therapy in retinitis pigmentosa.
045. Ozone therapy and redox balance in patients with Retinitis Pigmentosa.
046. Ozone therapy in patients with diabetic retinopathy.
047. Ozone therapy in senile macular degeneration.
Ozone therapy in orthopedy:
048. Knee and ankle arthrosis treated with ozone therapy.
049. Intradiscal ozone therapy for the treatment of disk herniation.
050. Paravertebral ozone therapy in sacrolumbar pain produced by disk hernias.
051. Oxygen ozone therapy in disk toot compression: Experience in Puebla, Mexico.
052. Intradiscal ozone for the treatment of herniated disk. Discolysis
053. A comparative study between the clinical behavior and the RMI scan resolution in patients undergoing ozone therapy due to acute disk herniation with root compression.
Ozonized oil in medicine:
054. Ozone therapy in the malabsorption syndrome secondary to parasitism by Giardia lambia.
055. Treatment of the acute ulcerative necrotizing gingivitis with OLEOZON®.
056. Use of OLEOZON®in vaginal monilia treatment.
057. Generalization of the use of OLEOZON®in the treatment of tinea pedis. Preliminary study
058. OLEOZON®: An effective treatment in the management of pyodermitis.
059. Application of OLEOZON®in vulvovaginitis.
060. Evaluation of therapeutic properties of OLEOZON®in the treatment of women with Human Papilloma Virus (HPV) uteri cervix infection.
The ozone therapy in vascular diseases and other applications:
061. Ozone therapy treatments in vascular pathology in the region of Murcia, Spain.
062. Platelet inhibition in patients with vascular diseases submitted to ozone therapy treatment.
063. Efficiency of ozone therapy in patients with hypertonic angioencephalopathy.
064. Ozone therapy in treatment of discirculatory encephalopathy. Psychological aspects.
065. Use of ozone therapy in the stroke.
066. Is therapeutic ozone genotoxic?
067. Social economic impacts of 11 years in the application of ozone therapy.
068. Randomized study comparing the safety and efficacy of ozonized oil (OLEOZON®) and Ornidazol (Tiberal®) in the treatment of giardiasis.
069. Current trends on biomedical applications of ozone and ozonized vegetable oils. Preliminary patent study.

Abstrakta - C047 (Word 273kB) - ozonoterapie
001. Protective effect of ozone treatment on the injury associated with hepatic ischemia-reperfusion: antioxidant-prooxidant balance.
002. Ozonation of blood during extracorporeal circulation. I. Rationale, methodology and preliminary studies.
003. Quasi-total-body exposure to an oxygen-ozone mixture in a sauna cabin.
004. Model study of ozone microbial decontamination effectiveness of space station environment.
005. Ozone therapy in lumbar sciatic pain.
006. OZONOTHERAPY IN THE EARLY POSTOPERATIVE PERIOD IN THE SURGICAL TREATMENT OF THE LUNG CANCER
007. Ozonetherapy in Out-Patient Dermatological Practice
008. Protective effect of ozone treatment on the injury associated with hepatic ischemia-reperfusion: antioxidant-prooxidant balance.
009. Ozonation of blood during extracorporeal circulation. I. Rationale, methodology and preliminary studies.
010. Model study of ozone microbial decontamination effectiveness of space station environment.
011. OZONIZED OIL IN THE TREATMENT OF HERPES ZOSTER
012. THE OZONIZED OIL AND ITS EFFECTIVENESS ON THE EPIDERMOFITOSIS
013. TREATMENT OF EPIDERMOFITOSIS WITH TOPICAL OZONIZED OIL
014. TREATMENT OF THE ONYCHOMYCOSIS WITH OZONIZED OIL
015. TREATMENT OF DISSEMINATED CHRONIC OTITIS EXTERNA WITH OZONIZED OIL
016. THERAPY WITH OZONIZED OIL IN THE ULCER OF THE INFERIOR LIMBS
017. APPLICATIONS OF THE OZONIZED OIL IN THE TREATMENT OF ULCER IN PATIENTS SUFFERING FROM LEPROSY
018. APPLICATIONS OF THE OZONIZED OIL IN THE HEMORRHOIDS
019. APPLICATIONS OF OZONIZED OIL IN HERPES SIMPLEX ON LIPS
020. APPLICATIONS OF OZONIZED OIL IN THE TREATMENT OF HERPES SIMPLEX
021. TREATMENT OF THE GENITALIA HERPES SIMPLEX WITH OZONIZED OIL (PRELIMINARY STUDY)
022. APPLICATION OF THE OZONIZED OIL ON PATIENTS WITH VULVOVAGINITIS
023. TREATMENT WITH OZONE IN GINECOLOGY
024. APPLICATION OF OZONIZED OIL AS A THERAPY FOR VAGINITIS ON PATIENTS THAT CANNOT TOLERATE CARBOHYDRATES
025. THE TREATMENT WITH OZONIZED OIL ON GINGIVOSTOMATITIS COMPARED TO OTHER USUAL TREATMENTS
026. APPLICATION OF OZONIZED OIL ON VIRAL KERATITIS
027. EXPERIENCES OF NINE YEARS USING OZONIZED OIL IN DERMATOLOGY
028. Treatment of herniated lumbar disc by intradiscal and intraforaminal oxygen-ozone (O2-O3) injection.
029. OZONOTHERAPY IN THE EARLY POSTOPERATIVE PERIOD IN THE SURGICAL TREATMENT OF THE LUNG CANCER
030. Ozone Therapy on Rats Submitted to Subtotal Nephrectomy: Role of Antioxidant System
031. Ozone treatment reduces markers of oxidative and endothelial damage in an experimental diabetes model in rats
032. Effects of ozone oxidative preconditioning on TNF- release and antioxidant-prooxidant intracellular balance in mice during endotoxic shock
033. Ozone oxidative preconditioning: a protective mechanism against hepatic ischemia/reperfusion injury
034. Effects of ozone oxidative preconditioning on nitric oxide generation and cellular redox balance in a rat model of hepatic ischemia/reperfusion
035. Role of protein sysnthesis in the protection conferred by ozone oxidative preconditioning in hepatic ischemia/reperfusion
036. Similar protective effect of ischemic and ozone preconditionings in liver ischemia/represfusion injury
037. Comparative stdy of ozonized olive oil and ozonized sunflower oil
038. Physicochemical characteristics of ozonized theobrom oil
039. Spectrophotometric determination of the aldehydes content in ozonized sunflower oil
040. Ozone medical applications in patients with diabetic foot
041. Physical-Chemical Characterization of Ozonized Coconut Oil
042. Ozone Prophylactic Effect and Antibiotics as a Modulator of Inflamatory Septic Process in Rats
043. Ozone Therapy: Experiences in critically ill patients
044. Application of ozone therapy in children with humoral immunity deficiency
045. Effect of endovenous ozone therapy on lipid pattern and antioxidante response of ischemia cardiopathy patientes
046. Application of medical ozone therapy in patientes with sickle cell anemia. Preliminary report
047. Ozone therapy for senile dementia
048. Ozone therapy in arthrosis
049. Ozone Therapy for Tumor Oxygenation: a Pilot Study
050. A Cluster of Hepatitis C Virus Infections
051. FURTHER EVALUATION OF THE THERAPEUTIC INDEX OF OZONE USED IN AUTOHEMOTHERAPY

