přeskočit na navigaci

LÉČEBNÁ PRAXE

otevřít obrázek v novém okně: Pracoviště magnetoterapie

Použití magnetoterapie v důsledku jejího širokého působení na lidský organismus je z lékařského hlediska velmi rozsáhlé. Magnetoterapie se s úspěchem používá ve sportovní medicíně, interně, urologii, gynekologii, orthopedii, balneologii, rehabilitaci, pediatrii, dermatologii, chirurgii, neurologii, revmatologii, stomatologii, geriatrii a očním lékařství. Magnetické pole nízkých kmitočtů 0,1 ÷ 100 Hz, s indukcí 1 ÷ 30 mT evokuje změny v elektromagnetickém a biochemickém stavu buněk a tkání s mnoha následnými systémovými účinky. Dochází k příznivému ovlivnění systému nervového, hormonálního, imunologického, kardiovaskulárního, kostního, svalového, zažívacího, urogenitálního. Má výrazný analgetický a vasodilatační efekt se zvýšením parciálního tlaku kyslíku ve tkáních. Výrazně snižuje podíl a dávkování medikamentů.

Metoda je dlouhodobě klinicky ověřená, bez návykovosti a vedlejších účinků

Indikace s dlouhodobě ověřenými klinicky pozitivními výsledky:

Pediatrie

 • juvenilní primární polyarthritis
 • lehké formy dětské mozkové obrny
 • spinální amyotrofie typu Werding Hoffman
 • myopatie
 • enureza
 • syndrom karpálního tunelu

Neurologie

 • parezy periferních nervů (traumatické, toxické, funkční)
 • migrenósní caphalea
 • mono i polyetážové vertebrogení algické
 • syndromy
 • paravertebralní spasmy

Dermatologie

 • bércové vředy
 • dekubity
 • stavy po popáleninách (urychlená epitelizace)
 • svědivé dermatózy
 • psoriáza

Stomatologie

 • periostitis
 • postextrační bolesti
 • paradentosis

Ortopedie

 • osteomyelitis
 • stavy po implantaci kostních štěpů
 • protrahované hojení kostí
 • dissekující osteochronozy, aseptické nekrozy
 • osteoporoza
 • syndrom karpálního tunelu
 • vitální paklouby
 • tendinitis, tendovaginitis

Rehabilitace

 • syndromy CC, CB, LS
 • syndromy ztuhlého ramene
 • epikondilitis
 • syndrom karpálního tunelu
 • arthrozy (cox-, gon-, om-, a ostatní degenerativní
 • kloubní procesy
 • algodystrofické syndromy
 • stavy po distorzích kloubů
 • entezopatické potíže
 • ischemické změny na končetinách
 • doléčení poúrazových stavů
 • aseptické nekrózy
 • Bechtěrevova choroba

MAGNETOTERAPIE V  KOMBINACI S  OSTATNÍMI MEDICÍNSKÝMI POSTUPY

Pro zkušeného lékaře je samozřejmostí, že optimální léčebné výsledky se dosahují jen zřídka jednou jedinou metodou. Magnetoterapie musí být chápána jako součást léčebného plánu, není účelné ji aplikovat odděleně. Nejlepších výsledků se dosahuje právě včleněním této metody do komplexu léčby, balneologické, rehabilitační a pod.

Smysluplná kombinace dvou nebo i více léčebných postupů je proto velkým uměním úspěšného lékaře. Magnetoterapie je velice výhodná jako kombinace se všemi klasickými postupy medicíny, balneologickými procedůrami, rehabilitačním cvičením, neagresivními chemoterapeutickými léčebnými metodami a laserovou terapií.

PLACEBOEFEKT A MAGNETOTERAPIE

Psychický stav pacienta má velký vliv na ozdravný proces. Vzhledem k tomu, že magnetické pole člověk nemůže svými smysly registrovat, tzn. že nemůže být registrováno ani lékařem ani pacientem, objevuje se někdy negativní postoj pacienta k magnetoterapii. Projevuje se to zejména tehdy, když se jedná o těžké případy a pacient absolvoval už celou řadu jiných léčebných metod bez efektu. Lékař i pacient by měli být trpěliví. Magnetoterapie působí na každého člověka různě. Pokud je pacient negativně naladěn /placebo negativní/, může být léčba delší.

Dobré výsledky s magnetoterapií má veterinární lékařství, protože zde placebo negativní efekt neexistuje nebo je jen těžko možný. Počet aplikací je značně nižší a úspěšnost vyšší než v humanním lékařství. Rozsah indikací je zde stejně široký jako v humánní medicíně. Jsou to onemocnění páteře, onemocnění kloubů, akutní a chronické ostitídy, onemocnění ledvin a močového měchýře, onemocnění srdce, stavy slabosti, poranění a rány.