Abstrakta - C051 (Word 130kB) - ozonoterapie
ESCI 2003: 37th ANNUAL SCIENTIFIC MEETING OF THE EUROPEAN SOCIETY FOR CLINICAL INVESTIFATION "The Pathophysiology of Diseases: from bench to bedside" Verona, Italy, 2-5 April 2003
ID 24 CT-Guided intraforaminal oxygen-ozone therapy in lumbar disc herniation
M. Bonetti, B. Cotticelli, F. Albertini, L. Valdenassi*, and P. Richelmi*Servizio di Neuroradiologia Istituto Policlinico San Donato Milanese, *
Istituto di Farmacologia II - Università di Pavia, Milano/Pavia, Italy
ID 74 Spinal segmental stabilization and oxygen-ozone therapy for lumbar discal hernia
Controlled, multicentric, randomised study.
preliminary resultsM. Monticone, A. Barbarino, R. Garri, L. Valdenassi, P. Richelmi, F. Bertè, and A. Moschi
Surgery Department, Physiotherapy and Rehabilitation Section, University of Pavia , Pavia, Italy
ID 81 O2-O3-therapy of non-healing foot and leg ulcers in diabetic patients
A.Bearzatto*, F.Vaiano**, and M, Franzini**
*Department of Medicine 1°, Pordenone, **Italian Society of O2-O3 Therapy, Pordenone, Italy
ID 91 New aspects of oxygen-ozone therapy
P. Richelmi, L. Valdenassi, and F. Bertè
Departement of Internal Medicine and Medical Therapy, University of Pavia, Pavia, Italy
ID 99 Ozygen-ozone therapy in disc-root compression pain syndrome: comparison with other methods
A. Gjonovic, E. Montimara, T. Girotto, P. Richelmi.*, and L. Valdenassi*
OU Pain and Palliative Therapy, ASL 16, Regione Veneto, Dpt. Of Internal Medicine and Therapeutics, University of Pavia, Pavia, Italy
ID 105 Follow-up disc-root compression and post-surgical radiculopathies with paravertebral oxygen-ozone
L. Valdenassi, G. Nardelli, P. Richelmi, and F. Bertè
Dept. of Internal Medicine and Therapeutics, University of Pavia, Pavia, Italy
ID 148 Efficacy of oxygen-ozone therapy in fibromyalgia
R. Cosentino
Dept. of Rheumatology, University of Siena, Siena, Italy
ID 167 Intrasacral epidural injection with oxygen-ozone for the treatment of low back pain. Comparison and evaluation with other techniques and rehabilitation and return to work.
I. Mattozzi, Gp. Laurini, G. Muzzi,M. Franzini*, and A. Bigiotti
Department of Anesthesia, Reanimation ASL Viterbo, Italy; *T. Oxygen Ozone Therapy University of Pavia, Pavia, Italy
ID 172 Advanced dressings and oxygen-ozone therapy to treat ulcer’s in chronic obliterant peripheral artheriopathies (AOCP)
M. Luongo*, L. Ferrara, G. Giordano, F. Del Genio, V. Paolella, L. Mascolo, A. Sammartino, and C. Luongo
Clinica Villa dei Fiori, Serv. Di terapia Iperbarica e Ozonoterapia, Acerra (Naples), Italy
ID 173 Postural diagnosis importance in the root - disc conflict pathology
L. Mascolo, A. Sammartino, M. Luongo, V. Villani, C. Cipollaro, and C. Luongo
Clinica Villa dei Fiori, Serv. Di terapia Iperbarica e Ozonoterapia, Acerra (Naples), Italy
ID 174 New diagnostic therapeutic approach in chronic hepathopathic patients post - HBV and HCV necrotics
A. Sammartino, P. Esposito, L. Mascolo, M. Luongo, V. La Mura, and C. Luongo
Clinica Villa dei Fiori, Serv. Di terapia Iperbarica e Ozonoterapia, Acerra (Naples), Italy
ID 175 Effects of oxygen - ozone mixture on the platelet aggregation and on the hematic viscosity
C. Luongo, A. Coppola*, A. Sammartino, L. Mascolo, M. Luongo, and L. Coppola
Clinica Villa dei Fiori, Serv. Di terapia Iperbarica e Ozonoterapia, Acerra (Naples), Italy
ID 197 Chemodiskolysis and periradicular and periganglionic infiltration with oxygen-ozone in disk herniation
C. Andreula1, M. Leonardi2, and M. Bonetti3
1Neuroradiology, a.o. Policlinico-consorziale, Anthea Hospital, Bari, Italy; 2Neuroradiology a.o. Bellaria, Bologna, Italy; 3Neuroradiology Gruppo San Donato” (Istituto Clinico Città di Brescia,Iistituto Policlinico San Donato Milanese), Italy
ID 198 Combined effect of O2/O3 and GPR in treatment of lumbar disc herniation. Anatomical, clinical, and patient-self-report evaluation
D. Apuzzo1, M. Franzini2, L. Di Lucente3, M.C. Gioia3, A. Cerasa3, U. Sabatini3, and A. Castriota-Scanderbeg3
2Dept. of Physical Medicine and Rehabilitation, University di Pavia, 1Studio Medico Apuzzo, Rome, Italy, 3 Fondazione IRCCS Santa Lucia, Rome, Italy
ID 202 Clinical experience in the treatment of lumbar and cervical disk disease, knee arthritis and "frozen" shoulder, by injection of an oxygen-ozone mixture
G. Torri, and *F. Vaiano
Orthopedic clinic-Milan University, Milano, Italy; *Member of the National Board of SIOOT, Italy
ID 230 Ozone-therapy in treatment of diabetic foot ulcers: a suggestive approach in wound bed preparation
R. Anichini, A. De Bellis, L. Butelli, M. Gioffredi, R. Gori, R. Picciafuochi, S. Nannelli, R. Rossetti*, and L. Alviggi
Diabetes Unit, *Microbiological Dept AUSL 3 Pistoia General Hospital, Pistoia, Italy

Abstrakta - C053 (Word 211kB) - ozonoterapie
Ozone Therapy on Rats Submitted to Subtotal Nephrectomy: Role of Antioxidant System
José Luis Calunga, Zullyt B. Zamora, Aluet Borrego, Sarahí del Río, Ernesto Barber, Silvia Menéndez, Frank Hernández, April 13, 2005.

Abstrakta - C055 (Word 319kB) - ozonoterapie
001 . РАСТВОРИМОСТЬ ОЗОНА В ДИСТИЛЛИРОВАННОЙ ВОДЕ
002 . РАСПАД ОЗОНА В ДИСТИЛЛИРОВАННОЙ ВОДЕ
003 . СВОЙСТВА И СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОЗОНИРОВАННЫХ РАСТВОРОВ В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
004 . ОПТИМИЗАЦИЯ ДОЗИРОВАНИЯ ОЗОНА ПРИ ИНФУЗИИ ОЗОНИРОВАННОГО ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО РАСТВОРА
005 . САНИТАРНО-МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОЗОНА ПРИ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИИ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

Abstrakta - C088 (Word 117kB) - ozonoterapie
Ozone vs. Herpes : The Choice
AU: Heinz Konrad, M.D.
Ozonetherapy in Dermatoses: 1.5 Year Out-Patient Practice
S.L. Krivatkin et al.
Ozone Therapy in the Treatment of Elderly Patients Suffering from Parkinson's Syndromes
M.M. Rodríguez, J. R. García, S. Menéndez (1), E. Devesa, A. Cámbara

Abstrakta - C080 (Word 98kB) - ozonoterapie
Application of Ozone Therapy in Children with Humoral Immunity Deficiency

Abstrakta - C083 (Word 98kB) - ozonoterapie
Ozone Therapy Effects on Biomarkers and Lung Function in Asthma
Frank A. Hernández Rosales, José L. Calunga Fernández, José Turrent Figueras, Silvia Menéndez Cepero,
Received 18 February 2005; accepted 22 April 2005.

Abstrakta - A142 (PDF 36kB) - ozonoterapie
OXYGEN-OZONE THERAPY AND OMOTOXICOLOGY DRUG IN GONARTHROSIS.
L. Cursio, G.Menaldo. Unite Research of Global Medicine, I. P. O. G. Turin, Italy. OXYGEN OZONE AND COLOCYNTHIS-CIMIFUGA TREATMENT IN SLIPPED DISC.
L. Cursio, G.Menaldo. Unite Research of Global Medicine, I. P. O .G., Turin, Italy.
THE USE OF OZONE FOR THE INTENSIFICATION AND OPTIMIZATION OF ORAL HYGIENE.
L. M. Lukinikh, S. Y. Kosjuga Russia.
EXPERIENCES WITH OZONE THERAPY IN THE SUTTON DISEASE (PERIADENITIS MUCOUS NECROTICA RECURRENS). A CASE REPORT.
G. Legrá, J. Turrent1, S. Menéndez1, M. del C. Luis2. Playa Dental Clinic, Cuba
A COMPARATIVE STUDY OF A BACTERICIDAL ACTIVITY OF OZONIZED SOLUTIONS DURING TREATMENT OF INFLAMMATORY DISEASES OF PARADONTIUM.
S. Sorokina, M. Zaslavskaja. The Medical Academy of Nizhni Novgorod, Russia.
OZONE THERAPY AS A PART OF A COMPLEX TREATMENT OF A PARADONTIUM DISEASE.
S. Sorokina, L. Lukinych. The Medical Academy of Nizhni Novgorod, Russia.
APPLICATION OF OZONIZED OIL IN THE TREATMENT OF ALVEOLITIS.
E.T. Castañeira, O. Cruz, S. Menéndez1. Elpidio Berovides Educational Polyclinic Center, Cuba. 1Ozone Research Center, Cuba
APPLICATION OF OLEOZON IN THE TREATMENT OF SUBPROSTHESIS STOMATITIS.
L. Lemus, E. Ordaz, E. Rodríguez. Briones Montoto Dental Clinic, Pinar del Rio, Cuba.
DYSCHROMIA TREATED WITH OLEOZON. E.T. Castañeira, O. Cruz, S. Menéndez1. Elpidio Berovides Educational Polyclinic Center, Cuba. 1Ozone Research Center, Cuba.
OLEOZON IN GYNECOLOGY.
G. Morris, S. Menéndez1. Cira García Central Clinic, Cuba. 1Ozone Research Center, Cuba.
APPLICATION OF OLEOZON IN THE HEMORRHOIDS.
G. Morris, S. Menéndez1. Cira García Central Clinic, Cuba. 1Ozone Research Center, Cuba.
THERAPY EFFECTS OF OZONIZED OIL (OLEOZON) IN THE TREATMENT OF GIARDIASIS.
M.E. González, S. Menéndez1, A. Escobedo, J. Hernández, F. Piñol, N. Cedeño, W. Díaz1. Gastroenterology Institute, Cuba. 1Ozone Research Center, Cuba.
OZONIZED OIL (OLEOZON) IN THE TREATMENT OF CHILDREN SUFFERING OF GIARDIASIS.
M.E. González, S. Menéndez1, N. Cedeño, G. Orvera, W. Díaz1. Gastroenterology Institute, Cuba. 1Ozone Research Center, Cuba.
TREATMENT OF PRIMARY PIODERMA WITH OZONIZED SUNFLOWER OIL.
R. Alvarez, S. Menéndez1, M. Peguera, J. Turrent1. General Teaching Hospital Comandante Pinares, Cuba. 1Ozone Research Center, Cuba.
EXPERIENCES OF NINE YEARS USING OZONIZED OIL IN DERMATOLOGY.
L. Falcón, D. Simón, S. Menéndez1, S. Moya, E. Garbayo, W. Díaz1. Dr. Carlos J. Finlay Military Hospital, Cuba. 1Ozone Research Center, Cuba.

ČASOPISY

RIVISTA ITALIANA DI OSSIGENO-OZONOTERAPIA

VOLUME 1-1 March 2002
RIVISTA ITALIANA DI OSSIGENO-OZONOTERAPIA

O2O3 1-1 Dr Luongo01 (PDF 106kB) - ozonoterapie
Effetto antimicrobico dell’ozono su colture di Pseudomonas aeruginosa e Staphylococcus aureus
The Antimicrobial Effect of Ozone: an In Vitro Study Preliminary Findings
C. Luongo, B. Lettieri, A. Sammartino, C. Cipollaro, A. Terullo, L. Mascolo, M. Luongo

O2O3 1-1 Dr Valdenassi01 (PDF 174kB) - ozonoterapie
Studio sperimentale sulla stabilità dell'Ozono nelle usuali condizioni di utilizzo
Experimental Study on the Stability of Ozone under Routine Conditions of Use
L. Valdenassi, P. Richelmi, F. Bertè

O2O3 1-1 Dr Luongo02 (PDF 121kB) - ozonoterapie
Valutazione degli effetti della terapia sistemica con O2 O3 nelle arteropatie ostruttive croniche periferiche
The Effects of Systemic O2 O3 Therapy in Chronic Peripheral Obstructive Arteriopathies
C. Luongo, M. Luongo, C. Cipollaro, A. Curatolo, A. Coppola, A. Sammartino, P. Bianco

O2O3 1-1 Dr Manzi (PDF 85kB) - ozonoterapie
Ruolo dell’Ossigeno-Ozonoterapia nel trattamento della condromalacia femoro rotulea
The Role of Oxygen-Ozone Therapy in Patellofemoral Chondromalacia
R. Manzi, D. Raimondi

O2O3 1-1 Dr Gjonovich (PDF 72kB) - ozonoterapie
L’ossigeno-ozonoterapia nella spalla dolorosa
Oxygen-Ozone Therapy in Shoulder Pain
A.Gjonovich, L.Girotto, GF. Sattin, T. Girotto, G. Preciso

O2O3 1-1 Dr Ikonomidis (PDF 60kB) - ozonoterapie
Nonoperative Treatment of Shoulder Impingement Syndrome with Topical Injections of Medical Oxygen-Ozone Mixture
Trattamento percutaneo della sindrome post-traumatica della spalla con iniezioni di Ossigeno-Ozono
St. Ikonomidis, EM. Iliakis, D. Charalambus, L. Vakirtzian

O2O3 1-1 Dr Trenti (PDF 117kB) - ozonoterapie
L’Associazione Ossigeno-Ozonoterapia e onde d’urto nel trattamento della periatrite scapolo omerale
Efficacy of Oxygen-Ozone Pain Therapy Associated with Shock Waves to Treat Calcifying Tendinitis of the Shoulder
G.F. Trenti, G. Gheza

O2O3 1-1 Dr Zanardi (PDF 123kB) - ozonoterapie
Ossigeno-Ozonoterapia nel trattamento della patologia dolorosa del piede nell’atleta
Oxygen-Ozone Therapy in Painful Pathologies of the Foot in Athletes
G. Zanardi, A. Zorandi

O2O3 1-1 Dr Valdenassi02 (PDF 90kB) - ozonoterapie
Linee guida nell'infiltrazione percutanea paravertebrale
Experimental Study on the Stability of Ozone under Routine Conditions of Use
L. Valdenassi

O2O3 1-1 Dr Fabris (PDF 89kB) - ozonoterapie
Tecnica intraforaminale con guida fluoroscopica
Intraforaminal Injection under Fluoroscopic Guidance
G. Fabris

O2O3 1-1 Dr Bonetti (PDF 90kB) - ozonoterapie
Tecnica intraforaminale TC guidata
CT-Guided Intraforaminal Technique
M. Bonetti

O2O3 1-1 Dr Leonardi (PDF 137kB) - ozonoterapie
La puntura discale sotto fluoroscopia
Disc Puncture under Fluoroscopic Guidance
M. Leonardi

O2O3 1-1 Dr Andreula (PDF 121kB) - ozonoterapie
Ernie discali lombosacrali: tecnica di chemiodiscolisi con nucleoptesi con O2-O3 e infiltrazione periradicolare e periganglionare sotto guida TC
Lumbosacral Herniated Discs: Chemodiscolysis with Nucleophthesis with O2-O3 and Periradicular and Periganglionic Infiltration under CT Guidance
C. Andreula

O2O3 1-1 Dr Galoforo (PDF 124kB) - ozonoterapie
Valutazione della validità dell’ossigeno-ozonoterapia nel trattamento della PEFS
Ozone Therapy in Fibrosclerotic Oedematous Panniculopathy
C. Galoforo, D. Robecchi, M. Franzini

O2O3 1-1 Dr DellaPietra (PDF 58kB) - ozonoterapie
Ossigeno-ozonoterapia oggi
Oxygen-Ozone Therapy Today
Della Pietra, R. Landi, C. Luongo, M. Luongo, L. Perna, N. Zarrillo

O2O3 1-1 Dr Tabaracci (PDF 144kB) - ozonoterapie
Ernia discale espulsa L4-L5 con frammento migrato ed ernia discale espulsa L5- S1 con sindrome della cauda e paraparesi, trattato con infiltrazioni paravertebrali di ossigeno-ozono
A Case of L4-L5 Herniated Disc Protrusion with Migration of a Disc Fragment and L5-S1 Herniated Disc Protrusion Cured by Oxygen-Ozone Injections
G. Tabaracci

O2O3 1-1 Dr Morosi (PDF 96kB) - ozonoterapie
Follow-up a tre anni in paziente trattato con ossigeno-ozonoterapia per frammento erniario lombare con associato meningioma intraspinale
Three-Year Follow-up in a Patient Treated by Oxygen-Ozone for Herniated Lumbar Fragment Associated with Intraspinal Meningioma
C. Morosi

O2O3 1-1 Dr Gheza (PDF 71kB) - ozonoterapie
Metatarsalgia trattata con O2 O3 in paziente con fibrosi cicatriziale post-chirurgica dopo asportazione di neuroma di Morton
Metatarsalgia Treated with O2 O3 in a Patient with Post-Surgical Cicatricial Fibrosis after Resection of Morton’s Neuroma
G. Gheza

O2O3 1-1 Dr Castrini (PDF 58kB) - ozonoterapie
Protocollo di trattamento dell’ernia discale con ossigeno-ozonoterapia nel cane
Treatment Protocol for Herniated Disc with Oxygen-Ozone- Therapy in Dog
A.Castrini, E. Prignacca

O2O3 1-1 Dr Agolini (PDF 52kB) - ozonoterapie
L’ozono, amico prezioso per l’uomo
G. Agolini, M. Licciardello, A. Raitano, M. Vitali

VOLUME 1-2 October 2002
RIVISTA ITALIANA DI OSSIGENO-OZONOTERAPIA

O2O3 1-2 Dr Agolini (PDF 66kB) - ozonoterapie
Ozono: applicazioni classiche e non classiche
Ozone: Old and New Applications
G. Agolini, M. Licciardello, G. Melissari, A. Pansera, A. Raitano, P.L. Viotti, M. Vitali

O2O3 1-2 Dr Borrelli (PDF 59kB) - ozonoterapie
A Novel Therapeutic Option for Chronic Fatigue Syndrome and Fibromyalgia
Nuova opzione terapeutica nel trattamento della sindrome da fatica cronica e fibromialgia
D. Borrelli, V. Bocci

O2O3 1-2 Dr Dambrosio01 (PDF 92kB) - ozonoterapie
Trattamento delle malattie infiammatorie croniche dell’intestino mediante Ossigeno-Ozonoterapia per via rettale
Chronic Inflammatory Bowel Disease Treated by Rectally Administered Oxygen-Ozone Mixture
C.M. D’Ambrosio

O2O3 1-2 Dr Dambrosio02 (PDF 53kB) - ozonoterapie
Terapia delle IBD mediante Ozonoterapia per via rettale
Inflammatory Bowel Disease Treated by Rectally Administered Oxygen-Ozone Mixture
C.M. D’Ambrosio

O2O3 1-2 Dr Alexandre (PDF 79kB) - ozonoterapie
Intradiscal Injection of O2-O3 to Treat Lumbar Disc Herniations
Il trattamento delle ernie discali lombari con iniezione intradiscale di O2-O3
B. Alexandre, J. Buric, R. Paradiso, H. Salgado, M. Murga, L. Corò, A. Albarreal, S. Scopetta, H. Giocoli, F. Marin

O2O3 1-2 Dr Bonetti (PDF 251kB) - ozonoterapie
Rofecoxib e O2-O3 terapia vs O2-O3 terapia nel trattamento della spondiloartrosi
Rofecoxib and O2-O3 Therapy Vs O2-O3 Therapy in the Management of Spondylarthrosis
M. Bonetti, B. Cotticelli, P. Richelmi, L. Valdenassi

O2O3 1-2 Dr Muto (PDF 57kB) - ozonoterapie
L’insuccesso terapeutico nel trattamento con O2-O3 intradiscale-intraforaminale nei conflitti disco-radicolari
Failure of Oxygen-Ozone Therapy with Intradiscal and Periganglionic Injection in Lumbo-sciatica
M. Muto

O2O3 1-2 Dr Gjonovich (PDF 71kB) - ozonoterapie
“Jumper’s knee”: trattamento con ossigeno-ozono nelle Forme ribelli
“Jumper’s Knee”: Oxygen-Ozone Therapy in Refractory Forms
A. Gjonovich, T. Girotto, E. Montemarà

O2O3 1-2 Dr Gheza (PDF 93kB) - ozonoterapie
Ossigeno-Ozonoterapia in paziente diabetica con tenosinovite di De Quervain associata a rizartrosi
Oxygen-Ozone Therapy in a Diabetic Patient with de Quervain’s Tenosynovitis Associated with Joint Arthrosis
G. Gheza, L. Ipprio, L. Bissolotti

O2O3 1-2 Dr Galoforo (PDF 78kB) - ozonoterapie
Sindrome dell’occhio secco. Trattamento con grande autoemoterapia ozonizzata
A Case of “Dry Eye Syndrome” Cured by Systemic O2-O3 Therapy
A.C. Galoforo, G. Tabaracci

O2O3 1-2 Dr Villa (PDF 104kB) - ozonoterapie
Ernia discale cervicale C6-C7. Trattamento con infiltrazioni paravertebrali di ossigeno-ozono
C6-C7 Herniated Disc. Treatment with Paravertebral Oxygen-Ozone Infiltration
G. Villa

O2O3 1-2 Dr Albertini (PDF 97kB) - ozonoterapie
L’Ozonoterapia nel trattamento dell’ernia discale cervicale
Ozone Administration in the Treatment of Herniated Cervical Disc
F. Albertini

O2O3 1-2 Dr Castrini (PDF 76kB) - ozonoterapie
Efficacia terapeutica dell’Ossigeno-Ozonoterapia nel diabete mellito del cane
Efficacy of Oxygen-Ozone Therapy in Diabetes Mellitus in the Dog
A. Castrini, T. Facchi, E. Prignacca

O2O3 1-2 Dr Fiameni (PDF 63kB) - ozonoterapie
Do Ozone Producing Systems for Oxygen Therapies Always Fulfil to all Safety and Quality Demands?
I sistemi di produzione ozono per Ossigeno-Ozonoterapia sono sempre rispondenti a tutti i requisiti di sicurezza e di qualità?
A. Fiameni, V.A.C. Haanappel