V oblasti jezdeckého sportu je známa celá řada špičkových koní, kteří museli pro onemocnění nebo zranění s aktivním závoděním přestat a díky magnetoterapii se opět dostali ke špičkovým výkonům.

KONTRAINDIKACE

Magnetoterapii se nedoporučuje aplikovat v následujících případech :

 • při akutní tuberkulóze
 • v těhotenství
 • u pacientů s elektronickými pomocnými orgány / kardiostimulátor/
 • u krvácivých stavů, zejména krvácení do GIT
 • u mykotických onemocnění
 • u akutních virových a bakteriálních onemocnění
 • u tumorů
 • u dětského diabetu, pokud není možno kontrolovat hladinu cukru v krvi
 • hyperfunkce endokrinních žláz
 • přítomnost feromagnetických implantátů
 • poruchy zdravotního stavu nejasné etiologie

Nedoporučuje se kombinace s léčbou steroidy a elektroléčbou.

Zvláštní pozornost je třeba věnovat pacientům jak s hypotenzí /nebo sklony k ní/, tak hypertonikům. Může totiž dojít k výraznému poklesu TK se všemi průvodními jevy. Tato reakce však obvykle mizí během 30 minut po skončení aplikace. Většinou po prvních 5 aplikacích dochází k adaptaci.

Velice důležité je, aby v průběhu léčby pulzním magnetickým polem nebyla prováděna žádná rentgenová vyšetření nebo léčby ozařováním /mimo laserovou terapii/. Tyto působí negativně na dosažené výsledky terapie, protože regenerační procesy, které byly nastartovány, bývají přerušeny. Po delším ozařováním rentgenovými nebo jinými paprsky je magnetoterapie méně účinná, ale může být nasazena velice úspěšně v rámci doléčení.