VOLUME 2-1 April 2003
RIVISTA ITALIANA DI OSSIGENO-OZONOTERAPIA

O2O3 2-1 Dr Simonetti (PDF 62kB) - ozonoterapie
Pharmacological Mechanisms Underlying Oxygen-Ozone Therapy for Herniated Disc
Basi farmacologiche dell’azione dell’Ossigeno-Ozonoterapia nell’ernia discale
L. Simonetti, L. Raffi, P. Cenni, R. Agati, M. Leonardi

O2O3 2-1 Dr Calabretto (PDF 85kB) - ozonoterapie
Fisioterapia ed Ossigeno-Ozonoterapia nel trattamento della lombosciatalgia. Quali trattamenti associare e quando?
Physiotherapy and Oxygen-Ozone Therapy in the Management of Low Back Pain and Sciatica. Which Treatments Should Be Combined and When?
C. Calabretto, W. Passeri, L. Bissolotti, F. Albertini, M. Bonetti, M. Damini, E. Marinoni, C.M. Longo

O2O3 2-1 Dr Andreula (PDF 108kB) - ozonoterapie
Il dolore lombosacrale da ernie discali lombosacrali e patologia degenerativa correlata personale esperienza su 500 casi
Lumbosacral Pain from Herniated Lumbosacral Discs and Correlated Degenerative Disease a Report of 500 Cases
C. Andreula, I. Kambas

O2O3 2-1 Dr Bonetti (PDF 184kB) - ozonoterapie
Infiltrazione TC guidata con ossigeno-ozono nei punti di lisi istmica nel trattamento delle spondilolistesi di 1° grado e spondilolisi
CT-Guided Oxygen-Ozone Infiltration into Isthmic Lysis Points in the Management of 1st Degree Spondylolisthesis and Spondylolysis
M. Bonetti

O2O3 2-1 Dr Arena (PDF 70kB) - ozonoterapie
Infiltrazione percutanea paravertebrale di O2-O3. Trattamenti integrati nella terapia delle ernie e dei conflitti  discoarticolari a sede lombare
Paravertebral Percutaneous O2-O3 Injection Integrated Treatments in the Management of Lumbar Herniated Disc and  Disc-Joint Compression
M. Arena, G. Savoca, R. Papa

O2O3 2-1 Dr Fabris01 (PDF 66kB) - ozonoterapie
Ossigeno-Ozonoterapia: Descrizione procedure tecniche
Oxygen-Ozone Therapy: Description of the Technical Procedures
G. Fabris

O2O3 2-1 Dr Puppis (PDF 80kB) - ozonoterapie
La gestione dei pazienti in trattamento con Ossigeno-Ozono
M. Puppis

O2O3 2-1 Dr Bocci (PDF 46kB) - ozonoterapie
Linee guida per alcune patologie oculari
Guidelines for Some Ophthalmic Diseases
V. Bocci, A. Diadori

O2O3 2-1 Dr Gheza (PDF 77kB) - ozonoterapie
Ossigeno-Ozonoterapia mediante infiltrazione intraarticolare nella patologia del ginocchio
Intra-articular Oxygen-Ozone Injection for Knee Disease
G. Gheza, L. Bissolotti

O2O3 2-1 Dr Ikonomidis (PDF 62kB) - ozonoterapie
Conservative Treatment of Acute or Chronic Tendonitis with Oxygen-Ozone Mixture. A Double Blind Clinical Trial
Trattamento conservativo delle tendiniti acute e croniche con miscela Ossigeno-Ozono. Uno studio in dopio cieco
S.T. Ikonomidis, E.M. Iliakis, A. Eleftheriadou, D. Bratanis, R.Thomaidis

O2O3 2-1 Dr Fabris02 (PDF 49kB) - ozonoterapie
Il Consenso Informato in Ossigeno-Ozonoterapia
Oxygen-Ozone Therapy Informed Consent
G. Fabris

O2O3 2-1 Dr Manzi (PDF 95kB) - ozonoterapie
Risoluzione di un caso di spondilodiscite tramite infiltrazioni paravertebrali di ossigeno-ozono
A Case of Spondylodiscitis Resolved by Paravertebral Oxygen-Ozone Injections
R. Manzi, D. Raimondi

O2O3 2-1 Dr Di Mauro (PDF 101kB) - ozonoterapie
Utilizzo dell’Ossigeno-Ozonoterapia nel trattamento delle stenosi vertebrali toracolombari del cane
Oxygen-Ozone Therapy for Thoracolumbar Stenosis in the Dog
C. Di Mauro, E. Smadelli, M. Bernardini

VOLUME 2-2 October 2003
RIVISTA ITALIANA DI OSSIGENO-OZONOTERAPIA

O2O3 2-2 Dr Bocci01 (PDF 51kB) - ozonoterapie
The Ozone Enigma in Medicine the Biochemical Relationship between Ozone and Body Fluids May Account for Its Biological, Therapeutic and Toxic Effects.
L’enigma ozono in medicina. L’integrazione biochimica tra ozono e liquidi corporei può spiegare gli effetti biologici, terapeutici e tossici.
V. Bocci, L. Bianchi, A. Larini

O2O3 2-2 Dr Bocci02 (PDF 51kB) - ozonoterapie
Proposta per un corretto procedimento di autoemoterapia ozonizzata.
A proposal for a Correct Ozonized Autohemotherapeutic Procedure.
V. Boccii

O2O3 2-2 Dr Re (PDF 54kB) - ozonoterapie
First UAE Pilot Study on the Therapeutic Potential of the Oxygen-Ozone Mixtures
L. Re, A. Al Jaziri

O2O3 2-2 Dr He (PDF 54kB) - ozonoterapie
Percutaneous Injection of Intradiscal and Paraspinal Space with O2-O3 Mixture to Treat Lumbar Disc Herniation
XF. He, ZJ. Yu, Yh. Li, W. Lu, Ql. Zeng, Y Chen, WD. Kong, Xl. Xu, L. Li, J. Pen

O2O3 2-2 Dr Moretti (PDF 100kB) - ozonoterapie
Il trattamento con O2-O3 paravertebrale nelle lombalgie meccaniche
Paravertebral O2-O3 Injection in Mechanical Low Back Pain
B. Moretti, R. Lanzisera, V. Pesce, L. Moretti, S. Patella, V. Patella, C. Simone

O2O3 2-2 Dr Brina (PDF 205kB) - ozonoterapie
L’ecografia nel trattamento dell’ernia discale lombare con infiltrazioni in paravertebrale di ozono
Ultrasound Imaging in the Treatment of Lumbar Herniated Disc by Paravertebral Ozone Injection
L. Brina

O2O3 2-2 Dr Buric (PDF 42kB) - ozonoterapie
Intradiscal Ozone Treatment of Non-Contained Disc Herniations 18 Months Follow Up
L’iniezione intradiscale di ozono nel trattamento delle ernie discali non contenute. Analisi di 18 mesi d’attività
J. Buric

O2O3 2-2 Dr Fabris (PDF 77kB) - ozonoterapie
L’Ossigeno-ozonoterapia nell’ernia discale cervicale. Descrizione procedura tecnica personale: iniezione paravertebrale fasci muscolari cervicali
Oxygen-Ozone Therapy for Herniated Cervical DISc. Description of a Personal Technical Procedure: Paravertebral Injection into the Cervical Muscle Fasciae
G. Fabris

O2O3 2-2 Dr Gaffuri (PDF 57kB) - ozonoterapie
Ossigeno-Ozonoterapia nel trattamento della epicondilite laterale dello omero: esperienza preliminare
Oxygen-Ozonetherapy for Lateral Humeral Epicondylitis: Preliminar Findings
M. Gaffuri, R. Garaffo, G. Gheza

O2O3 2-2 Dr Miceli (PDF 35kB) - ozonoterapie
Ozonoterapia odontoiatrica utilizzo dell’Ozono in implantologia: stato attuale e prospettive future
Ozonetherapy in Dentistry: Ozone in Implant Surgery: Current and Future Uses
S. Miceli, V. Bocci, A. G. Miceli

O2O3 2-2 Dr DiMauro (PDF 64kB) - ozonoterapie
Infiltrazione intraerniaria di ossigeno-ozono con guida TAC in un cane bassotto
CT-Guided Intrahernial Oxigen-Ozone Injection in a Basset Hound
C. Di Mauro, E. Smadelli

O2O3 2-2 Dr Riva (PDF 25kB) - ozonoterapie
Ossigeno-ozonoterapia combinata con trattamenti di medicina biologica in un caso di cefalea a grappolo
Oxygen-Ozone Therapy Combined with Biological Medication to Treat Migraine. A case report
E. Riva di Sanseverino, P. Sotgiu, P. Castellacci

O2O3 2-2 Dr Gjonovich (PDF 34kB) - ozonoterapie
Tendinopatie ribelli del ginocchio: utilizzo dell’Ossigeno-Ozonoterapia
Refractory Tendinopathies of the Knee: Use of Oxygen-Ozonetherapy
A. Gjonovich, R. Marchetto, E. Montemarà, T. Girotto

O2O3 2-2 Dr Scuccimarra (PDF 1080kB) - ozonoterapie
La tecnica “lamino-foraminale” nell’Ozonoterapia delle ernie discali lombari
The “Laminoforaminal Technique” in Oxygen-Ozonetherapy for Lumbar Disc Herniation
A. Scuccimarra

VOLUME 3-1 March 2004
RIVISTA ITALIANA DI OSSIGENO-OZONOTERAPIA

O2O3 3-1 Dr Muto (PDF 250kB) - ozonoterapie
Alterazioni indotte da infiltrazioni intradiscali e intramuscolari di ossigeno-ozono: studio anatomo-patologico. Risultati preliminari
Intradiscal and Intramuscolar Injection of Oxygen-Ozone: Pathological Evaluation. Work in Progress
M. Muto

O2O3 3-1 Dr Larini (PDF 236kB) - ozonoterapie
Albumin is the Most Effective Antioxidant during Human Plasma and Blood Ozonization
A. Larini, V. Bocci

O2O3 3-1 Dr Zambello (PDF 92kB) - ozonoterapie
Sicurezza in ozonoterapia
Safety in Ozone Therapy
A. Zambello, M Bianchi, F. Bruno

O2O3 3-1 Dr Scarchilli (PDF 59kB) - ozonoterapie
Irritazione meningea post- trattamento con ossigeno-ozonoterapia paravertebrale. Presentazione di un caso
Meningeal Irritation after Paravertebral Oxygen-Ozone Injection. A Case Report
A. Scarchilli, R. Malpieri

O2O3 3-1 Dr DAprile (PDF 317kB) - ozonoterapie
Infiltrazione intraforaminale di ossigeno-ozonoterapia TC guidata. La nostra esperienza nei conflitti disco-radicolari
CT Guided Intraforaminal Oxygen-Ozone Therapy. Our Experience in Disc-Root Compression
P. D’Aprile, A. Tarantino, D. Brindicci, M. Bonetti

O2O3 3-1 Dr Piana (PDF 850kB) - ozonoterapie
Ossigeno-ozonoterapia nel trattamento dei conflitti disco-radicolari. Tre anni di attività con tecnica “classica” ed “intraforaminale”
Oxygen-Ozone Treatment for Nerve Root Compression. Three Years’ Activity Using the “Classical” and “Intraforaminal” Techniques
C. Piana, A. Stramentinoli, A. Luzi

O2O3 3-1 Dr Riva (PDF 62kB) - ozonoterapie
Effetti positivi della ossigeno-ozonoterapia in rettocolite ulcerosa cronica. Descrizione di un caso
Positive Effects of Oxygen-Ozone Therapy in Chronic Ulcerative Rectocolitis. A Case Report
E. Riva di Sanseverino, P. Castellacci, P. Sotgiu

O2O3 3-1 Dr Moretti (PDF 162kB) - ozonoterapie
Ossigeno-ozonoterapia vs condroprotettori nel trattamento della gonartrosi
Oxygen-Ozone Therapy vs Chondroprotectors in the Treatment of Osteoarthritis of the Knee
B. Moretti, R. Lanzisera, A. Morese, L. Moretti, S. Patella, V. Patella, C. Simone

O2O3 3-1 Dr Vitoria (PDF 129kB) - ozonoterapie
Un caso di artrite reumatoide: trattamento biologico.
Un caso de artritis reumática: tratamiento biológico
J. F. Vitoria

O2O3 3-1 Dr Parodi (PDF 147kB) - ozonoterapie
Somministrazione di ozono associato ad un nuovo dispositivo di Buggering (Cellula antitraspirante termostatata a 37° C WARM-UP“) nella cura delle lesioni cutanee
Administration of Ozone Associated with a New Buggering Device
F. Parodi, G. Wein

O2O3 3-1 Dr Vertini (PDF 148kB) - ozonoterapie
Efficacia terapeutica dell’Ossigeno-Ozonoterapia per il trattamento della mastite bovina
Therapeutic Efficacy of Oxygen-Ozone Therapy for Bovine Mastitis
F. Vertini

O2O3 3-1 Dr Puppis (PDF 203kB) - ozonoterapie
La gestione dei pazienti in trattamento con ossigeno-ozono. Nuova Release del software
M. Puppis

VOLUME 3-2 October 2004
RIVISTA ITALIANA DI OSSIGENO-OZONOTERAPIA

O2O3 3-2 Dr Gomez (PDF xxxkB) – ozonoterapienení k dispozici
Biochemical and Pharmaceutical Aspects of Entrapment: the Possible Role of Free Radicals and Ozone in Nerve Root Compression
R. Dall’Aglio, M. Gomez, C. Cardoso, A. Alexandre, F. Fraschini

O2O3 3-2 Dr Bonetti (PDF 289kB) - ozonoterapie
La patologia intra-articolare dell’articolazione temporo-mandibolare: ozonoterapia. Esperienza preliminare
Intra-Articular Disease of the Temporomandibular Joint: Ozone Therapy Preliminary Findings
M. Bonetti, A. Fontana, B. Cotticelli, R. Fiorentini

O2O3 3-2 Dr Genovese (PDF 379kB) - ozonoterapie
Tecnica di infiltrazione guidata di ossigeno-ozono nelle principali articolazioni
CT-Guided Oxygen-Ozone Infiltration into the Main Joints
E. Genovese, M. Bonetti, A. Fontana, R. della Paolera

O2O3 3-2 Dr Moretti (PDF 163kB) - ozonoterapie
O2-O3 vs mesoterapia con antinfiammatori nel trattamento delle cervicoalgie
O2-O3 vs Anti-inflammatory Drugs in the Treatment of Neck Pain
B. Moretti, R. Lanzisera, V. Pesce, L. Moretti, S. Patella, V. Patella, C. Simone

O2O3 3-2 Dr Brina (PDF 425kB) - ozonoterapie  
Trattamento della patologia del sovraspinoso con infiltrazione ecoguidata di miscela di ossigeno-ozono
Treatment of Rotator Cuff Lesions with Echo-Guided Infiltration of an Oxygen-Ozone Mixture
L. Brina, P.C. Villani

O2O3 3-2 Dr Piana (PDF 387kB) - ozonoterapie
Ernia discale espulsa L4-L5 parzialmente migrata, associata a discopatia degenerativa L5-S1, aggravata da deficit neurologico EPA ed ECD. Trattata con infiltrazioni intraforaminali di miscela O2-O3
Partially Migrated Herniated Disc Extruded at L4-L5 Associated with L5-S1 Degenerative Disc Disease Exacerbated by EPA and ECD Neurological Deficit. Treatment with Intraforaminal Injections of O2-O3 Mixture
C. Piana

VOLUME 4-1 April 2005
RIVISTA ITALIANA DI OSSIGENO-OZONOTERAPIA

O2O3 4-1 Dr Ying (PDF 52kB) - ozonoterapie
Percutaneous Treatment of Lumbar Disc Herniation by Oxygen-Ozone Injection A Clinical Study of 322 Cases
Wang Zhu Ying, Jiang Cai Mei, Wang Zhi Min

O2O3 4-1 Dr Bonetti (PDF 1400kB) - ozonoterapie
Use of FAT/SAT Magnetic Resonance Sequences with Gadolinium in the Pre-Treatment and Follow-up Assessment of Patients Undergoing Oxygen-Ozone Therapy
M. Bonetti, A. Fontana

O2O3 4-1 Dr Moretti (PDF 189kB) - ozonoterapie
O2-O3 Therapy in Tendinopathies and Entrapment Syndromes
B. Moretti, R. Lanzisera, G.L. Sisti, L. Moretti, S. Patella, V. Patella, C. Simone

O2O3 4-1 Dr Bocci (PDF 231kB) - ozonoterapie
The Use of Hydrogen Peroxide as a Medical Drug
V. Bocci, Aldinucci, L. Bianchi

O2O3 4-1 Dr Ikonomidis (PDF 89kB) - ozonoterapieNew Data regarding the Use of Oxidative Stress (Ozone Therapy) in the Former Soviet Union Countries
S. Ikonomidis, P. Tsaousis, A. Fyntanis, EM. Iliakis

O2O3 4-1 Dr Kumar (PDF 440kB) - ozonoterapie
Total Clinical and Radiological Resolution of Acute, Massive Lumbar Disc Prolapse by Ozonucleolysis The First Indian Case Report
V.S. Kumar

O2O3 4-1 Dr Buric (PDF 151kB) - ozonoterapie
Ozone Chemyonucleolysis vs Microdiscectomy. Prospective Controlled Study with 18 Months Follow-up
J. Buric

O2O3 4-1 Dr Venza (PDF 307kB) - ozonoterapie
Oxygen-Ozone Therapy: CT -Guided Intraforaminal and Periganglionic Infiltration. Personal Case Series and Literature Review
G. Venza, A. Marrone

O2O3 4-1 Dr Re (PDF 225kB) - ozonoterapie
Oxygen-Ozone Therapy in Sport. A Case Report
L. Re

O2O3 4-1 Dr Vigliani (PDF 93kB) - ozonoterapie Paravertebral O2-O3 Treatment in Mechanical Lumbar Pain in Riding Horses
A. Vigliani, E. Boniperti, E. Scudo

O2O3 4-1 Dr Ballardini (PDF 1100kB) - ozonoterapie
Oxygen-Ozone Therapy for Spinal Muscle Disorders in the Horse
E. Ballardini

VOLUME 4-2 October 2005
RIVISTA ITALIANA DI OSSIGENO-OZONOTERAPIA

O2O3 4-2 II Congr FIO Venice (PDF 375kB) - ozonoterapie
II Congresso Nazionale FIO - Lido di Venezia
Programma Scientifico
Lettura Magistrale
Comunicazioni Libere - Muscolo-scheletrico (parte I)
Comunicazioni Libere - Muscolo-scheletrico (parte II)
Comunicazioni Libere - Altre applicazioni

O2O3 4-2 Dr Qing (PDF 47kB) - ozonoterapie
Report on 602 cases of Percutaneous Ozone Puncture Chemonucleolysis Treating Lumbar Disc Protrusion
He Qing, Du Feng, Li Tao, Luo Hui, Lei Xiao Fang, Lian Dong

O2O3 4-2 Dr DAprile (PDF 181kB) - ozonoterapie
Ossigeno-ozonoterapia: nuovi bersagli terapeutici
P. d’Aprile

O2O3 4-2 Dr Qing02 (PDF 47kB) - ozonoterapie
Clinical Observation of O2-O3 Treating Common Kinetic System Soft Tissue Injury Pain (141 cases)
He Qing, Du Feng

O2O3 4-2 Dr Iabichella (PDF 270kB) - ozonoterapie
Un caso di glioblastoma trattato con terapia combinata con temozolomide ed ozono in forma liquida somministrato in continuo per via venosa centrale
M.L. Iabichella, H. Gritly, C. Adamo, G. Barco

O2O3 4-2 Dr Andreula (PDF 91kB) - ozonoterapie
Interventional Spinal Procedures
C. Andreula

O2O3 4-2 Dr Soriano (PDF 214kB) - ozonoterapie
Initial Application for Investigational Device Exemption (IDE)
E. Soriano