PRAKTICKÉ POZNÁMKY K  TERAPII

Pracoviště magnetoterapie - symbol
 • před započetím terapie pulzním magnetickým pole je nutno pacienta pečlivě vyšetřit, stanovit diagnozu
 • během terapie neprovádět žádná rentgenová vyšetření, nebo ozařování
 • současně při všech aplikacích pulzního magnetického pole pokud je to možné provádět klasickou rehabilitaci, nikdy neaplikovat elektroléčbu, pouze vířivou koupel, masáže, mobilizaci, cvičení, parafinové zábaly a pod.
 • terapie není návyková ani nemá vedlejší účinky
 • pacient při aplikaci ve většině případů nic nevnímá
 • pomocí permanentního magnetu je nutno demonstrovat pacientovi přítomnost pulzního magnetického pole
 • léčba by neměla být prováděna po 21 hodině, protože se za určitých podmínek mohou dostavit poruchy spánku
 • při opakované léčbě jednoho a toho samého paciena mohou být účinky různé
 • magnetické siločáry pronikají všemi části těla, kostmi i tkáněmi rovnoměrně, pacient se nemusí svlékat, nevadí sádrové obvazy
 • zavedené kovové implantáty nejsou pro magnetoterapii kontraindikovány
 • prvních pět aplikací by mělo být realizováno pokud možno v následujících dnech, minimálně každý druhý den
 • pokud dojde k lehkému zhoršení stavu v průběhu 1-5 léčby, jedná se o známé procesy při iniciální reaktivní fázi, není to důvodem k přerušení terapie
 • pokud se nedostaví do 5-6 aplikace žádná reakce při léčbě, jedná se o rezistenci vůči terapii, jakož to následek chemoterapie nebo ozařování s vedlejšími účinky. V takovýchto případech se může dostavit účinek až po 15-20 aplikacích
 • aplikujte magnetoterapii co nejdříve, pulzní magnetická pole ovlivní funkční poruchy, nikoliv fixované patologické změny
 • minimální doba aplikace je 20 minut, minimální počet aplikací 10, optimální 15, u těžších případů i více
 • pokud to lze, nekončete magnetoterapii naráz, ale ke konci prodlužujte intervaly mezi jednotlivými aplikacemi
 • individuální přístup k pacientům je nezbytností, zejména u bolestivých stavů
 • biologické reakce způsobené slabým magnetickým polem jsou velice často velkými intenzitami magnetického pole neovlivnitelné. Je proto výhodné začít terapii nejdříve se slabšími intenzitami, tzn., realizovat nástupní fázi a na konci terapie lze použít podobný postup snižování intenzity, indikátorem může být subjektivní cítění pacienta pokud je to nutné u těžších případů může být aplikace prováděna 2x denně a to při časovém odstupu minimálně 6 hodin
 • výsledky jsou většinou lepší pro chronické onemocnění a horší pro akutní patologické procesy
 • při správné aplikaci vede k obnově autoregulačních systémů organismu
 • při aplikaci na oblast nadledvinek se zvyšuje imunita organismu, dochází k vyplavování fyziologických kortikálních hormonů a aktivuje se osa hypofýzanadledvinky
 • upravuje se krevní obraz zlepšením funkce kostní dřeně
 • urychluje srůst kostí po arthrodezách a při implantaci kostních štěpů
 • roztroušená mozkomíšní skleróza, pacienti udávají subjektivní zlepšení, upravuje se spasticita, inkontinence, v některých případech i poruchy vizu
 • otoky a stavy po distorzích kloubů většinou ustupují po druhé aplikaci při současném analgetickém efektu
 • bércové vředy, v případech sklerotického okolí a zaschlé spodiny vředu bez známek tvorby granulí dojde nejprve k objevení bolesti, zarudnutí okolí, zvětšuje se sekrece a objevuje se granulace, po čtyřech týdnech aplikace dochází většinou k uzavření vředu granulemi a epitalizaci
 • flebitidy, současně s klasickou protizánětlivou terapí rychleji ustupují projevy zánětu, doba léčení se zkracuje asi o polovinu
 • u protrahovaných hojení zlomenin, u podezření na tvorbu pakloubů, u vitálnch pakloubů se štěrbinou ne širší než 5mm dochází k výraznému zkrácení léčby
 • u osteomyelitidid je nutno odstranit sekvestry a hnis, při dokonalé imobilizaci a podávání antibiotik jsou výsledky překvapující
 • parezy periferních nervů,zvláště u pooperačních nebo poúrazových stavech se vrací hybnost a citlivost o 2/3 rychleji, než při klasické rehabilitaci
 • dochází k výrazné potenciaci antibiotik
 • sinusitidy, otitidy, léčba je zvláště účinná v iniciální fázi zánětlivých změn, zduření sliznice v paranazálních dutinách rychle ustupovalo a vstřebával se výpotek
 • akutní LS syndrom, kontraktury většinou ustupují po druhé aplikaci, zvětšuje se hybnost, dostavuje se analgetický efekt, u těžkých případů aplikace 2x denně
 • primární polyarthritis, zvláště v iniciálním stádiu choroby na drobných kloubech rukou a nohou,mizely nejen bolesti, ale i otoky, ranní ztuhlost a zvětšovala se pohyblivost kloubů
 • dochází k lepšímu prokrvení a saturaci tkání kyslíkem, uvolňují se cévní spazmy, dochází k vazodilataci
 • u zánětlivých stavů měkkých tkání i skeletu dochází po prvních aplikacích ke zvýšení sekrece z rány, u hnisavých ložisek je nutno evakuovat hnisavé dutiny a odstranit sekvestry
 • u svědivých dermatóz dochází k výraznému zklidnění
 • u lehčích forem dětské mozkové obrny dochází k úpravě biorytmů bdění a spánku, mění se psychomotorika ve smyslu "oživení" dítěte a jeho zájmu o okolí, dochází k úpravě svalového tonu u hypotonických, hypertonických, nebo atonických stavů, zrychluje se vedení vzruchu periferními nervy, snižuje se spasticita bronchů, zvyšuje se střevní peristaltika, což je možno využít u paralitických ileů, dochází k ůpravě vazomotoriky, léčba je dlouhodobá, spojená s intenzivní rehabilitací, aplikace se provádí denně po dobu 4 5 týdnů a opkuje se 3x do roka
 • u onemocnění podpůrného a pohybového aparátu je úspěšnost léčby až 90 procent
 • přibližně u 1/3 revmatiků lze očekávat subjektivní zhoršení po prvních 3 aplikacích, není to důvodem k přerušení terapie pulzní magnetoterapie, tak jako každá terapeutická metoda má určité procento selhání

Navigace

Akce a aktuality

 • Neplátce DPH. (10.1.2023)
  Od 1. 1. 2023 nejsme plátci DPH. celá zpráva ]
 • Změna adresy firmy ! (1.1.2016)
  Nová adresa celá zpráva ]
 • KNIHOVNA 2013 (21.2.2014)
  pro uživatele TAO 80 celá zpráva ]

Vyhledávání