O2O3 4-2 Dr Bonetti (PDF 32kB) - ozonoterapie
CT-Guided Intraforaminal Oxygen-Ozone Therapy in Lumbar Disc Herniation
M. Bonetti, A. Fontana

VOLUME 5-1 April 2006
RIVISTA ITALIANA DI OSSIGENO-OZONOTERAPIA

O2O3 5-1 Dr Kumar (PDF 27kB) - ozonoterapie
V.S. Kumar

O2O3 5-1 Dr Bocci (PDF 53kB) - ozonoterapie
Ozone Therapy in Critical Patients. Rationale of the Therapy and Proposed Guidelines
V. Bocci, G.S. Brito

O2O3 5-1 Dr Gjonovich (PDF 285kB) - ozonoterapie
Effect of Major Autohaemotherapy with Oxygen-Ozone on the Anaerobic Threshold in Athletes
A. Gjonovich, G. Sallusti, A. Brusomini

O2O3 5-1 Dr Alvarado (PDF 141kB) - ozonoterapie
Initial Experience of Oxygen-Ozone treatmentfor Disc Herniation in Bolivia.A Report of 120 Cases
R. Alvarado, J. Jimenez

O2O3 5-1 Dr Albertini (PDF 421kB) - ozonoterapie
Intraforaminal O2-O3 Infiltration: Use of CT Guidance in Case of Accidental Puncture of the Periganglionic Venous Plexus
F. Albertini, M. Bonetti

O2O3 5-1 Dr Bonetti (PDF 785kB) - ozonoterapie
Oxygen-Ozone Therapy for Degenerative Spine Disease in the Elderly
M. Bonetti, A. Fontana, D. Mardighian

O2O3 5-1 Dr Leonardi (PDF 143kB) - ozonoterapie
Oxygen-Ozone Chemonucleolysis for Herniated Disc with Sciatica. A Comparison of Treatments in Patients with Subacute and Chronic Symptoms
M. Leonardi, L. Albini Riccioli, S. Battaglia, F. de Santis, P. Cenni, L. Raffi, L. Simonetti

O2O3 5-1 Dr Sirito (PDF 238kB) - ozonoterapie
Oxygen-Ozone Therapy for Local Adipose Deposits and Oedematous Fibrosclerotic Panniculopathy
M.A. Sirito

O2O3 5-1 Dr Vitoria (PDF 385kB) - ozonoterapie
El Ozono y los factores de crecimiento en la curación de las ulceras
Ulcers Treated with Ozone and Growth Factors
José Faus Vitoria

O2O3 5-1 Dr Ballardini (PDF 297kB) - ozonoterapie
Changes in Haemochromocytometric Values in Horses after Ozone Auto-Haemotransfusion
E. Ballardini

O2O3 5-1 WFOT Constitution (PDF 54kB) - ozonoterapie
WFOT - World Federation of Ozone Therapists.
Constitution

O2O3 5-1 WFOT Bylaws (PDF 33kB) - ozonoterapie
WFOT – World Federation of Ozone Therapists.
Bylaws

VOLUME 5-2 October 2006
RIVISTA ITALIANA DI OSSIGENO-OZONOTERAPIA

O2O3 5-2 Dr Bucci (PDF 19470kB) - ozonoterapie
Ozone Treatment Inhibits Proliferation in Human Neuroblastoma SK-N-SH Cells
B. Bucci, A. Cannizzaro, E. Brunetti, M. Martinella

O2O3 5-2 Dr Bocci (PDF 289kB) - ozonoterapie
Scientific and medical Aspects of ozone therapy. state of the art
V.A. Bocci

O2O3 5-2 Dr Borrelli (PDF 108kB) - ozonoterapie
Plasma Concentrations of Thiols and Malondialdehyde in Patients with Age-Related Macular Degeneration Treated by Major Ozonated Autohaemotherapy
E. Borrelli

O2O3 5-2 Dr Xiao (PDF 217kB) - ozonoterapie
CT-Guided Ozone Injection for the Treatment of Cervical Disc Herniation
Yue Yong Xiao, Jin Lin Tian, Jia Kai Li, Jin Shan Zhang

O2O3 5-2 Dr Alvarado (PDF 156kB) - ozonoterapie
Ozone Therapy to Resolve Disc Space Infection Spondylodiscitis
R. Alvarado

O2O3 5-2 Dr Zambello (PDF 56kB) - ozonoterapie
Epidural Steroid Injection vs Paravertebral O2O3 Infiltration for Symptomatic Herniated Disc Refractory to Conventional Treatment A Prospective Randomized Study
A. Zambello, B. Fara, G. Tabaracci, M. Bianchi

O2O3 5-2 Dr Bertolotti Izzo (PDF 1000kB) - ozonoterapie
Oxygen-Ozone Treatment of Buruli Ulcer
A. Bertoletti, A. Izzo

O2O3 5-2 Dr Benvenuti (PDF 574kB) - ozonoterapie
Oxygen-Ozone Treatment of the Knee, Shoulder and Hip. A Personal Experience
P. Benvenuti

INTERNATIONAL JOURNAL OF OZONE THERAPY

VOLUME 6-1 April 2007
INTERNATIONAL JOURNAL OF OZONE THERAPY
formerly Rivista Italiana di Ossigeno-Ozonoterapia

O2O3 6-1 Dr Kumar (PDF 33kB) - ozonoterapie
The Spine and Its Discontents
V.S. KUMAR*,**

O2O3 6-1 Dr Pellicano (PDF 511kB) - ozonoterapie
The Italian Oxygen-Ozone Therapy Federation (FIO) Study on Oxygen-Ozone
Treatment of Herniated Disc
G. PELLICANÒ, F. MARTINELLI, V. TAVANTI, M. BONETTI*, M. LEONARDI**

O2O3 6-1 Dr Beza-Noci (PDF 304kB) - ozonoterapie
Spinal Ozone Therapy in Lumbar Spinal Stenosis
J. BAEZA-NOCI

O2O3 6-1 Dr Morosi (PDF 202kB) - ozonoterapie
Experimental Ultrasound Study Monitoring Diffusion of an Oxygen-Ozone Gas Mixture
in Adipose Tissue
C. MOROSI*, M. SIRITO**, E. SILVESTRI***

O2O3 6-1 Dr Bonetti1 (PDF 402kB) - ozonoterapie
Oxygen-Ozone Therapy Associated with Magnetic Bioresonance in Degenerative
Arthrosis of the Spine: Preliminary Findings
M. BONETTI, A. FONTANA, F. PARODI*

O2O3 6-1 Dr Zambello (PDF 66kB) - ozonoterapie
Paravertebral Oxygen-Ozone Infiltrations: High versus Low Doses: towards the
Minimum Effective Dose A Retrospective Study
A. ZAMBELLO*, B. FARA**, M. BIANCHI***, G. TABARACCI****

O2O3 6-1 Dr Izzo (PDF 1204kB) - ozonoterapie
Oxygen-Ozone Therapy: a Hope Turns into Reality II part
A. IZZO, A. BERTOLOTTI

O2O3 6-1 Dr Bonetti2 (PDF 230kB) - ozonoterapie
MR Follow-up Three Weeks after Cervical Disc Herniation: A Case Report
M. BONETTI, A. FONTANA

O2O3 6-1 Dr Fontana (PDF 233kB) - ozonoterapie
L5-S1 Herniated Disc Cured by CT Guided Intraforaminal Infiltration of Oxygen-Ozone
Confirmed by MR Follow-up One Month after Treatment. A Case Report
A. FONTANA

O2O3 6-1 Dr Bonetti (PDF 184kB) - ozonoterapie
The Case for  Oxygen-Ozonetherapy
V. Bocci

VOLUME 6-2 October 2007
INTERNATIONAL JOURNAL OF OZONE THERAPY
formerly Rivista Italiana di Ossigeno-Ozonoterapia

Congresso Nazionale FIO Bologna 12-13 ottobre 2007 

O2O3 6-2 Intro (PDF 32kB) - ozonoterapie
I primi 100 punti ECM della Federazione Italiana di Ossigeno-Ozonoterapia.
Resoconto di quattro anni di attività
M. BONETTI, A. FONTANA, A. MARCHESI, V. ZENUCCHINI, M. ROVERSI,
G. BRAGAGLIO, M. LEONARDI

O2O3 6-2 I seduta (PDF 423kB) - ozonoterapie
Prima seduta: L'ernia discale
2. Studio di pazienti affetti da ernia discale lombare e trattati con microdiscectomia
o con iniezione intradiscale di Ossigeno-Ozono
3. L’analisi elettromiografica nella valutazione dei risultati dei trattamento dell’ernia
discale mediante Ossigeno-Ozonoterapia intradiscale.
4. L’iniezione intradiscale di Ossigeno-Ozono nella lombo-sciatalgia da ernia del disco
5. “Trattamento conservativo della lombalgia e lombosciatalgia cronica con miscela di
Ossigeno-Ozono (O2-O3)- La nostra casistica dal 2001 al 2006” (oltre 1500 casi)
6. Ernie discali immodificate nel tempo: riduzione delle dimensioni dopo Ossigeno-Ozonoterapia
7. L’Ossigeno-Ozonoterapia nel trattamento della patologia discale del rachide cervicale

O2O3 6-2 II seduta (PDF 423kB) - ozonoterapie
Seconda seduta: Infiltrazioni faccettarie e paravertebrali
9. CT Guided Ozonotherapy with Foraminal Approach for Cervical Herniated Discs-6
Months Follow-up of 50 Patients
10. Lombalgia e lombosciatalgia acuta. Trattamento con Ossigeno-Ozono
paravertebrale comparato con terapia fisica conservativa
11. Percutaneous Paravertebral Infiltration of O2-O3, Magneto-therapy of Bio-resonance,
Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (Tens), Psychosomatics Postural Rehabilitation,
in the Therapy of the Articular Degenerative Disease of the Lumbar Rachis, with Functional
Insufficiency of the Vertebral Motor Unity
12. Effetti clinici dell’Ossigeno-Ozonoterapia sulle ernie del disco paretizzanti
sia cervicali che lombari
13. Terapia dei conflitti disco-radicolari. Comparazione clinica tra Ossigeno- Ozonoterapia
paravertebrale e trattamento combinato Ossigeno-Ozonoterapia e un prodotto a base di acido alfa-lipoico
14. L’infiltrazione del legamento interspinoso con Ossigeno-Ozono. Come e quando
15. Ossigeno-Ozonoterapia paravertebrale: tecniche, protocolli e controlli RM postprocedura

O2O3 6-2 III seduta (PDF 423kB) - ozonoterapie
Terza seduta: Conferenze
16. Prospettive future dell’Ossigeno-Ozonoterapia

O2O3 6-2 IV seduta (PDF 235kB) - ozonoterapie
Quarta seduta: La grande autoemoterapia
18. Relazione introduttiva: Significato attuale della autoemoterapia con Ossigeno-Ozono
19. Efficacia della grande autoemoterapia con Ozono nel trattamento delle ulcere distrofiche refrattarie.
20. Un anno di grandi autemotrasfusioni ozonizzate in un ospedale pubblico
21. Potenzialità dell’autoemoterapia nelle patologie croniche
22. Relationship among Ozone and Body Fluids: State of Art
23. L’autoemotrasfusione ozonizzata protegge il miocardio dal danno da riperfusione
dopo 60 minuti di ischemia in cuori suini in vivo
Quarta seduta: Generalia
24. La metabolomica nuova frontiera dell’Ozonoterapia.
25. Un caso di linfoma non-Hodgkin non responsivo alle comuni terapie e trattato
con ossigeno poliatomico liquido (OPL) somministrato in continuo per via venosa
centrale e temozolomide
26. Un caso di mieloma multiplo non responsivo alle comuni terapie e trattato
con ossigeno poliatomico liquido (OPL) somministrato in continuo per via venosa
centrale e temozolomide
27. Clinical and Basic Evidences of Ozone Therapeutic Potential
28. Ozone Preconditioning Protects Against Rotenone-Induced
Neuro-Degeneration in Rats
29. L’ O2-O3 inibisce la proliferazione cellulare in vitro del neuroblastoma.

O2O3 6-2 V seduta (PDF 121kB) - ozonoterapie
Quinta seduta: Patologia ortopedica
31. Quadri di fisio-anatomo-patologia articolare ed indicazioni all’Ozonoterapia
32. Spalla dolorosa: razionale dell’associazione Ossigeno-Ozonoterapia e blocchi anestetici
33. Ossigeno-Ozonoterapia nel trattamento della patologia del sovraspinato
34. Proloterapia 2007, aspetti metodologici: il ruolo dell’Ozono
35. Epicondiliti ribelli: utilizzo dell’Ossigeno-Ozonoterapia
36. Trattamento della sindrome del tunnel carpale con infiltrazioni di Ossigeno-Ozono
37. Coxartrosi d’anca: ossigeno ozono terapia mediante infiltrazione intrarticolare
radioguidata con acido ialuronico (Hyalubrix®)
38. Ossigeno-Ozono intrarticolare nell’artrosi del ginocchio in associazione a
glucosamina Vs Diclofenac
39. Studio comparativo dei risultati istologici dopo iniezione intrarticolare di Ozono
medicale e monoiodossico (M.I.A.) In ginocchia di cavie sane
40. Studio istologico delle alterazioni osservate in ginocchia osteoartrosici di cavie dopo
trattamento con Ossigeno-Ozono
41. Oxygen-Ozone (O2O3) Therapy’s Managment in Spinal Overload Injuries of
Water Ski High Level Athlets
42. Ossigeno-Ozonoterapia associata a bio-risonanza magnetica nel trattamento
del dolore rachideo: la nostra esperienza
43. Trattamenti ecoguidati di Ossigeno-Ozonoterapia
44. Ossigeno-Ozono nella terapia del dolore nella frattura vertebrale osteoporotica
mediante infiltrazioni paravertebrali pre e post intervento di cifoplastica

O2O3 6-2 VI seduta (PDF 423kB) - ozonoterapie
Sesta seduta: Miscellanea
45. L'Ulcera del Buruli: la patologia
46. L'Ulcera del Buruli: il progetto
47. L'Ulcera del Buruli: tecnica e risultati
48. Metodo biologico “Three Step” per il trattamento di lesioni cutanee e relative
medicazioni
49. Ozone Therapy and Diabetic Foot: a Complete Treatment for a Complex
Desease
50. Ossigeno-Ozonoterapia nelle patologie arteriose degli arti inferiori
51. Dinamica della diffusione di una miscela di Ossigeno-Ozono nel tessuto adiposo ETG
Monitorata
52. Impiego di Ozono nella gestione delle alterazioni quali-quantitative del tessuto
adiposo umano. Esperienze, strategie complementari e risultati
53. Utilizzo di una nuova crema ipoallergica con Ozono fissato in una matrice biologica
di supporto, Presentazione della nostra esperienza
54. Materiali a contatto con l’Ozono

O2O3 6-2 Posters (PDF 120kB) - ozonoterapie
Posters :
1. Ruolo dell’Ozonoterapia nel dolore cronico lombosciatalgico post-erniectomia discale
2. L’infiltrazione del legamento interspinoso con Ossigeno-Ozono. Come e quando
3. The Treatment of Post-Microdiscectomy Spondilodiscitis by Intradiscal Ozone Injection.
Analysis of the Results
4. Ernia discale espulsa L4-L5 ed infiltrazioni paravertebrali di Ossigeno-Ozono:
Follow-up a 7 anni
5. Trattamento della radicolopatia da degenerazione discale o da stenosi
foraminale mediante differenti opzioni iniettive foraminali
6. Presentazione di un protocollo di lavoro multimodale nel S.S.N. per il trattamento
dei processi degenerativi della colonna vertebrale
7. Ossigeno-Ozonoterapia nella patologia artrosico-degenerativa del rachide nell’anziano
8. Trattamenti ecoguidati di Ossigeno-Ozonoterapia
9. Trattamento dell’ernia discale:
Chirurgia versus Ossigeno-Ozonoterapia. Analisi dei costi
10. Ernia discale espulsa a L4-L5 parzialmente migrata, associata a discopatia
degenerativa L5-S1, aggravata da deficit neurologico EPA ed ECD.
Trattata con infiltrazioni intraforaminali di miscela O2-O3
11. Duplice recidiva erniaria, in paziente già operata per ED L4-L5, entrambe trattate e risolte
con la somministrazione di miscela di Ossigeno-Ozono (O2-O3) intraforaminale
12. Ossigeno-Ozonoterapia e biorisonanza magnetica nel trattamento
dell’osteocondrosi tipo Modic I
13. Dorsolombalgie su base contratturale:
infiltrazioni dei trigger points muscolari, confronto fra Ossigeno-Ozono e anestetici locali
14. Intra-articular Image Guided Oxygen-Ozone Therapy: Proposed Treatment Protocols

O2O3 6-2 Dr Barco (PDF 350kB) - ozonoterapie
Un caso di linfoma non-Hodgkin nonresponsivo alle comuni terapie e trattato con ossigeno
poliatomico liquido (OPL)somministrato in continuo per via venosa centrale e temozolomide.
G. BARCO

O2O3 6-2 Dr Bocci (PDF 61,6kB) - ozonoterapie
An Evaluation of Pharmacological Approaches for Correcting the Chronic
Oxidative Stress. Ozone Therapy can be Very Useful
V. BOCCI

VOLUME 7-1 April 2008
INTERNATIONAL JOURNAL OF OZONE THERAPY
formerly Rivista Italiana di Ossigeno-Ozonoterapia

Is Medical Ozone Safe when Injected Intra-Articularly? A Comparative Histological Study in Rat
E. Iliakis, I. Petropoulos, A. Iliaki, E. Agapitos, G. Agrogiannis
SUMMARY - The therapeutic use of ozone (O2-O3) gas is controversial. Some authors claim the gas mixture is toxic and therefore out of the question, whereas, others hold that it is useful and effective when used following a certain method to treat degenerative diseases, such as knee osteoarthritis, for which the gas has been used empirically. The present work studied the effects of contact of O2-O3 with healthy knee tissues of Wistar rats and compared them to intra-articular injection of a substance known to damage the cartilage. Thirty-six Wistar rats were studied in two groups. Mono-iodoacetic acid (MIA) was injected in the first group in a single dose και, whereas O2-O3 was injected in the second group in frequent doses three times a week for three weeks. The rats were killed 40 days later and articular cartilage and surrounding tissues were studied histologically. MIA caused degenerative osteoarthritis gradually deteriorating at the knees of the first group whereas no major changes were observed in those of the second group. We conclude that following the methodology of our study medical ozone appears to be safe for use.

Ozone Injection Therapy for Lumbar Facet Joint Syndrome. A Prospective Study
M. Bonetti, A. Fontana, F. Martinelli, G. Pellicanò

SUMMARY - Lumbar facet joint syndrome is a common condition affecting around 80% of patients with low back pain. This study aimed to assess the therapeutic efficacy of CT-guided oxygen-ozone infiltration of the lumbar facet joints. We selected 58 patients presenting pain caused by the facet joint syndrome resistant to physical and pharmacological treatment. After O2-O3 injection 38 (65.5%) patients had a complete remission of pain immediately after treatment. At clinical follow-up using a modified McNab method the percentage success rate had dropped to 55.1% (32/58) one month after therapy, 46.5% (27/58) after three months and 36.2% (21/58) after six months. Our results show that CT facet joint infiltration with ozone is a good method for treatment of lumbar facet joint syndrome. The injections can be repeated and the treatment has no side effects. The best results were seen in patients with only spondyloarthrosis of the facet joints. Facet joint ozone injection therapy using a standardized protocol is safe, effective and easy to perform. However, the clinical effect is limited (65.5% decreasing to 36.2% after six months), and we recommend repeating the injections after one to three months.

Electromyographic Analysis of the Outcome of Lumbar Disc Herniation Treated by Intradiscal Oxygen-Ozone Gas Mixture Injection
A. Alexandre, A. Zalaffi

Minimally Invasive Disc Surgery. Ozonucleolysis
H. Gupta, V. Kumar, V.S. Kumar

SUMMARY - Ozonucleolysis is a least invasive non-surgical option for patients with discogenic brachalgia and sciatica who have failed to respond to conservative management.  This procedure is rapidly gaining international acceptance and is well suited to the Indian environment by virtue of its efficacy, affordability and safety. This paper reviews the relevant scientific basis for ozonucleolysis.

Percutaneous Paravertebral Infiltration of O2-O3, Bioresonance Magnetotherapy, Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation and Psychosomatic Postural Rehabilitation in the Treatment of Degenerative Joint Disease of the Lumbar Spine with Functional Insufficiency of the Vertebral Motor Unit
M. Arena, G. Savoca, G. Lednyiczky

SUMMARY - This study was designed to prove the effectiveness of transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS) for the treatment and rehabilitation of degenerative joint disease of the lumbar spine with functional insufficiency of the vertebral motor unit. We treated 549 patients between the ages of 50 and 75 years, divided into four groups A, B, C and D. Group A was treated with TENS electrostimulation and psychosomatic postural rehabilitation, group B with bioresonance magnetotherapy, TENS electrostimulation and psychosomatic postural rehabilitation, group C with percutaneous paravertebral infiltrations of O2-O3, TENS electro-stimulation, psychosomatic postural rehabilitation, and group D with percutaneous paravertebral infiltrations of O2-O3, TENS electrostimulation, psychosomatic postural rehabilitation and bioresonance magnetotherapy. To evaluate the therapeutic effectiveness comparisons were made between groups A-B, B-C, C-D after the first 11 weeks of treatment, and at, one, six and 12 months respectively. The improvements from the basal value among the groups were statistically significant (p<0.05) throughout the 11 weeks of treatment and throughout the following 12 months patients maintained significant improvements. In the A-B comparison, observations at the end of the 11 weeks of treatment showed a prevalence of improvements, and at the follow-ups at one, six and 12 months, respectively. Group A had more improvements than group B. In the B-C comparison, observations at the end of the 11 weeks of treatment initially showed a prevalence of healing and improvements in group C compared to group B. The patients in group C maintained better therapeutic effects, showing fewer regressions than group B in the first six months, followed by more loss of performance in the following six months. In the C-D comparison, observations at the end of 11 weeks of treatment showed a closely comparable improvement in both groups, with a prevalence of healing and improvements, in particular at the follow-ups at one, six and 12 months, respectively. Group D showed fewer improvements at each of the checks than did group C. Oxygen ozone therapy is a useful adjunct in the current therapy of degenerative joint disease of the lumbar spine with functional insufficiency of the vertebral motor unit, leading to pain resolution in a significant number of patients. The integration of oxygen ozone therapy with TENS, bioresonance magnetotherapy and postural rehabilitation guarantees a better maintenance of the obtained improvement over time.  

Ozone Therapy: A Clinical Study on Pain Management
L. Re, G. Martínez-Sánchez, G. Malcangi, A. Mercanti, V. Labate

SUMMARY - Ozone therapy has been widely used in many countries for many years and has recently continued to spread in the wake of an increasing number of basic and clinical papers published in international journals. Many of the basic mechanisms of ozone action are now well outlined. In addition, the modulation of interleukin productions and of some biochemical pathways related to inflammation and pain indicate the rationale of ozone use in many pathological conditions related to pain. This paper reports on data collected in patients treated in the last three years for pain-related disorders due to sport injury (232 subjects) or inflammatory disorders (770 subjects). The evolution of patients was followed using the Overall Patient Satisfaction Scale. The maximal score (8-10) corresponding qualitatively to “very good” was reached in 80% of patients. A rapid and sustained success was reached in pubalgy to a score 8-10 as soon as therapy was started. A progressive evolution in time was reached to a score 8-10 in patients with pain from inflammatory disorders. However, the maximal score in inflammatory joint diseases was 6-8 (qualitatively “good”). No side-effects were recorded at short and long-term follow-up. In our experience, O2-O3 treatment of pain and inflammatory diseases has revolutionized the management of pain caused by radiculopathy and joint disease.

Oxygen-Ozone Treatment of Carpal Tunnel Syndrome. Retrospective Study and Literature Review of Conservative and Surgical Techniques
A. Zambello, L. Fumagalli, B. Fara, M.M. Bianchi

SUMMARY - Carpal tunnel syndrome (CTS) is a neuropathy caused by median nerve entrapment under the transverse carpal ligament at the wrist. It is a common condition presenting with pain (especially at night), paraesthesia and in advanced disease muscular hypertrophy and functional deficit. Diagnosis is based on clinical findings and mainly electromyography. The use of wrist-hand appliances is decisive in patients with acute CTS to reduce pressure within the carpal tunnel. Oral NSAIDs and methylprednisolone have proved effective short-term treatments. Local steroid injection is indicated in patients without major electromyographic abnormalities, persistent paraesthesia, impaired sensitivity, weakness or hypertrophy of the thenar eminence. Infiltration of oxygen-ozone gas mixture in the same patients has yielded short, medium and long-term outcomes similar to those following steroid injection. A small group of patients maintained the therapeutic benefit two years after treatment. Unsatisfactory response to local oxygen-ozone treatment is an indication for surgery.

Indications and Limits of Intra-Articular Oxygen-Ozone Therapy for Rotator Cuff Tendinopathy
A. Scarchilli

SUMMARY - A number of reports have described the treatment of painful shoulder conditions using an oxygen-ozone gas mixture. For prolonged efficacy, the indications for this treatment must be restricted to selected well documented disorders.

Ozone Treatment of Lower Limb Trophic Ulcers. A Case Report
M.A. Sirito

SUMMARY - This paper describes the management of a patient with two trophic ulcers on the distal part of one leg using ozone administered to the treatment area through a sealed plastic ozone bag. A series of treatment sessions over a period of six months without adjuvant treatment led to a disappearance of one of the ulcers and subcomplete remission of the other. Concomitant ozonized autohaemotherapy was avoided in our patient due to a hereditary coagulopathy. The treatment technique and patient outcome are discussed.

Safety of Topical Oleozon® in the Treatment of Tinea Pedis: Phase IV Clinical Trial
S. Menéndez, L. Re, L. Falcón, M.B. Argote, I. Méndez, D. Fernández, B. Elías-Calle, M. Valero

SUMMARY - The efficacy of topical OLEOZON®  against tinea pedis has already been demonstrated. The aim of the present study was to assess the adverse reactions associated with topical OLEOZON® in patients with tinea pedis. A multicenter, open, phase IV clinical trial was carried out. An adverse drug reaction report form specifying the reactions most commonly associated with topical OLEOZON® was designed. This study lasted three years. Patients were treated with topical OLEOZON® twice a day for six weeks. Of the total of 2596 patients admitted to the study, 2165 (83.4%) patients finished the treatment. The main cause of drop out of the 431 patients (16.6 %), was the scant attendance at the clinical evaluation. Six patients (0.3%) showed adverse reactions. The most frequently reported adverse reactions were skin burning sensation, pruritus and erythema of mild intensity. Skin burning sensation was considered, according to the causal relationship, as definite; pruritus and erythema were considered probable. Taking into account the number of patients that finished the treatment, an efficacy of 92.7% (2007 patients cured) was achieved. The favourable safety profile achieved with topical OLEOZON® in this study, together with its demonstrated efficacy and its low cost justify the extension of this treatment in clinical practice for patients with tinea pedis, particularly in developing countries.

Sjögren Syndrome Treated with Ozone Therapy. A Case Report
J. Faus Vitoria

SUMMARY - Due to its immune modulation effect, ozone therapy shows high efficacy in the treatment of autoimmune dysfunctions like Sjögren syndrome. The patient described in this report improved her quality of life without taking strong drugs with secondary effects.

The Term “Liquid Polyatomic Oxygen” Requires a Correction but Chemo and Radiotherapy Combined with Ozone Therapy May Help Cancer Patients
V. Bocci, E. Borrelli, V. Travagli, I. Zanardi

SUMMARY - Recently, the terms of “ossigeno poliatomico liquido, OPL” (liquid polyatomic oxygen) and “ozono in forma liquida” (ozone in liquid form) have been used but they require a correction because intravenous (IV) injection of oxygen and ozone in the liquid state will freeze the blood and kill the patient. It is suggested the correct term “water-soluble oxygen-ozone mixture” (ossigeno-ozono idrosolubili) be used because this erroneous concept may increase the ostracism towards ozone therapy. On the other hand, we have long favoured the combination of ozone therapy with chemo- and radiotherapy to enhance the cytotoxic effects of oxidizing compounds against cancer cells.

Osteoarthritis of the Hip Treated by Intra-Articular Infiltration of Oxygen-Ozone and Hyaluronic Acid (Hyalubrix): Preliminare Results
R. Cardelli, F. de Santis, M. Dall’Olio, M. Leonardi

SUMMARY - Osteoarthritis of the hip is a chronic invalidating degenerative disease with high social and healthcare costs. Our study aimed to assess the therapeutic efficacy of intra-articular injection of a combination of oxygen-ozone and hyaluronic acid to treat osteoarthritis of the hip joint. Between May 2007 and January 2008, ten patients with clinical and radiological evidence of osteoarthritis of the hip were treated by intra-articular injection of a combination of oxygen ozone gas mixture and hyaluronic acid (HYALUBRIX). One month after the end of treatment all patients had a 30% recovery of function in the hip joint treated. All patients referred major pain relief reaching almost zero on the VAS scale after intra-articular injection of oxygen-ozone and hyaluronic acid. Although our series is small, the preliminary findings are encouraging. Intra-articular injection of a combination of oxygen-ozone and hyaluronic acid in the “HYALUBRIX” solution yielded prompt relief of pain and clinical symptoms in the patients treated, thereby delaying or avoiding recourse to hip replacement surgery.

VIDEO

Video – D001 (AVI 218MB) - ozonoterapie
Povídání o ozonoterapii.
MUDr Milan Veselý a pacient Jiřina Bohdalová.

Navigace

Akce a aktuality

  • Neplátce DPH. (10.1.2023)
    Od 1. 1. 2023 nejsme plátci DPH. celá zpráva ]
  • Změna adresy firmy ! (1.1.2016)
    Nová adresa celá zpráva ]
  • KNIHOVNA 2013 (21.2.2014)
    pro uživatele TAO 80 celá zpráva ]

Vyhledávání